სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 12/04/2024-ის მდგომარეობით*

 ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2450955407/11/20236 თვიანი09/05/20240.07-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2460661605/12/20236 თვიანი06/06/20240.15-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2470401503/01/20246 თვიანი04/07/20240.23-70,000,000.0070,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2480807106/02/20246 თვიანი08/08/20240.32-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2490513305/03/20246 თვიანი05/09/20240.40-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24A0319202/04/20246 თვიანი03/10/20240.48-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2450923208/05/202312 თვიანი09/05/20240.07-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2461328113/06/202312 თვიანი13/06/20240.17-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2471133311/07/202312 თვიანი11/07/20240.25-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2480839408/08/202312 თვიანი08/08/20240.32-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2491245112/09/202312 თვიანი12/09/20240.42-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24A1051010/10/202312 თვიანი10/10/20240.50-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24B1457714/11/202312 თვიანი14/11/20240.59-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD24C1263712/12/202312 თვიანი12/12/20240.67-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2511604516/01/202412 თვიანი16/01/20250.76-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2521309913/02/202412 თვიანი13/02/20250.84-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2531315412/03/202412 თვიანი13/03/20250.92-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2541021608/04/202412 თვიანი10/04/20250.99-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC24A06411**04/10/20222 წლიანი06/10/20240.489.375188,953,000.00188,953,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20240.137.000360,000,000.00360,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20261.808.125863,887,000.00863,887,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC27127058**25/01/20225 წლიანი27/01/20272.799.7501,534,599,000.001,641,599,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წელი30/05/20251.139.125829,576,000.00829,576,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC29828125**27/02/20245 წლიანი28/08/20295.388.250266,274,000.001,100,000,000***აქტიურიბენჩმარკი
GETC3172506123/01/20247.5 წლიანი25/07/20317.298.375275,066,000.00950,066,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20250.8210.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20273.359.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC28118049**17/01/201810 წლიანი18/01/20283.779.3752,290,761,000.002,290,761,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20306.0310.2501,003,750,000.001,003,750,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3471334611/07/202311 წლიანი13/07/203410.268.000255,000,000.00495,000,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
      8,415,386,000.00  


* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2024 წლის ბოლოს.