აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
04/01/2022 20,000,000.00 182 07/07/2022 10.193
01/02/2022 20,000,000.00 182 04/08/2022 10.163
01/03/2022 20,000,000.00 181 01/09/2022 10.230
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
11/01/2022 20,000,000.00 364 12/01/2023 10.007
08/02/2022 20,000,000.00 364 09/02/2023 9.913
07/03/2022 20,000,000.00 364 09/03/2023 10.550
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
04/01/2022 70,000,000.00 730 06/01/2024 9.928
01/02/2022 70,000,000.00 702 06/01/2024 9.788
01/03/2022 70,000,000.00 673 06/01/2024 9.885
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
25/01/2022 80,000,000.00 1,826 27/01/2027 9.795
22/02/2022 80,000,000.00 1,798 27/01/2027 9.685
22/03/2022 80,000,000.00 1,770 27/01/2027 10.143
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/01/2022 25,000,000.00 3,015 23/04/2030 9.833
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
05/04/2022 20,000,000.00 182 06/10/2022 11.008
03/05/2022 20,000,000.00 182 03/11/2022 10.878
07/06/2022 20,000,000.00 182 08/12/2022 10.645
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12/04/2022 20,000,000.00 364 13/04/2023 10.760
10/05/2022 20,000,000.00 363 11/05/2023 10.595
14/06/2022 20,000,000.00 364 15/06/2023 10.390
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
05/04/2022 70,000,000.00 639 06/01/2024 10.730
03/05/2022 70,000,000.00 611 06/01/2024 10.625
07/06/2022 70,000,000.00 576 06/01/2024 10.324
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/04/2022 80,000,000.00 1,735 27/01/2027 10.603
24/05/2022 80,000,000.00 1,706 27/01/2027 10.397
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
19/04/2022 25,000,000.00 2,924 23/04/2030 10.537
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები