31-01-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,203,400.2 4,252,552.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,805,868.2 3,855,020.0
6 თვიანი 306,987.0 320,000.0
12 თვიანი 511,337.3 550,000.0
2 წლიანი 1,002,670.0 1,000,000.0
5 წლიანი 1,458,791.5 1,462,500.0
10 წლიანი 526,082.4 522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,686.0 4,686.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

შენიშვნა: მთავრობის საშინაო ვალის მონაცემები დაკორექტირებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წინსწრებით დაფარული ვალით.

29-02-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,363,447.9 4,412,552.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,965,915.9 4,015,020.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 306,760.5 320,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 519,837.2 560,000.0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,073,628.8 1,070,000.0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,539,764.4 1,542,500.0
10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 525,943.0 522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,686.0 4,686.0
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,511,787.0 4,562,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,124,535.3 4,175,020.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები306,576.7320,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები528,322.2570,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,145,338.61,140,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,618,354.81,622,500.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები525,943.0522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები382,846.0382,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი4,405.74,405.7
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,620,906.3 4,672,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,233,654.6 4,285,020.0
6 თვიანი 258,401.5 270,000.0
12 თვიანი 536,540.5 580,000.0
2 წლიანი 1,213,820.0 1,210,000.0
5 წლიანი 1,658,909.2 1,662,500.0
10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,791,393.2 4,842,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,404,141.5 4,455,020.0
6 თვიანი 239,316.5 250,000.0
12 თვიანი 572,596.1 620,000.0
2 წლიანი 1,284,904.9 1,280,000.0
5 წლიანი 1,741,340.6 1,742,500.0
10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,347,779.0 5,398,528.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,970,469.7 5,021,219.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 220,205.6 230,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608,650.2 660,000.0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,356,623.3 1,350,000.0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,822,808.2 1,822,500.0
წლის სახაზინო ვალდებულებები 962,182.4 958,719.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 6,463.3 6,463.3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,410,474.8 5,455,014.1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,030,278.7 5,074,818.0
6 თვიანი 172,479.4 180,000.0
12 თვიანი 617,283.3 670,000.0
2 წლიანი 1,186,452.5 1,180,000.0
5 წლიანი 1,850,575.5 1,848,000.0
10 წლიანი 1,203,488.0 1,196,818.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 9,350.1 9,350.1
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,573,128.7 5,615,026.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,192,920.05,234,818.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები172,548.1180,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები625,979.0680,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,256,385.51,250,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,934,658.91,928,000.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,203,348.51,196,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები370,846.0370,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი9,362.79,362.7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,727,720.4 5,766,034.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,356,504.45,394,818.0
6 თვიანი172,632.0180,000.0
12 თვიანი634,873.6690,000.0
2 წლიანი1,326,941.01,320,000.0
5 წლიანი2,018,709.42,008,000.0
10 წლიანი1,203,348.51,196,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი10,370.010,370.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,922,910.9 5,951,420.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,546,308.6 5,574,818.0
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები172,712.2180,000.0
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები625,561.7680,000.0
2 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,396,099.91,390,000.0
5 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები2,103,271.32,088,000.0
10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,248,663.51,236,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 360,846.0 360,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.00 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 15,756.3 15,756.3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,063,956.0 6,085,565.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,669,208.7 5,690,818.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები144,013.6150,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები616,780.0670,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,466,991.41,460,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,192,760.12,174,000.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,248,663.51,236,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33,901.333,901.3
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6 186 121,2 6 201 177,4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 792 450,8 5 807 507,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 115 306,8 120 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608 059,5 660 000,0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 537 516,0 1 530 000,0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 2 282 905,0 2 260 689,0
10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 248 663,5 1 236 818,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 40 824,4 40 824,4
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივნისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა