სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  22  აგვისტო
  2014
  დღე თვე წელი
  21.08 01.08 01.01
    21.08 21.08
  ნაშთი დასაწყისი:
   395.1
   314.3  287.1
  შემოსულობები:  30.8  516.9  5,258.8
  მ.შ გადასახადები:  19.4   396.0  4,246.3
  გადასახდელები:  25.2   430.5  5,145.3
  ნაშთი ბოლოს:  400.6  400.6  400.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •