სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 17/06/2022-ის მდგომარეობით*


ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2270701004/01/20226 თვიანი07/07/20220.05-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2280406401/02/20226 თვიანი04/08/20220.13-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2290110001/03/20226 თვიანი01/09/20220.21-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22A0614005/04/20226 თვიანი06/10/20220.30-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22B0319403/05/20226 თვიანი03/11/20220.38-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22C0823307/06/20226 თვიანი08/12/20220.48-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2271423013/07/202112 თვიანი14/07/20220.07 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2281128310/08/202112 თვიანი11/08/20220.15 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2291532414/09/202112 თვიანი15/09/20220.25 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22A1336912/10/202112 თვიანი13/10/20220.32 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22B1041309/11/202112 თვიანი10/11/20220.40 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22C1545114/12/202112 თვიანი15/12/20220.50 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2311203811/01/202212 თვიანი12/01/20230.57 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2320908108/02/202212 თვიანი09/02/20230.65 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2330912107/03/202212 თვიანი09/03/20230.73 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2341316212/04/202212 თვიანი13/04/20230.82 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2351121310/05/202212 თვიანი11/05/20230.90 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2361525314/06/202212 თვიანი15/06/20230.99 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2320404202/02/20212 წლიანი04/02/20230.648.000290,000,000.00290,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2410602204/01/20222 წლიანი06/01/20241.569.875420,000,000.00600,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC22B0633004/08/20202.25 წლიანი06/11/20220.398.250350,000,000.00350,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2283138130/08/20175 წლიანი31/08/20220.218.00088,000,000.0088,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2312505624/01/20185 წლიანი25/01/20230.618.125240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20231.287.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20241.957.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20263.628.125607,400,000.00607,400,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC27127058**25/01/20225 წლიანი27/01/20274.629.750426,831,000.00806,831,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20252.959.125972,689,000.00972,689,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2280224201/08/201210 წლიანი02/08/20220.1310.80025,000,000.0025,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2322104620/02/201310 წლიანი21/02/20230.6810.40040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20241.6411.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20252.6410.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20275.179.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2811804917/01/201810 წლიანი18/01/20285.599.375864,298,000.00864,298,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20307.8510.250263,750,000.00400,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
      5,835,488,000.00  * - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.