ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
118/01/202121/01/202125,000,000.003,37910 წლიანი23/04/2030GETC30423171დამატებითი
226/01/202128/01/202135,000,000.001,8265 წლიანი28/01/2026GETC26128024*პირველადი
302/02/202104/02/202115,000,000.001826 თვიანი05/08/2021GETD21805039პირველადი
402/02/202104/02/202120,000,000.007302 წლიანი04/02/2023GETC23204042პირველადი
509/02/202111/02/202115,000,000.0036412 თვიანი10/02/2022GETD22210056პირველადი
623/02/202125/02/202135,000,000.001,7985 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
702/03/202104/03/202115,000,000.001826 თვიანი02/09/2021GETD21902075 პირველადი
802/03/202104/03/202120,000,000.007022 წლიანი04/02/2023GETC23204042დამატებითი
909/03/202111/03/202115,000,000.0036412 თვიანი10/03/2022GETD22310096პირველადი
1023/03/202125/03/202135,000,000.001,7705 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
               

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
1106/04/202108/04/202115,000,000.001826 თვიანი07/10/2021GETD21A07116 პირველადი ემისია
1206/04/202108/04/202120,000,000.006672 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი ემისია
1313/04/202115/04/202115,000,000.0036412 თვიანი14/04/2022GETD22414138 პირველადი ემისია
1420/04/202122/04/202125,000,000.003,28810 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი ემისია
1527/04/202129/04/202135,000,000.001,7355 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი ემისია
1604/05/202106/05/202115,000,000.001826 თვიანი04/11/2021GETD21B04160 პირველადი ემისია
1704/05/202106/05/202120,000,000.006392 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი ემისია
1811/05/202113/05/202115,000,000.0036412 თვიანი12/05/2022GETD22512188 პირველადი ემისია
1925/05/202127/05/202135,000,000.001,7075 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი ემისია
2001/06/202103/06/202115,000,000.001826 თვიანი02/12/2021GETD21C02204 პირველადი ემისია
2101/06/202103/06/202120,000,000.006112 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი ემისია
2208/06/202110/06/202115,000,000.0036412 თვიანი09/06/2022GETD22609224 პირველადი ემისია
2322/06/202124/06/202135,000,000.001,6795 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი ემისია
               

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
2707/07/202009/07/202020,000,000.001826 თვიანი07/01/2021GETD21107279 პირველადი ემისია
2807/07/202009/07/202070,000,000.006392.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
2914/07/202016/07/202050,000,000.0036412 თვიანი15/07/2021GETD21715295 პირველადი ემისია
3021/07/202023/07/202040,000,000.003,56110 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი ემისია
3128/07/202030/07/202080,000,000.001,7655.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
3204/08/202006/08/202020,000,000.001826 თვიანი04/02/2021GETD21204324 პირველადი ემისია
3304/08/202006/08/202070,000,000.008222.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 პირველადი ემისია
3411/08/202013/08/202050,000,000.0036412 თვიანი12/08/2021GETD21812340 პირველადი ემისია
3525/08/202027/08/202080,000,000.001,7375.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
3601/09/202003/09/202020,000,000.001826 თვიანი04/03/2021GETD21304363 პირველადი ემისია
3701/09/202003/09/202070,000,000.007942.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
3808/09/202010/09/202050,000,000.0036412 თვიანი09/09/2021GETD21909385 პირველადი ემისია
3922/09/202024/09/202080,000,000.001,7095.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
4006/10/202008/10/202020,000,000.001826 თვიანი08/04/2021GETD21408404 პირველადი ემისია
4106/10/202008/10/202070,000,000.007592.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
4213/10/202015/10/202050,000,000.0036412 თვიანი14/10/2021GETD21A14427 პირველადი ემისია
4320/10/202022/10/202040,000,000.003,47010 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი ემისია
4427/10/202029/10/202080,000,000.001,6745.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
4503/11/202005/11/202020,000,000.001826 თვიანი06/05/2021GETD21506454 პირველადი ემისია
4603/11/202005/11/202070,000,000.007312.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
4710/11/202012/11/202050,000,000.0036412 თვიანი11/11/2021GETD21B11470 პირველადი ემისია
4824/11/202026/11/202080,000,000.001,6465.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
4901/12/202003/12/202020,000,000.001826 თვიანი03/06/2021GETD21603491 პირველადი ემისია
5001/12/202003/12/202070,000,000.007032.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
5108/12/202010/12/202050,000,000.0036412 თვიანი09/12/2021GETD21C09514 პირველადი ემისია
5222/12/202024/12/202080,000,000.001,6185.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია