31-01-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,960,406 1,983,354
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,387,560 1,410,508
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 371,649 394,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 451,429 451,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 449,599 450,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,051,711 2,074,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,478,865 1,501,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 363,047 385,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 526,428 526,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 464,485 465,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,069,166 2,094,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,501,320 1,526,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 400,785 425,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 496,448 496,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 479,180 480,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,094,982 2,119,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,527,136 1,551,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 391,630 415,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 516,427 516,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 494,173 495,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვისს 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,118,159 2,144,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,550,313 1,576,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 372,222 395,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 536,281 536,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 508,278 510,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,155,681 2,184,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,597,835 1,626,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 390,718 415,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 555,965 556,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 517,620 520,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-07-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,197,303 2,228,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,639,457 1,670,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 397,317 424,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 575,968 576,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 532,640 535,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,532 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,171,618 2,203,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,613,772 1,645,306
12 თვიანი 387,087 414,000
2 წლიანი 560,515 561,284
5 წლიანი 532,640 535,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,179,073 2,211,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,633,227 1,665,306
12 თვიანი 396,206 424,000
2 წლიანი 560,515 561,284
5 წლიანი 542,976 545,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,192,480 2,225,652
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,646,634 1,679,806
12 თვიანი 405,201 434,000
2 წლიანი 564,927 565,784
5 წლიანი 542,976 545,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,153,186 2,185,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,607,340 1,639,306
12 თვიანი 381,066 409,000
2 წლიანი 539,742 540,784
5 წლიანი 553,000 554,522
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,155,269 2,187,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,617,423 1,649,306
12 თვიანი 381,066 409,000
2 წლიანი 549,825 550,784
5 წლიანი 553,000 554,522
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა