სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  30.09 01.09 01.01
    30.09 30.09
  ნაშთი დასაწყისი:
   566.2
   415.9  287.1
  შემოსულობები:  128.2  983.1  6,463.9
  მ.შ გადასახადები:  14.8  665.9  5,039.3
  გადასახდელები:  68.5  773.1  6,125.1
  ნაშთი ბოლოს:  625.9  625.9  625.9

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •