სამინისტროში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 19.10.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 23.6.2023
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 30.12.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 11.8.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 11.8.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 11.8.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 11.8.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 11.8.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 12.4.2022
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 20.4.2021
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 20.4.2021
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 20.4.2021
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 31.12.2020
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 31.12.2020
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 20.8.2020
ინფორმაცია კონკურსისი შედეგების შესახებ 20.8.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1.5.2020
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 5.11.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.7.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.7.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.7.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ/სტაჭირება 23.5.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.5.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.5.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.5.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.5.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.4.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.4.2019
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.12.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.11.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 24.8.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 24.8.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 24.8.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 20.7.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 20.7.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 20.7.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.6.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.6.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.4.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.3.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.3.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 6.3.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 6.3.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.2.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.2.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.2.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.2.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.1.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.1.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.1.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 23.1.2018
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 29.12.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 29.11.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 22.11.2017
კონკურსის შედეგების შესახებ 22.11.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 17.11.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 10.11.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 11.10.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2.10.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 29.9.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.9.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 24.9.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 20.9.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 16.8.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 3.7.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.6.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.6.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 16.6.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 27.3.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 13.2.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 20.1.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 18.1.2017
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 30.12.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 6.12.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 5.12.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 5.12.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.11.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 7.11.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 4.11.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 3.11.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 28.10.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.10.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 19.10.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 4.10.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 5.9.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 29.8.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 8.8.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.5.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 27.4.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 26.4.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 7.3.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 25.2.2016
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 7.12.2015
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 29.10.2015
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 5.10.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 2.9.2015
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 19.8.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 24.7.2015
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 24.7.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 12.6.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 10.6.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 30.4.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 17.4.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 30.3.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 30.3.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 20.3.2015
სამინისტროში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 17.3.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 20.2.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 20.2.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 22.1.2015
ფინანსთა სამინისტროს კონკურსების შედეგები 22.1.2015
ფინანსთა სამინისტროს კონკურსების შედეგები 16.1.2015
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 31.12.2014
ინფორმაცია ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 8.12.2014
ფინანსთა სამინისტროს კონკურსების შედეგები 8.12.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 7.11.2014
ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის კონკურსების შედეგები 22.9.2014
ფინანსთა სამინისტროში არსებულ ზოგიერთ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსები 27.8.2014
ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ 2.5.2014
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა