31-01-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,803,841.8 2,836,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,335,995.8 2,369,022.0
6 თვიანი 115,870.1 120,000.0
12 თვიანი 507,515.6 545,000.0
2 წლიანი 665,637.3 663,000.0
5 წლიანი 772,568.4 763,502.0
10 წლიანი 274,404.5 277,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846.0 467,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000.0 147,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,874,347.8 2,906,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,406,501.8 2,439,022.0
6 თვიანი 115,852.2 120,000.0
12 თვიანი 507,621.0 545,000.0
2 წლიანი 705,963.7 703,000.0
5 წლიანი 802,799.9 793,502.0
10 წლიანი 274,265.1 277,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846.0 467,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000.0 147,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,850,553 2,881,868
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,387,707 2,419,022
6 თვიანი 115,837 120,000
12 თვიანი 498,507 535,000
2 წლიანი 665,998 663,000
5 წლიანი 833,100 823,502
10 წლიანი 274,265 277,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 462,846 462,846
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846 280,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000 182,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 2,942,875.2  2,971,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,480,029.2  2,509,022.0
6 თვიანი  115,824.3  120,000.0
12 თვიანი  493,987.5  530,000.0
2 წლიანი  706,659.8  703,000.0
5 წლიანი  863,226.4  853,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  462,846.0  462,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  182,000.0  182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 3,015,349.3  3,041,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,552,503.3  2,579,022.0
6 თვიანი  115,807.5  120,000.0
12 თვიანი  494,070.1  530,000.0
2 წლიანი  747,798.4  743,000.0
5 წლიანი  894,496.2  883,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  462,846.0  462,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  182,000.0  182,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
 2,929,919.9  2,949,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები  2,479,073.9  2,499,022.0
6 თვიანი  115,781.1  120,000.0
12 თვიანი  438,225.4  470,000.0
2 წლიანი  698,777.1  693,000.0
5 წლიანი  925,959.1  913,502.0
10 წლიანი  300,331.2  302,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები  450,846.0  450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის  280,846.0  280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის  170,000.0  170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,929,719.2 2,946,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,478,873.2 2,496,022.0
6 თვიანი 115,782.9 120,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 382,233.0 410,000.0
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 737,200.5 733,000.0
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 917,808.8 905,502.0
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 325,848.0 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 450,846.0 450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,000,775.4 3,016,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,549,929.4 2,566,022.0
6 თვიანი 115,800.1 120,000.0
12 თვიანი 382,260.5 410,000.0
2 წლიანი 777,591.4 773,000.0
5 წლიანი 948,568.9 935,502.0
10 წლიანი 325,708.6 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 450,846.0 450,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,080,091.0 3,096,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,639,245.0 2,656,022.0
6 თვიანი 115,813.7 120,000.0
12 თვიანი 400,943.1 430,000.0
2 წლიანი 818,279.8 813,000.0
5 წლიანი 978,499.8 965,502.0
10 წლიანი 325,708.6 327,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,077,672.0 3,093,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,636,826.0 2,653,022.0
6 თვიანი 115,825.3 120,000.0
12 თვიანი 410,276.6 440,000.0
2 წლიანი 751,339.7 745,000.0
5 წლიანი 1,007,234.5 995,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,167,878.2 3,183,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,727,032.2 2,743,022.0
6 თვიანი 115,848.3 120,000.0
12 თვიანი 428,943.4 460,000.0
2 წლიანი 792,536.7 785,000.0
5 წლიანი 1,037,554.0 1,025,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 440,846.0 440,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2018 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
3,250,453.9 3,265,868.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,817,607.9 2,833,022.0
6 თვიანი 115,877.2 120,000.0
12 თვიანი 447,583.6 480,000.0
2 წლიანი 833,933.7 825,000.0
5 წლიანი 1,068,063.6 1,055,502.0
10 წლიანი 352,149.8 352,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 432,846.0 432,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 280,846.0 280,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<აპრილი>
ორსაოთხუპაშაკვ
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა