აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
03/01/2024 70,000,000.00 181 04/07/2024 8.947
06/02/2024 20,000,000.00 182 08/08/2024 8.345
05/03/2024 20,000,000.00 182 05/09/2024 8.293
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
16/01/2024 20,000,000.00 364 14/01/2025 8.857
13/02/2024 20,000,000.00 364 13/02/2025 8.279
12/03/2024 20,000,000.00 364 13/03/2025 8.158
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
09/01/2024 50,000,000.00 1112 27/01/2027 8.292
06/02/2024 50,000,000.00 1084 27/01/2027 8.210
05/03/2024 50,000,000.00 1056 27/01/2027 8.146
5.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
27/02/2024 100,000,000.00 2008 29/08/2029 8.283
26/03/2024 100,000,000.00 1979 28/08/2029 7.978
7.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
23/01/2024 75,000,000.00 2738 25/07/2031 8.322
20/02/2024 75,000,000.00 2710 25/07/2031 8.291
19/03/2024 75,000,000.00 2682 25/07/2031 7.997
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
03/01/2024 100,000,000.00 1474 18/01/2028 8.346
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
16/01/2024 30,000,000.00 3829 11/07/2034 8.343
13/02/2024 30,000,000.00 3801 13/07/2034 8.331
12/03/2024 30,000,000.00 3773 13/07/2034 8.353
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
02/04/2024 20,000,000.00 182 03/10/2024 7.811
07/05/2024 20,000,000.00 181 07/11/2024 8.048
04/06/2024 20,000,000.00 182 05/12/2024 7.988
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
08/04/2024 20,000,000.00 364 10/04/2025 7.860
14/05/2024 20,000,000.00 364 15/05/2025 8.063
11/06/2024 20,000,000.00 364 12/06/2025 7.948
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
07/05/2024 40,000,000.00 992 27/01/2027 G7.983
04/06/2024 40,000,000.00 965 27/01/2027 8.119
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
02/04/2024 40,000,000.00 1028 27/01/2027 7.879
5.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
23/04/2024 85,000,000.00 1951 28/08/2029 8.324
28/05/2024 85,000,000.00 1916 28/08/2029 8.880
25/06/2024 85,000,000.00 1888 28/08/2029 9.631
7.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
16/04/2024 75,000,000.00 2654 25/07/2031 8.363
21/05/2024 75,000,000.00 2619 25/07/2031 9.058
18/06/2024 75,000,000.00 2591 25/07/2031 9.950
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
08/04/2024 30,000,000.00 3745 13/07/2034 8.363
14/05/2024 30,000,000.00 3710 13/07/2034 9.000
11/06/2024 30,000,000.00 3682 13/07/2034 9.077
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
02/07/2024 20,000,000.00 182 02/01/2025 7.904
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
09/07/2024 20,000,000.00 364 10/07/2025 7.852
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
02/07/2024 40,000,000.00 1293 18/01/2028 9.166
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
09/07/2024 30,000,000.00 3654 13/07/2034 9.910
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
03/10/2023 20,000,000.00 182 04/04/2024 9.460
07/11/2023 20,000,000.00 182 09/05/2024 9.274
05/12/2023 20,000,000.00 182 06/06/2024 9.068
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
10/10/2023 20,000,000.00 364 10/10/2024 9.275
14/11/2023 20,000,000.00 364 14/11/2024 9.251
12/12/2023 20,000,000.00 364 12/12/2024 9.015
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
03/10/202340,000,000.00 1210 27/01/2027 8.375
07/11/2023 40,000,000.00 1175 27/01/2027 8.387
05/12/2023 40,000,000.00 1147 27/01/2027 8.389
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
17/10/2023 50,000,000.00 2378 23/04/2030 8.464
24/10/2023 60,000,000.00 1545 18/01/2028 8.329
21/11/2023 50,000,000.00 2342 23/04/2030 8.434
28/11/2023 60,000,000.00 1510 18/01/2028 8.426
19/12/2023 50,000,000.00 2315 23/04/2030 8.399
26/12/2023 60,000,000.00 1482 18/01/2028 8.363
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10/10/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.245
14/11/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.314
12/12/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.425