სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 23/07/2021-ის მდგომარეობით*ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2180503902/02/20216 თვიანი05/08/20210.04 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2190207502/03/20216 თვიანი02/09/20210.11 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21A0711606/04/20216 თვიანი07/10/20210.21 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21C0217001/06/20216 თვიანი02/12/20210.36 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2210621306/07/20216 თვიანი06/01/20220.46 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2181234011/08/202012 თვიანი12/08/20210.05 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2190938508/09/202012 თვიანი09/09/20210.13 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21A1442713/10/202012 თვიანი14/10/20210.23 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21B1147010/11/202012 თვიანი11/11/20210.30 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21C0951408/12/202012 თვიანი09/12/20210.38 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2221005609/02/202112 თვიანი10/02/20220.55 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2231009609/03/202112 თვიანი10/03/20220.63 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2241413813/04/202112 თვიანი14/04/20220.73 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2260919008/06/202112 თვიანი09/06/20220.88 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2271423013/07/202112 თვიანი14/07/20220.98 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2320404202/02/20212 წლიანი04/02/20231.548.000100,000,000.00220,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC2240902206/01/20202.25 წლიანი09/04/20220.719.375490,000,000.00490,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC22B0633004/08/20202.25 წლიანი06/11/20221.298.250350,000,000.00350,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC21A2035019/10/20165 წლიანი20/10/20210.247.62580,000,000.0080,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2233014529/03/20175 წლიანი30/03/20220.689.125110,000,000.00110,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2283138130/08/20175 წლიანი31/08/20221.118.00088,000,000.0088,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2312505624/01/20185 წლიანი25/01/20231.518.125240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20232.187.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20242.857.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20264.528.125221,150,000.00800,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20253.859.125972,689,000.00972,689,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2230907307/03/201210 წლიანი09/03/20220.6312.30010,000,000.0010,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2280224201/08/201210 წლიანი02/08/20221.0310.80025,000,000.0025,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2322104620/02/201310 წლიანი21/02/20231.5810.40040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20242.5411.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20253.5410.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20276.079.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2811804917/01/201810 წლიანი18/01/20286.499.375864,298,000.00864,298,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20308.7610.250188,750,000.00400,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
      5,057,407,000.00  * - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.