სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  29  იანვარი
  2015
  დღე თვე წელი
  28.01 01.01 01.01
    28.01 28.01
  ნაშთი დასაწყისი:
   409.3
   434.4  434.4
  შემოსულობები:  34.1  566.8  566.8
  მ.შ გადასახადები:  15.9  504.7  504.7
  გადასახდელები:  34.0  591.8  591.8
  ნაშთი ბოლოს:  409.4  409.4  409.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ.

 

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •