სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 24/03/2023-ის მდგომარეობით*ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2340640604/10/20226 თვიანი06/04/20230.04 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2350445701/11/20226 თვიანი04/05/20230.11 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2360850606/12/20226 თვიანი08/06/20230.21 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2371301710/01/20236 თვიანი13/07/20230.30 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2381006007/02/20236 თვიანი10/08/20230.38 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2390711407/03/20236 თვიანი07/09/20230.46 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2341316212/04/202212 თვიანი13/04/20230.05 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2351121310/05/202212 თვიანი11/05/20230.13 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2361525314/06/202212 თვიანი15/06/20230.23 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2371329812/07/202212 თვიანი13/07/20230.30 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2381034209/08/202212 თვიანი10/08/20230.38 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2391438313/09/202212 თვიანი14/09/20230.48 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23A1242711/10/202212 თვიანი12/10/20230.55 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23B0947008/11/202212 თვიანი09/11/20230.63 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23C1452813/12/202212 თვიანი14/12/20230.73 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2411803417/01/202312 თვიანი18/01/20240.82 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2421508714/02/202312 თვიანი15/02/20240.90 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2431413814/03/202312 თვიანი14/03/20240.98 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2410602204/01/20222 წლიანი06/01/20240.799.875660,000,000.00660,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC24A06411**04/10/20222 წლიანი06/10/20241.549.375246,884,000.00246,884,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20230.517.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20241.197.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20262.858.125736,387,000.00890,687,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC27127058**25/01/20225 წლიანი27/01/20273.859.7501,077,999,000.001,077,999,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20252.199.125972,689,000.00972,689,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20240.8711.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20251.8710.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20274.409.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC28118049**17/01/201810 წლიანი18/01/20284.829.3751,261,798,000.002,144,298,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20307.0910.250493,750,000.001,033,750,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
      6,747,027,000.00  


* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2023 წლის ბოლოს.