სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  31  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  30.10 01.10 01.01
    30.10 30.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   482.9
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  26.0  601.0  7,122.5
  მ.შ გადასახადები:  18.2  524.9  5,564.2
  გადასახდელები:  21.6  739.5  6,922.3
  ნაშთი ბოლოს:  487.4  487.4  487.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •