აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
10/01/2023 20,000,000 182 13/07/2023 9.643
07/02/2023 20,000,000 182 10/08/2023 9.477
07/03/2023 20,000,000 182 07/09/2023 9.643
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
17/01/2023 20,000,000 363 18/01/2024 9.414
14/02/2023 20,000,000 364 15/02/2024 9.394
14/03/2023 20,000,000 364 14/03/2024 9.615
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10/01/2023 40,000,000 1112 28/01/2026 8.834
07/02/2023 40,000,000 1084 28/01/2026 8.699
07/03/2023 40,000,000 1056 28/01/2026 8.618
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
24/01/2023 60,000,000 2644 23/04/2030 8.812
31/01/2023 90,000,000 1811 18/01/2028 8.679
21/02/2023 60,000,000 2616 23/04/2030 8.651
28/02/2023 90,000,000 1783 18/01/2028 8.635
21/03/2023 60,000,000 2588 23/04/2030 8.702
28/03/2023 90,000,000 1755 18/01/2028 8.669
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები