სახელმწიფო ვალის მართვა;

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და ორმხრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობა და კოორდინაცია;

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან თანამშრომლობა ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან დაკავშირებით;

 სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი
  • სახელმწიფო ვალის მომსახურების სამმართველო
  • დაფინანსების მოზიდვის და ევროინტეგრაციის სამმართველო