ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2017-2020 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2017 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2017 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
2017 წლის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2017-2020 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2017-2020 წლებისათვის (პირველადი ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.