ხშირად დასმული კითხვები
ყველაფერი, რაც 1 ივლისიდან ლარით ფასდადების შესახებ უნდა იცოდეთ

  1. როდიდან შედის ძალაში რეგულაციები საქონლის ან მომსახურების ფასის ლარით ფასდადებასთან დაკავშირებით?

 •  

  2017 წლის პირველი ივლისიდან მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით.

   

  2. ვის ეხება რეკლამისა და ეროვნული ბანკის შესახებ კანონებსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები?

 •  

  “რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონით, „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციები ვრცელდება მხოლოდ მეწარმე სუბიექტებზე.

   

  3. ვინ იგულისხმება მეწარმე სუბიექტებში?

 •  

  კანონმდებლობით განისაზღვრება როგორც იურიდიული (შპს; სააქციო საზოგადოება და სხვა) ასევე, ფიზიკური პირები (ინდმეწარმეები).

   

  4. რა შემთხვევაში მოხდება მეწარმე სუბიექტის დაჯარიმება?

 •  

  მეწარმე სუბიექტი (როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი - ინდმეწარმე) დაჯარიმდება თუკი მოხდება კანონმდებლობით მოთხოვნილი ნორმების დარღვევა.

   

  5. რა გამონაკლისებია დაშვებული აღნიშნული კანონმდებლობით?

 •  

  საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან / და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან / და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით, აღნიშნულისგან განსხვავებული წესი შესაძლებელია დადგინდეს ეროვნული ბანკის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით.
  გამონაკლისების სრული სია იხილეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებაში.

   

  6. ვინაა პასუხისმგებელი კანონის აღსრულებაზე?

 •  

  საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან / და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან / და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით. აღნიშნული წესის დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრირება ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ.

   

  7. რამდენია ჯარიმის ოდენობა?

 •  

  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად

  „მუხლი 1537. ფასის ლარით გამოხატვის წესის დარღვევა

  1. „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებული ფასის ლარით გამოხატვის წესის დარღვევა − გამოიწვევს წინადადების მიმცემის (ოფერენტის) ან რეკლამის დამკვეთის გაფრთხილებას.

  2. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

  3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ყოველი მომდევნო ჩადენა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.“.

   

 •  

   

  8. რეკლამირების გარდა, ვრცელდება თუ არა შეზღუდვა მხარეთა მიერ დადებულ ხელშეკრულებებზე?

 •  

  “რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონით, „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციები არ ვრცელდება სახელშეკრულებო პირობებზე.

   

  10. აღნიშნული ცვლილებები როგორ აისახება ხელშეკრულებაზე?

 •  

  ხელშეკრულების გაფორმებისას, მომსახურების საფასურის დოლარით ან სხვა უცხოური ვალუტით ინდექსირება აკრძალული არ არის. ცვლილებები ხელშეკრულების პირობებზე არ ვრცელდება.

   

<სექტემბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა