სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  29  აგვისტო
  2014
  დღე თვე წელი
  27.08 01.08 01.01
    27.08 27.08
  ნაშთი დასაწყისი:
   364.6
   314.3  287.1
  შემოსულობები:  29.4  627.7  5,369.7
  მ.შ გადასახადები:  27.1   496.0  4,346.2
  გადასახდელები:  24.3   572.4  5,287.2
  ნაშთი ბოლოს:  369.6  369.6  369.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •