კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,548,188 12,307,850
მთავრობის საგარეო ვალი 4,542,480 12,292,406
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,291,821 8,907,997
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 854,967 1,161,753 3,143,821
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 682,843 682,843 1,847,840
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,010 27,190 73,580
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 108,706 294,170
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 85,322 91,269 246,982
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,697 28,947
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 252,557 252,557 683,444
SDR 488,693 664,050 1,796,984
EUR 19,892 21,278 57,580
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 253,791 271,478 734,648
ორმხრივი კრედიტორები 748,677 2,025,995
ავსტრია EUR 10,930 11,692 31,639
აზერბაიჯანი USD 9,811 9,811 26,550
თურქმენეთი USD 211 211 571
თურქეთი USD 18,794 18,794 50,859
ირანი USD 7,604 7,604 20,576
რუსეთი USD 79,074 79,074 213,981
სომხეთი USD 11,292 11,292 30,558
უზბეკეთი USD 212 212 574
უკრაინა USD 194 194 524
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 75,159
ჩინეთი CNY 18,000 2,615 7,076
გერმანია EUR 240,038 256,767 694,838
იაპონია JPY 22,163,766 193,438 523,464
კუვეიტი KWD 4,143 13,574 36,733
ნიდერლანდები EUR 1,050 1,123 3,040
ამერიკა USD 24,973 24,973 67,580
საფრანგეთი EUR 83,695 89,528 242,272
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,353,050
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,353,050
გარანტირებული კრედიტები 1,983 5,365
გერმანია EUR 1,853 1,983 5,365
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 5,707 15,444
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 4,200 5,707 15,444
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,556,428 11,772,444
მთავრობის საგარეო ვალი 4,550,742 11,757,752
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,302,301 8,532,155
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 853,194 1,155,131 2,984,512
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 682,943 682,943 1,764,519
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,778 26,777 69,184
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 108,311 279,844
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 88,215 93,384 241,277
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,586 27,351
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 252,754 252,754 653,040
SDR 488,609 661,523 1,709,178
EUR 19,892 21,057 54,405
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 273,791 289,834 748,845
ორმხრივი კრედიტორები 746,479 1,928,678
ავსტრია EUR 10,930 11,570 29,895
აზერბაიჯანი USD 9,476 9,476 24,482
თურქმენეთი USD 211 211 545
თურქეთი USD 18,141 18,141 46,871
ირანი USD 7,359 7,359 19,013
რუსეთი USD 76,780 76,780 198,376
სომხეთი USD 10,996 10,996 28,410
უზბეკეთი USD 212 212 548
უკრაინა USD 194 194 501
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 71,760
ჩინეთი CNY 18,000 2,620 6,770
გერმანია EUR 240,770 254,878 658,529
იაპონია JPY 22,274,989 198,403 512,614
კუვეიტი KWD 4,143 13,570 35,060
ნიდერლანდები EUR 1,043 1,104 2,853
ამერიკა USD 24,591 24,591 63,536
საფრანგეთი EUR 83,695 88,600 228,915
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,291,850
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,291,850
გარანტირებული კრედიტები 1,962 5,069
გერმანია EUR 1,853 1,962 5,069
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 5,686 14,692
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 4,200 5,686 14,692
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,581,424 11,202,497
მთავრობის საგარეო ვალი 4,579,524 11,197,853
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,317,096 8,110,964
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 845,447 1,147,145 2,804,999
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 685,677 685,677 1,676,617
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,987 27,120 66,313
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 108,548 265,422
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 90,084 96,767 236,615
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,742 26,266
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 254,970 254,970 623,454
SDR 494,276 670,658 1,639,894
EUR 19,892 21,367 52,247
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 273,791 294,102 719,139
ორმხრივი კრედიტორები 760,437 1,859,420
ავსტრია EUR 10,930 11,741 28,709
აზერბაიჯანი USD 9,476 9,476 23,170
თურქმენეთი USD 211 211 516
თურქეთი USD 18,141 18,141 44,358
ირანი USD 7,359 7,359 17,994
რუსეთი USD 76,780 76,780 187,742
სომხეთი USD 10,996 10,996 26,888
უზბეკეთი USD 212 212 519
უკრაინა USD 194 194 474
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 67,913
ჩინეთი CNY 18,000 2,613 6,388
გერმანია EUR 245,152 263,339 643,917
იაპონია JPY 22,359,130 201,216 492,013
კუვეიტი KWD 4,143 13,592 33,235
ნიდერლანდები EUR 1,043 1,121 2,740
ამერიკა USD 24,591 24,591 60,130
საფრანგეთი EUR 84,792 91,083 222,715
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,222,600
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,222,600
გარანტირებული კრედიტები 1,991 4,868
გერმანია EUR 1,853 1,991 4,868
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,900 4,645
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 1,400 1,900 4,645
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,616,763 11,272,288
მთავრობის საგარეო ვალი 4,614,843 11,267,601
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,343,123 8,162,568
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 842,936 1,155,686 2,821,722
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 685,712 685,712 1,674,235
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,987 27,403 66,907
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 109,682 267,799
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 92,812 101,498 247,819
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,936 26,701
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 255,347 255,347 623,455
SDR 495,259 679,011 1,657,874
EUR 19,892 21,753 53,112
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 270,756 296,095 722,945
ორმხრივი კრედიტორები 769,694 1,879,284
ავსტრია EUR 10,930 11,953 29,184
აზერბაიჯანი USD 9,476 9,476 23,135
თურქმენეთი USD 211 211 515
თურქეთი USD 18,141 18,141 44,293
ირანი USD 7,359 7,359 17,968
რუსეთი USD 76,780 76,780 187,465
სომხეთი USD 10,996 10,996 26,848
უზბეკეთი USD 212 212 518
უკრაინა USD 194 194 473
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 67,813
ჩინეთი CNY 15,000 2,175 5,311
გერმანია EUR 246,157 269,194 657,264
იაპონია JPY 22,511,716 201,956 493,097
კუვეიტი KWD 4,143 13,619 33,251
ნიდერლანდები EUR 1,043 1,141 2,786
ამერიკა USD 24,591 24,591 60,041
საფრანგეთი EUR 85,885 93,923 229,322
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,220,800
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,220,800
გარანტირებული კრედიტები 2,027 4,949
გერმანია EUR 1,853 2,027 4,949
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,919 4,686
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 1,400 1,919 4,686
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,745,809 11,519,977
მთავრობის საგარეო ვალი 4,702,341 11,414,463
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,406,815 8,269,702
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 842,887 1,166,826 2,832,353
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 699,021 699,021 1,696,803
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,915 27,569 66,921
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 110,746 268,824
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 97,872 109,246 265,183
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 25,673 62,318
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 256,523 256,523 622,684
SDR 496,119 686,787 1,667,107
EUR 19,892 22,203 53,896
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 270,756 302,221 733,612
ორმხრივი კრედიტორები 793,458 1,926,039
ავსტრია EUR 10,930 12,200 29,615
აზერბაიჯანი USD 9,476 9,476 23,001
თურქმენეთი USD 211 211 512
თურქეთი USD 18,141 18,141 44,035
ირანი USD 7,359 7,359 17,863
რუსეთი USD 76,780 76,780 186,375
სომხეთი USD 10,996 10,996 26,692
უზბეკეთი USD 212 212 515
უკრაინა USD 194 194 470
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 67,419
ჩინეთი CNY 15,000 2,188 5,311
გერმანია EUR 246,207 274,819 667,097
იაპონია JPY 22,716,396 204,704 496,898
კუვეიტი KWD 4,143 13,641 33,113
ნიდერლანდები EUR 1,043 1,164 2,827
ამერიკა USD 24,591 24,591 59,692
საფრანგეთი EUR 97,658 109,007 264,604
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,213,700
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,213,700
გარანტირებული კრედიტები 2,069 5,022
გერმანია EUR 1,853 2,069 5,022
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 43,468 105,513
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 31,400 43,468 105,513
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,855,786 11,688,847
მთავრობის საგარეო ვალი 4,812,096 11,583,678
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,524,830 8,484,972
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 838,271 1,166,362 2,807,667
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 710,693 710,693 1,710,780
EUR 47,200 53,812 129,536
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,184 28,083 67,602
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,311 267,948
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 113,425 129,313 311,283
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 26,222 63,121
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 270,817 270,817 651,911
SDR 500,834 696,856 1,677,471
EUR 19,892 22,678 54,590
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 270,756 308,683 743,062
ორმხრივი კრედიტორები 785,220 1,890,181
ავსტრია EUR 10,930 12,461 29,996
აზერბაიჯანი USD 9,342 9,342 22,489
თურქმენეთი USD 211 211 508
თურქეთი USD 17,906 17,906 43,103
ირანი USD 7,227 7,227 17,397
რუსეთი USD 74,938 74,938 180,390
სომხეთი USD 10,674 10,674 25,694
უზბეკეთი USD 196 196 471
უკრაინა USD 179 179 430
ყაზახეთი USD 25,752 25,752 61,990
ჩინეთი CNY 15,000 2,212 5,325
გერმანია EUR 239,898 273,503 658,377
იაპონია JPY 22,892,020 203,481 489,821
კუვეიტი KWD 3,987 13,155 31,667
ნიდერლანდები EUR 975 1,111 2,675
ამერიკა USD 24,553 24,553 59,103
საფრანგეთი EUR 95,009 108,318 260,743
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,203,600
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,203,600
გარანტირებული კრედიტები 2,046 4,925
გერმანია EUR 1,795 2,046 4,925
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 43,690 105,170
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 31,400 43,690 105,170
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,900,534 11,765,692
მთავრობის საგარეო ვალი 4,856,400 11,659,731
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,546,898 8,515,746
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 834,013 1,172,239 2,814,429
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 705,295 705,295 1,693,344
EUR 47,200 55,262 132,679
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,184 28,369 68,111
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,443 269,965
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 112,069 131,212 315,026
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 26,929 64,653
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 270,126 270,126 648,545
SDR 501,394 704,730 1,691,986
EUR 19,892 23,289 55,915
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 270,756 317,004 761,094
ორმხრივი კრედიტორები 807,401 1,938,490
ავსტრია EUR 12,680 14,846 35,643
აზერბაიჯანი USD 9,342 9,342 22,430
თურქმენეთი USD 211 211 507
თურქეთი USD 17,906 17,906 42,990
ირანი USD 7,227 7,227 17,352
რუსეთი USD 74,938 74,938 179,918
სომხეთი USD 10,674 10,674 25,627
უზბეკეთი USD 196 196 470
უკრაინა USD 179 179 429
ყაზახეთი USD 25,752 25,752 61,828
ჩინეთი CNY 15,000 2,225 5,341
გერმანია EUR 242,421 283,829 681,446
იაპონია JPY 23,144,087 208,093 499,611
კუვეიტი KWD 3,854 12,755 30,623
ნიდერლანდები EUR 975 1,141 2,740
ამერიკა USD 24,553 24,553 58,949
საფრანგეთი EUR 96,971 113,535 272,586
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,200,450
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,200,450
გარანტირებული კრედიტები 2,101 5,045
გერმანია EUR 1,795 2,101 5,045
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 44,134 105,961
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 31,400 44,134 105,961
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,946,366 12,006,810
მთავრობის საგარეო ვალი 4,901,986 11,899,081
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,571,812 8,670,216
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 832,716 1,176,953 2,856,935
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 707,638 707,638 1,717,721
EUR 47,200 56,390 136,880
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,161 28,496 69,171
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 113,071 274,469
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 112,845 134,816 327,251
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 27,478 66,700
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 271,341 271,341 658,653
SDR 501,203 708,396 1,719,560
EUR 19,892 23,764 57,685
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 270,756 323,470 785,191
ორმხრივი კრედიტორები 828,030 2,009,960
ავსტრია EUR 12,680 15,149 36,772
აზერბაიჯანი USD 8,995 8,995 21,836
თურქმენეთი USD 211 211 512
თურქეთი USD 17,230 17,230 41,824
ირანი USD 6,974 6,974 16,929
რუსეთი USD 72,566 72,566 176,147
სომხეთი USD 10,368 10,368 25,167
უზბეკეთი USD 196 196 475
უკრაინა USD 179 179 434
ყაზახეთი USD 22,791 22,791 55,322
ჩინეთი CNY 15,000 2,276 5,524
გერმანია EUR 242,727 289,984 703,907
იაპონია JPY 23,152,386 210,779 511,645
კუვეიტი KWD 3,854 12,784 31,033
ნიდერლანდები EUR 968 1,156 2,806
ამერიკა USD 24,171 24,171 58,672
საფრანგეთი EUR 110,675 132,222 320,956
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,213,700
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,213,700
გარანტირებული კრედიტები 2,144 5,204
გერმანია EUR 1,795 2,144 5,204
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 44,380 107,729
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 31,400 44,380 107,729
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 5,005,855 12,398,000
მთავრობის საგარეო ვალი 4,963,456 12,292,991
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,640,237 9,015,775
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 827,740 1,169,841 2,897,346
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 719,225 719,225 1,781,305
EUR 91,800 108,424 268,533
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,065 28,358 70,235
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 113,064 280,025
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 113,101 133,582 330,843
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 27,165 67,280
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 273,076 273,076 676,328
SDR 499,899 706,505 1,749,802
EUR 19,892 23,494 58,187
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 285,756 337,502 835,892
ორმხრივი კრედიტორები 821,099 2,033,616
ავსტრია EUR 12,680 14,976 37,092
აზერბაიჯანი USD 8,995 8,995 22,279
თურქმენეთი USD 211 211 523
თურქეთი USD 17,230 17,230 42,674
ირანი USD 6,974 6,974 17,273
რუსეთი USD 72,566 72,566 179,724
სომხეთი USD 10,368 10,368 25,678
უზბეკეთი USD 196 196 485
უკრაინა USD 179 179 443
ყაზახეთი USD 22,791 22,791 56,446
ჩინეთი CNY 15,000 2,254 5,583
გერმანია EUR 243,904 288,072 713,469
იაპონია JPY 23,269,836 206,936 512,518
კუვეიტი KWD 3,854 12,763 31,611
ნიდერლანდები EUR 968 1,143 2,830
ამერიკა USD 24,171 24,171 59,863
საფრანგეთი EUR 111,147 131,274 325,127
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,238,350
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,238,350
გარანტირებული კრედიტები 2,120 5,250
გერმანია EUR 1,795 2,120 5,250
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 42,399 105,009
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 30,000 42,399 105,009
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 5,001,580 12,940,588
მთავრობის საგარეო ვალი 4,959,439 12,831,557
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,634,739 9,404,159
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 825,309 1,159,303 2,999,464
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 733,795 733,795 1,898,547
EUR 91,800 106,819 276,373
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,065 28,186 72,924
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,375 290,748
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 114,001 132,652 343,212
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 26,763 69,244
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 276,049 276,049 714,222
SDR 500,275 702,731 1,818,176
EUR 19,892 23,146 59,885
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 286,110 332,920 861,364
ორმხრივი კრედიტორები 822,612 2,128,345
ავსტრია EUR 12,680 14,755 38,174
აზერბაიჯანი USD 8,995 8,995 23,274
თურქმენეთი USD 211 211 546
თურქეთი USD 17,230 17,230 44,580
ირანი USD 6,974 6,974 18,044
რუსეთი USD 72,566 72,566 187,750
სომხეთი USD 10,368 10,368 26,825
უზბეკეთი USD 196 196 506
უკრაინა USD 179 179 463
ყაზახეთი USD 22,791 22,791 58,966
ჩინეთი CNY 15,000 2,257 5,839
გერმანია EUR 246,364 286,671 741,704
იაპონია JPY 23,394,202 205,921 532,780
კუვეიტი KWD 3,854 12,734 32,946
ნიდერლანდები EUR 968 1,126 2,913
ამერიკა USD 23,412 23,412 60,575
საფრანგეთი EUR 117,073 136,227 352,461
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,293,650
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,293,650
გარანტირებული კრედიტები 2,088 5,403
გერმანია EUR 1,795 2,088 5,403
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 42,141 109,031
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 30,000 42,141 109,031
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 5,063,241 13,784,673
მთავრობის საგარეო ვალი 5,020,778 13,669,069
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,683,765 10,029,050
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 822,751 1,164,537 3,170,452
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 736,678 736,678 2,005,605
EUR 91,800 108,784 296,165
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,993 28,299 77,044
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 113,233 308,278
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 112,159 132,910 361,848
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 27,255 74,203
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 287,964 287,964 783,983
SDR 501,362 709,637 1,931,987
EUR 19,892 23,572 64,174
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 296,110 350,895 955,311
ორმხრივი კრედიტორები 834,887 2,272,979
ავსტრია EUR 12,680 15,026 40,908
აზერბაიჯანი USD 8,995 8,995 24,490
თურქმენეთი USD 211 211 575
თურქეთი USD 17,230 17,230 46,909
ირანი USD 6,974 6,974 18,987
რუსეთი USD 72,566 72,566 197,561
სომხეთი USD 10,368 10,368 28,226
უზბეკეთი USD 196 196 533
უკრაინა USD 179 179 487
ყაზახეთი USD 22,791 22,791 62,047
ჩინეთი CNY 15,000 2,273 6,188
გერმანია EUR 247,049 292,757 797,031
იაპონია JPY 23,419,266 210,004 571,735
კუვეიტი KWD 3,860 12,791 34,823
ნიდერლანდები EUR 968 1,147 3,121
ამერიკა USD 22,647 22,647 61,656
საფრანგეთი EUR 117,073 138,734 377,702
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,361,250
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,361,250
გარანტირებული კრედიტები 2,127 5,790
გერმანია EUR 1,795 2,127 5,790
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 42,463 115,604
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 30,000 42,463 115,604
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2017 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 5,177,390 13,420,829
მთავრობის საგარეო ვალი 5,091,942 13,199,331
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,765,041 9,759,740
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 816,033 1,162,141 3,012,502
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 748,214 748,214 1,939,521
EUR 91,800 109,939 284,984
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,763 29,569 76,650
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 75,000 106,810 276,873
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 112,162 134,324 348,196
ევროგაერთიანება (EU) EUR 23,000 27,545 71,401
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 305,126 305,126 790,947
SDR 508,053 723,536 1,875,549
EUR 25,049 29,998 77,762
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 316,110 378,571 981,333
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) USD 9,267 9,267 24,022
ორმხრივი კრედიტორები 824,821 2,138,102
ავსტრია EUR 12,680 15,185 39,364
აზერბაიჯანი USD 8,855 8,855 22,953
თურქმენეთი USD 211 211 547
თურქეთი USD 16,981 16,981 44,019
ირანი USD 6,835 6,835 17,717
რუსეთი USD 70,616 70,616 183,052
სომხეთი USD 10,027 10,027 25,992
უზბეკეთი USD 178 178 462
უკრაინა USD 163 163 422
ყაზახეთი USD 21,747 21,747 56,373
ჩინეთი CNY 15,000 2,305 5,975
გერმანია EUR 239,194 286,457 742,555
იაპონია JPY 23,665,981 210,312 545,170
კუვეიტი KWD 3,705 12,280 31,831
ნიდერლანდები EUR 895 1,072 2,778
ამერიკა USD 22,608 22,608 58,606
საფრანგეთი EUR 116,057 138,989 360,287
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,296,100
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,296,100
გარანტირებული კრედიტები 2,079 5,389
გერმანია EUR 1,736 2,079 5,389
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 85,448 221,498
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 60,000 85,448 221,498
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივნისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა