2013 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.