31-01-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,509,240 2,546,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,006,394 2,043,940
6 თვიანი 19,328 20,000
12 თვიანი 547,187 588,000
2 წლიანი 620,585 618,898
5 წლიანი 650,719 644,522
10 წლიანი 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,544,542 2,586,788
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,041,696 2,083,942
6 თვიანი 38,650 40,000
12 თვიანი 584,322 628,000
2 წლიანი 560,774 558,900
5 წლიანი 670,085 664,522
10 წლიანი 187,864 192,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,580,507.0 2,619,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,084,661.0 2,123,942.0
6 თვიანი 57,963.8 60,000.0
12 თვიანი 558,210.0 598,000.0
2 წლიანი 590,490.2 588,900.0
5 წლიანი 690,132.8 684,522.0
10 წლიანი 187,864.2 192,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,568,453.4 2,604,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,072,607.4 2,108,942.0
6 თვიანი 77,292.0 80,000.0
12 თვიანი 530,652.8 568,000.0
2 წლიანი 570,976.4 568,900.0
5 წლიანი 684,833.2 679,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,655,160.8 2,694,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,159,314.8 2,198,942.0
6 თვიანი 96,604.1 100,000.0
12 თვიანი 567,851.4 608,000.0
2 წლიანი 601,173.0 598,900.0
5 წლიანი 684,833.2 679,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,746,247.9 2,784,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,260,401.9 2,298,942.0
6 თვიანი 115,914.1 120,000.0
12 თვიანი 567,289.5 608,000.0
2 წლიანი 641,474.6 638,900.0
5 წლიანი 726,870.7 719,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,746,535.2 2,785,288.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,260,689.2 2,299,442.0
6 თვიანი 115,893.2 120,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 590,183.4 633,000.0
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 622,352.6 619,400.0
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 723,406.9 714,522.0
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,763,970.7 2,800,288.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,278,124.7 2,314,442.0
6 თვიანი 115,885.2 120,000.0
12 თვიანი 547,640.5 588,000.0
2 წლიანი 642,503.8 639,400.0
5 წლიანი 743,387.1 734,522.0
10 წლიანი 228,708.1 232,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,812,608 2,850,288
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,336,762 2,374,442
6 თვიანი 115,886 120,000
12 თვიანი 566,308 608,000
2 წლიანი 662,248 659,400
5 წლიანი 763,613 754,522
10 წლიანი 228,708 232,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846 475,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000 155,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,815,629.9 2,851,268.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,339,783.9 2,375,422.0
6 თვიანი 115,871.9 120,000.0
12 თვიანი 538,134.7 578,000.0
2 წლიანი 682,484.3 679,400.0
5 წლიანი 753,897.6 745,502.0
10 წლიანი 249,395.3 252,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846.0 475,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000.0 155,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,844,631 2,878,268
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,368,785 2,402,422
6 თვიანი 115,876 120,000
12 თვიანი 525,976 565,000
2 წლიანი 703,067 699,400
5 წლიანი 774,470 765,502
10 წლიანი 249,395 252,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846 475,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000 155,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,863,145 2,898,268
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,395,299 2,430,422
6 თვიანი 115,888 120,000
12 თვიანი 544,670 585,000
2 წლიანი 702,650 699,400
5 წლიანი 782,696 773,502
10 წლიანი 249,395 252,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846 467,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000 147,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ივლისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა