სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი
 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  23  აპრილი
  2014
  დღე თვე წელი
  22.04 01.04 01.01
    22.04 22.04
  ნაშთი დასაწყისი:
   444.4
   483.9  287.1
  შემოსულობები:  (34.8)  421.1  2,465.4
  მ.შ გადასახადები:   24.0   387.8  2,027.1
  გადასახდელები:   10.4   505.8  2,353.4
  ნაშთი ბოლოს:  399.2  399.2  399.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ