სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  24  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  23.10 01.10 01.01
    23.10 23.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   581.1
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  18.8  472.9  6,994.4
  მ.შ გადასახადები:  15.2  416.7  5,456.0
  გადასახდელები:  40.6  539.4  6,722.2
  ნაშთი ბოლოს:  559.4  559.4  559.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •