სახელმწიფო ვალის მდგომარეობა
საანგარიშსწორებო პერიოდი - 2021 წლის მარტი

 

ათასი ლარი

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

ნაშთი პერიოდის ბოლოს

ნაშთის გადახრა წინა თვესთან

ათვისებული/ შემოსული თანხა პერიოდში

ძირითადი თანხის დაფარვა პერიოდში

გადახდილი საპროცენტო ხარჯი პერიოდში ***

სახელმწიფო საგარეო ვალი *

26,023,316.9 26,340,815.7 317,498.9 281,842.9 113,715.3 14,805.5

მ.შ. მთავრობის ვალი *

24,783,665.9 25,088,491.6 304,825.6 281,842.9 113,715.3 14,805.5

სახელმწიფო საგარეო ვალი USD

$7,825,384.7
$7,720,504.1 $(104,880.7) $84,729.9 $34,148.6 $4,448.4

მ.შ. მთავრობის ვალი USD

$7,452,613.4 $7,353,447.3 $(99,166.1) $84,729.9 $34,148.6 $4,448.4

სახელმწიფო საშინაო ვალი **

5,864,195.5 5,874,165.9 9,970.4 86,031.2 76,060.8 26,622.8

მ.შ. მთავრობის ვალი

5,891,823.5 5,901,430.8 9,607.3 86,031.2 76,423.9 27,675.4

სულ სახელმწიფო ვალი

31,887,512.4 32,214,981.6 327,469.3 367,874.1 189,776.1 41,428.3

მ.შ. მთავრობის ვალი *

30,675,489.4 30,989,922.4 314,432.9 367,874.1 190,139.2 42,480.9

 

 

*საგარეო ვალის ნაშთის გადახრაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სავალუტო კურსების ცვლილება საანგარიშსწორებო პერიოდის ბოლოს. „ათვისებული თანხა“ და „ძირითადი თანხის დაფარვა“ ლარში გაანგარიშებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური სავალუტო გაცვლითი კურსებით, ხოლო ვალის ნაშთის გაანგარიშება ხდება პერიოდის ბოლოს დადგენილი სავალუტო კურსებით.

** სახელმწიფო საშინაო ვალი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

*** ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილების თანახმად 2019 წლიდან მთავრობის საშინაო ვალი დამატებით მოიცავს „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალს, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა.

**** გადახდილი საპროცენტო ხარჯი მოიცავს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების კუპონს და დისკონტს.      

.

 

<მაისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა