აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
02/02/2021 15,000,000.00 182 05/08/2021 8.002
02/03/2021 15,000,000.00 182 02/09/2021 8.000
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
09/02/2021 15,000,000.00 364 10/02/2022 7.940
09/03/2021 15,000,000.00 364 10/03/2022 7.9446
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
02/02/2021 20,000,000.00 730 04/02/2023 8.026
02/03/2021 20,000,000.00 702 04/02/2023 7.987
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/01/2021 35,000,000.00 1,826 28/01/2026 8.112
23/02/2021 35,000,000.00 1,798 28/01/2026 8.020
23/03/2021 35,000,000.00 1,770 28/01/2026 8.472
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/01/2021 25,000,000.00 3,379 23/04/2030 8.542
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
06/04/2021 15,000,000.00 182 07/10/2021 8.459
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
13/04/2021 15,000,000.00 364 14/04/2022 8.455
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
06/04/2021 20,000,000.00 667 04/02/2023 8.542
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
20/04/2021 25,000,000.00 3,288 23/04/2030 8.600
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები