სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  30  ივლისი
  2014
  დღე თვე წელი
  29.07 01.07 01.01
    29.07 29.07
  ნაშთი დასაწყისი:
   302.4
   299.1  287.1
  შემოსულობები:  20.6  702.3  4,667.6
  მ.შ გადასახადები:   19.4   617.3  3,820.2
  გადასახდელები:   32.8   711.2  4,664.6
  ნაშთი ბოლოს:  290.2  290.2  290.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •