სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  30  სექტემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  29.09 01.09 01.01
    29.09 29.09
  ნაშთი დასაწყისი:
   597.4
   415.9  287.1
  შემოსულობები:  30.8  854.9  6,335.7
  მ.შ გადასახადები:  25.1  651.1  5,024.5
  გადასახდელები:  62.0  704.6  6,056.6
  ნაშთი ბოლოს:  566.2  566.2  566.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •