სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  24  ივლისი
  2014
  დღე თვე წელი
  23.07 01.07 01.01
    23.07 23.07
  ნაშთი დასაწყისი:
   358.0
   299.1  287.1
  შემოსულობები:  18.8  596.2  4,561.5
  მ.შ გადასახადები:   18.3   521.8  3,724.7
  გადასახდელები:   15.5   534.1  4,487.5
  ნაშთი ბოლოს:  361.2  361.2  361.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •