სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი
 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  16  აპრილი
  2014
  დღე თვე წელი
  15.04 01.04 01.01
    15.04 15.04
  ნაშთი დასაწყისი:
   405.8
   483.9  287.1
  შემოსულობები:  116.0  358.2  2,402.5
  მ.შ გადასახადები:   112.5   287.7  1,927.0
  გადასახდელები:   12.7   333.0  2,180.5
  ნაშთი ბოლოს:  509.1  509.1  509.1

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ