სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  სექტემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  29.08 01.08 01.01
    29.08 29.08
  ნაშთი დასაწყისი:
   369.6
   314.3  287.1
  შემოსულობები:  66.3  694.0  5,435.9
  მ.შ გადასახადები:  27.2  523.2  4,373.4
  გადასახდელები:  19.9  592.4  5,307.2
  ნაშთი ბოლოს:  415.9  415.9  415.9

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •