სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  21  ნოემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  20.11 01.11 01.01
    20.11 20.11
  ნაშთი დასაწყისი:
   490.0
   479.8  287.1
  შემოსულობები:  39.2  414.3  7,606.2
  მ.შ გადასახადები:  23.2  382.5  5,970.8
  გადასახდელები:  55.1  420.0  7,419.3
  ნაშთი ბოლოს:  474.1  474.1  474.1

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •