სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 29/12/2023-ის მდგომარეობით*

 ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2410431504/07/20236 თვიანი04/01/20240.02 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2420137601/08/20236 თვიანი01/02/20240.09 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2430743905/09/20236 თვიანი07/03/20240.19 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2440449103/10/20236 თვიანი04/04/20240.27 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2450955407/11/20236 თვიანი09/05/20240.36 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2460661605/12/20236 თვიანი06/06/20240.44 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2411803417/01/202312 თვიანი18/01/20240.05 - 20,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2421508714/02/202312 თვიანი15/02/20240.13 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2431413814/03/202312 თვიანი14/03/20240.21 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2441118111/04/202312 თვიანი11/04/20240.28 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2450923208/05/202312 თვიანი09/05/20240.36 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2461328113/06/202312 თვიანი13/06/20240.46 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2471133311/07/202312 თვიანი11/07/20240.53 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2480839408/08/202312 თვიანი08/08/20240.61 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2491245112/09/202312 თვიანი12/09/20240.71 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24A1051010/10/202312 თვიანი10/10/20240.78 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24B1457714/11/202312 თვიანი14/11/20240.88 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24C1263712/12/202312 თვიანი12/12/20240.96 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2410602204/01/20222 წლიანი06/01/20240.029.875523,800,000.00523,800,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC24A06411**04/10/20222 წლიანი06/10/20240.779.375232,953,000.00232,953,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20240.427.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20262.088.125863,887,000.00863,887,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC27127058**25/01/20225 წლიანი27/01/20273.089.7501,332,049,000.001,332,049,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20251.429.125915,576,000.00945,576,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20240.1111.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20251.1110.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20273.649.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC28118049**17/01/201810 წლიანი18/01/20284.069.3752,133,610,000.002,133,610,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20306.3210.2501,003,750,000.001,003,750,000.00***არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3471334611/07/202311 წლიანი13/07/203410.558.000135,000,000.00135,000,000***აქტიურიბენჩმარკი
      8,138,145,000.00  


* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2023 წლის ბოლოს.