სახელმწიფო ვალის მდგომარეობა
საანგარიშსწორებო პერიოდი - 2023 წლის ოქტომბერი

 

ათასი ლარი

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

ნაშთი პერიოდის ბოლოს

ნაშთის გადახრა წინა თვესთან

ათვისებული/ შემოსული თანხა პერიოდში

ძირითადი თანხის დაფარვა პერიოდში

გადახდილი საპროცენტო ხარჯი პერიოდში ****

სახელმწიფო საგარეო ვალი *

22,639,062.9 22,830,478.5 191,415.6 81,115.9 64,987.9 66,745.4

მ.შ. მთავრობის ვალი *

21,540,229.8 21,721,481.9 181,252.1 81,115.9 64,987.9 66,745.4

სახელმწიფო საგარეო ვალი USD

$8,452,773.4
$8,440,727.0 $(12,046.3) $30,100.5 $24,223.8 $24,825.4

მ.შ. მთავრობის ვალი USD

$8,042,500.8 $8,030,716.5 $(11,784.3) $30,100.5 $24,223.8 $24,825.4

სახელმწიფო საშინაო ვალი **

8,065,001.4 8,206,358.7 141,357.2 281,063.4 312,032.7 17,222.5

მ.შ. მთავრობის ვალი***

8,148,593.7 8,290,447.8 141,854.1
281,063.4 314,009.4 18,309.1

სულ სახელმწიფო ვალი

30,704,064.3 31,036,837.1 332,772.8 362,179.3 377,020.6 83,967.9

მ.შ. მთავრობის ვალი

29,688,823.5 30,011,929.7 323,106.2 362,179.3 378,997.3 85,054.6

 

 

* საგარეო ვალის ნაშთის გადახრაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სავალუტო კურსების ცვლილება საანგარიშსწორებო პერიოდის ბოლოს. „ათვისებული თანხა“ და „ძირითადი თანხის დაფარვა“ ლარში გაანგარიშებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური სავალუტო გაცვლითი კურსებით, ხოლო ვალის ნაშთის გაანგარიშება ხდება პერიოდის ბოლოს დადგენილი სავალუტო კურსებით.

** სახელმწიფო საშინაო ვალი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

*** ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილების თანახმად 2019 წლიდან მთავრობის საშინაო ვალი დამატებით მოიცავს „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალს, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა; ასევე მთავრობის ვალის ოდენობაში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან.

**** გადახდილი საპროცენტო ხარჯი მოიცავს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების კუპონს და დისკონტს.      


 

<დეკემბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა