31-01-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,803,841.8 2,836,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,335,995.8 2,369,022.0
6 თვიანი 115,870.1 120,000.0
12 თვიანი 507,515.6 545,000.0
2 წლიანი 665,637.3 663,000.0
5 წლიანი 772,568.4 763,502.0
10 წლიანი 274,404.5 277,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846.0 467,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000.0 147,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,874,347.8 2,906,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,406,501.8 2,439,022.0
6 თვიანი 115,852.2 120,000.0
12 თვიანი 507,621.0 545,000.0
2 წლიანი 705,963.7 703,000.0
5 წლიანი 802,799.9 793,502.0
10 წლიანი 274,265.1 277,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846.0 467,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000.0 147,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,850,553 2,881,868
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,387,707 2,419,022
6 თვიანი 115,837 120,000
12 თვიანი 498,507 535,000
2 წლიანი 665,998 663,000
5 წლიანი 833,100 823,502
10 წლიანი 274,265 277,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 462,846 462,846
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846 280,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000 182,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 2,942,875.2  2,971,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,480,029.2  2,509,022.0
6 თვიანი  115,824.3  120,000.0
12 თვიანი  493,987.5  530,000.0
2 წლიანი  706,659.8  703,000.0
5 წლიანი  863,226.4  853,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  462,846.0  462,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  182,000.0  182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 3,015,349.3  3,041,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,552,503.3  2,579,022.0
6 თვიანი  115,807.5  120,000.0
12 თვიანი  494,070.1  530,000.0
2 წლიანი  747,798.4  743,000.0
5 წლიანი  894,496.2  883,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  462,846.0  462,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  182,000.0  182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 2,929,919.9  2,949,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,479,073.9  2,499,022.0
6 თვიანი  115,781.1  120,000.0
12 თვიანი  438,225.4  470,000.0
2 წლიანი  698,777.1  693,000.0
5 წლიანი  925,959.1  913,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  450,846.0  450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  170,000.0  170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,929,719.2 2,946,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,478,873.2 2,496,022.0
6 თვიანი 115,782.9 120,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 382,233.0 410,000.0
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 737,200.5 733,000.0
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 917,808.8 905,502.0
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 325,848.0 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 450,846.0 450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,000,775.4 3,016,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,549,929.4 2,566,022.0
6 თვიანი 115,800.1 120,000.0
12 თვიანი 382,260.5 410,000.0
2 წლიანი 777,591.4 773,000.0
5 წლიანი 948,568.9 935,502.0
10 წლიანი 325,708.6 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 450,846.0 450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,080,091.0 3,096,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,639,245.0 2,656,022.0
6 თვიანი 115,813.7 120,000.0
12 თვიანი 400,943.1 430,000.0
2 წლიანი 818,279.8 813,000.0
5 წლიანი 978,499.8 965,502.0
10 წლიანი 325,708.6 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,077,672.0 3,093,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,636,826.0 2,653,022.0
6 თვიანი 115,825.3 120,000.0
12 თვიანი 410,276.6 440,000.0
2 წლიანი 751,339.7 745,000.0
5 წლიანი 1,007,234.5 995,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,167,878.2 3,183,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,727,032.2 2,743,022.0
6 თვიანი 115,848.3 120,000.0
12 თვიანი 428,943.4 460,000.0
2 წლიანი 792,536.7 785,000.0
5 წლიანი 1,037,554.0 1,025,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,250,453.9 3,265,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,817,607.9 2,833,022.0
6 თვიანი 115,877.2 120,000.0
12 თვიანი 447,583.6 480,000.0
2 წლიანი 833,933.7 825,000.0
5 წლიანი 1,068,063.6 1,055,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა