კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,072,160 8,371,139
მთავრობის საგარეო ვალი 4,032,685 8,289,991
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,811,592 5,779,790
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 885,805 1,248,808 2,567,174
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 480,298 480,298 987,349
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,641 29,100 59,820
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 104,663 147,553 303,325
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,812 87,219 179,295
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 146,014 146,014 300,162
SDR 316,817 446,649 918,176
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,992 225,951 464,488
ორმხრივი კრედიტორები 718,722 1,477,476
ავსტრია EUR 10,930 12,411 25,513
აზერბაიჯანი USD 11,512 11,512 23,666
თურქმენეთი USD 211 211 434
თურქეთი USD 22,023 22,023 45,274
ირანი USD 8,965 8,965 18,429
რუსეთი USD 93,932 93,932 193,095
სომხეთი USD 13,502 13,502 27,756
უზბეკეთი USD 269 269 554
უკრაინა USD 246 246 506
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 57,095
ჩინეთი CNY 24,000 3,840 7,894
გერმანია EUR 243,622 276,627 568,662
იაპონია JPY 16,567,190 140,898 289,644
კუვეიტი KWD 5,296 17,953 36,906
ნიდერლანდები EUR 1,313 1,491 3,065
ამერიკა USD 28,938 28,938 59,489
საფრანგეთი EUR 51,194 58,129 119,496
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,027,850
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,027,850
გარანტირებული კრედიტები 2,372 4,875
გერმანია EUR 2,089 2,372 4,875
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 39,474 81,148
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 28,000 39,474 81,148
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
28.02.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,072,902 8,819,462
მთავრობის საგარეო ვალი 4,035,465 8,738,397
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,820,019 6,106,468
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 887,808 1,249,492 2,705,651
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 488,574 488,574 1,057,959
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,641 29,050 62,905
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 104,663 147,301 318,965
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,969 86,427 187,150
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 148,473 148,473 321,504
SDR 317,790 447,254 968,484
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,992 223,446 483,850
ორმხრივი კრედიტორები 713,102 1,544,150
ავსტრია EUR 10,930 12,273 26,576
აზერბაიჯანი USD 11,216 11,216 24,288
თურქმენეთი USD 211 211 457
თურქეთი USD 21,447 21,447 46,442
ირანი USD 8,749 8,749 18,945
რუსეთი USD 91,910 91,910 199,021
სომხეთი USD 13,241 13,241 28,672
უზბეკეთი USD 269 269 583
უკრაინა USD 246 246 533
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 60,142
ჩინეთი CNY 24,000 3,829 8,290
გერმანია EUR 244,044 274,034 593,393
იაპონია JPY 16,963,077 142,119 307,744
კუვეიტი KWD 5,296 17,892 38,743
ნიდერლანდები EUR 1,307 1,468 3,178
ამერიკა USD 28,938 28,938 62,663
საფრანგეთი EUR 51,194 57,485 124,478
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,082,700
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,082,700
გარანტირებული კრედიტები 2,345 5,078
გერმანია EUR 2,089 2,345 5,078
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 37,437 81,065
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 26,600 37,437 81,065
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 3,988,480 8,884,339
მთავრობის საგარეო ვალი 3,955,648 8,811,206
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,749,969 6,125,555
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 884,145 1,219,670 2,716,814
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 488,574 488,574 1,088,299
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,545 28,342 63,131
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 92,500 127,603 284,235
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 77,158 83,614 186,251
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 145,187 145,187 323,405
SDR 319,926 441,334 983,073
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,992 215,644 480,348
ორმხრივი კრედიტორები 703,416 1,566,859
ავსტრია EUR 10,930 11,845 26,384
აზერბაიჯანი USD 11,216 11,216 24,985
თურქმენეთი USD 211 211 470
თურქეთი USD 21,447 21,447 47,774
ირანი USD 8,749 8,749 19,489
რუსეთი USD 91,910 91,910 204,729
სომხეთი USD 13,241 13,241 29,494
უზბეკეთი USD 269 269 600
უკრაინა USD 246 246 548
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 61,867
ჩინეთი CNY 24,000 3,866 8,612
გერმანია EUR 245,228 265,749 591,957
იაპონია JPY 17,178,820 143,423 319,475
კუვეიტი KWD 5,296 17,636 39,284
ნიდერლანდები EUR 1,307 1,417 3,155
ამერიკა USD 28,938 28,938 64,460
საფრანგეთი EUR 51,194 55,478 123,577
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,113,750
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,113,750
გარანტირებული კრედიტები 2,263 5,042
გერმანია EUR 2,089 2,263 5,042
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 32,832 73,133
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 23,800 32,832 73,133
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,040,051 9,329,690
მთავრობის საგარეო ვალი 4,010,516 9,261,485
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,799,015 6,463,765
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 883,540 1,242,625 2,869,594
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 488,574 488,574 1,128,265
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,545 28,895 66,727
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 86,250 121,303 280,126
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 77,652 85,434 197,292
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,002 25,407
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 147,026 147,026 339,527
SDR 324,343 456,161 1,053,413
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,140 217,994 503,414
ორმხრივი კრედიტორები 709,203 1,637,763
ავსტრია EUR 10,930 12,025 27,770
აზერბაიჯანი USD 11,216 11,216 25,902
თურქმენეთი USD 211 211 487
თურქეთი USD 21,447 21,447 49,529
ირანი USD 8,749 8,749 20,204
რუსეთი USD 91,910 91,910 212,247
სომხეთი USD 13,241 13,241 30,578
უზბეკეთი USD 269 269 622
უკრაინა USD 246 246 568
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 64,138
ჩინეთი CNY 21,000 3,388 7,823
გერმანია EUR 245,386 269,975 623,453
იაპონია JPY 17,246,398 144,503 333,701
კუვეიტი KWD 5,296 17,548 40,524
ნიდერლანდები EUR 1,307 1,438 3,321
ამერიკა USD 28,938 28,938 66,828
საფრანგეთი EUR 51,194 56,324 130,068
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,154,650
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,154,650
გარანტირებული კრედიტები 2,298 5,307
გერმანია EUR 2,089 2,298 5,307
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 29,535 68,205
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 21,000 29,535 68,205
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,026,848 9,306,851
მთავრობის საგარეო ვალი 3,997,647 9,239,362
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,785,789 6,438,516
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 882,587 1,227,237 2,836,391
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 489,475 489,475 1,131,274
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,473 28,468 65,795
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 86,250 119,931 277,184
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 77,179 84,649 195,642
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,968 25,349
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 148,681 148,681 343,632
SDR 330,142 459,062 1,060,985
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 198,140 217,318 502,265
ორმხრივი კრედიტორები 709,567 1,639,952
ავსტრია EUR 10,930 11,988 27,706
აზერბაიჯანი USD 11,216 11,216 25,923
თურქმენეთი USD 211 211 488
თურქეთი USD 21,447 21,447 49,569
ირანი USD 8,749 8,749 20,221
რუსეთი USD 91,910 91,910 212,422
სომხეთი USD 13,241 13,241 30,603
უზბეკეთი USD 269 269 622
უკრაინა USD 246 246 568
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 64,191
ჩინეთი CNY 21,000 3,389 7,832
გერმანია EUR 245,395 269,147 622,052
იაპონია JPY 18,072,595 145,969 337,363
კუვეიტი KWD 5,296 17,490 40,424
ნიდერლანდები EUR 1,307 1,434 3,314
ამერიკა USD 28,938 28,938 66,883
საფრანგეთი EUR 51,194 56,149 129,771
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,155,600
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,155,600
გარანტირებული კრედიტები 2,291 5,294
გერმანია EUR 2,089 2,291 5,294
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 29,201 67,488
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 21,000 29,201 67,488
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,180,507 9,399,033
მთავრობის საგარეო ვალი 4,150,972 9,332,631
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,941,156 6,612,600
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 878,483 1,235,490 2,777,751
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 617,131 617,131 1,387,495
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,473 28,793 64,736
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 86,250 121,301 272,721
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 77,582 86,239 193,892
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,116 24,992
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 149,750 149,750 336,683
SDR 331,798 466,638 1,049,142
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 202,140 224,698 505,188
ორმხრივი კრედიტორები 707,560 1,590,808
ავსტრია EUR 10,930 12,150 27,316
აზერბაიჯანი USD 11,111 11,111 24,981
თურქმენეთი USD 211 211 475
თურქეთი USD 21,262 21,262 47,802
ირანი USD 8,645 8,645 19,436
რუსეთი USD 90,453 90,453 203,366
სომხეთი USD 12,986 12,986 29,197
უზბეკეთი USD 256 256 576
უკრაინა USD 234 234 526
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 62,444
ჩინეთი CNY 21,000 3,383 7,605
გერმანია EUR 238,793 265,441 596,792
იაპონია JPY 18,536,066 150,874 339,211
კუვეიტი KWD 5,141 17,010 38,245
ნიდერლანდები EUR 1,253 1,393 3,131
ამერიკა USD 28,900 28,900 64,976
საფრანგეთი EUR 49,907 55,476 124,727
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,124,150
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,124,150
გარანტირებული კრედიტები 2,256 5,073
გერმანია EUR 2,030 2,256 5,073
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 29,534 66,402
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 21,000 29,534 66,402
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,149,548 9,457,649
მთავრობის საგარეო ვალი 4,120,259 9,390,894
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,914,013 6,641,619
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 876,731 1,222,777 2,786,952
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 614,182 614,182 1,399,843
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,553 30,060 68,512
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,576 254,304
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 75,995 83,314 189,890
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,963 24,987
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 152,538 152,538 347,666
SDR 334,837 466,997 1,064,379
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 202,140 221,607 505,087
ორმხრივი კრედიტორები 704,020 1,604,603
ავსტრია EUR 10,930 11,983 27,311
აზერბაიჯანი USD 11,111 11,111 25,325
თურქმენეთი USD 211 211 481
თურქეთი USD 21,262 21,262 48,459
ირანი USD 8,645 8,645 19,703
რუსეთი USD 90,453 90,453 206,161
სომხეთი USD 12,986 12,986 29,598
უზბეკეთი USD 256 256 584
უკრაინა USD 234 234 533
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 63,303
ჩინეთი CNY 21,000 3,382 7,708
გერმანია EUR 241,902 265,199 604,441
იაპონია JPY 18,749,092 150,786 343,671
კუვეიტი KWD 5,008 16,533 37,681
ნიდერლანდები EUR 1,253 1,374 3,131
ამერიკა USD 28,900 28,900 65,869
საფრანგეთი EUR 48,282 52,932 120,643
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,139,600
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,139,600
გარანტირებული კრედიტები 2,225 5,072
გერმანია EUR 2,030 2,225 5,072
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 29,289 66,755
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 21,000 29,289 66,755
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,182,477 9,814,182
მთავრობის საგარეო ვალი 4,154,962 9,749,619
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,935,866 6,889,010
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 875,149 1,228,534 2,882,754
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 615,078 615,078 1,443,280
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,287 29,883 70,119
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,304 263,521
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,016 85,760 201,237
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,282 26,473
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 153,875 153,875 361,067
SDR 335,588 471,099 1,105,433
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 202,140 228,052 535,125
ორმხრივი კრედიტორები 716,806 1,681,986
ავსტრია EUR 10,930 12,331 28,935
აზერბაიჯანი USD 10,806 10,806 25,357
თურქმენეთი USD 211 211 495
თურქეთი USD 20,668 20,668 48,497
ირანი USD 8,422 8,422 19,763
რუსეთი USD 88,369 88,369 207,358
სომხეთი USD 12,717 12,717 29,841
უზბეკეთი USD 256 256 601
უკრაინა USD 234 234 549
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 65,172
ჩინეთი CNY 21,000 3,279 7,693
გერმანია EUR 242,772 273,893 642,691
იაპონია JPY 18,801,883 156,360 366,899
კუვეიტი KWD 5,008 16,593 38,935
ნიდერლანდები EUR 1,247 1,406 3,300
ამერიკა USD 28,900 28,900 67,814
საფრანგეთი EUR 48,382 54,585 128,083
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,173,250
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,173,250
გარანტირებული კრედიტები 2,290 5,374
გერმანია EUR 2,030 2,290 5,374
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 27,514 64,563
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 19,600 27,514 64,563
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,195,308 9,991,545
მთავრობის საგარეო ვალი 4,171,725 9,935,380
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,949,340 7,024,147
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 876,344 1,230,160 2,929,748
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 617,004 617,004 1,469,457
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,191 29,747 70,844
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,299 267,452
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,504 85,884 204,540
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,226 26,736
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 152,826 152,826 363,970
SDR 344,274 483,271 1,150,959
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 202,140 226,923 540,441
ორმხრივი კრედიტორები 720,106 1,715,005
ავსტრია EUR 10,930 12,270 29,222
აზერბაიჯანი USD 10,806 10,806 25,736
თურქმენეთი USD 211 211 503
თურქეთი USD 20,668 20,668 49,223
ირანი USD 8,422 8,422 20,059
რუსეთი USD 88,369 88,369 210,460
სომხეთი USD 12,717 12,717 30,288
უზბეკეთი USD 256 256 610
უკრაინა USD 234 234 557
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 66,147
ჩინეთი CNY 21,000 3,300 7,859
გერმანია EUR 244,218 274,160 652,940
იაპონია JPY 19,158,729 159,763 380,491
კუვეიტი KWD 5,008 16,576 39,479
ნიდერლანდები EUR 1,247 1,400 3,333
ამერიკა USD 28,900 28,900 68,829
საფრანგეთი EUR 48,350 54,278 129,269
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,190,800
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,190,800
გარანტირებული კრედიტები 2,279 5,427
გერმანია EUR 2,030 2,279 5,427
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 23,583 56,165
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 16,800 23,583 56,165
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,203,445 10,079,860
მთავრობის საგარეო ვალი 4,183,889 10,032,965
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,964,117 7,107,952
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 878,356 1,226,949 2,942,223
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 621,066 621,066 1,489,315
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,191 29,601 70,983
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,750 267,976
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,914 84,721 203,160
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,015 26,414
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 171,397 171,397 411,010
SDR 347,850 485,901 1,165,190
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 201,287 221,718 531,680
ორმხრივი კრედიტორები 717,536 1,720,651
ავსტრია EUR 10,930 12,039 28,871
აზერბაიჯანი USD 10,806 10,806 25,914
თურქმენეთი USD 211 211 506
თურქეთი USD 20,668 20,668 49,562
ირანი USD 8,422 8,422 20,197
რუსეთი USD 88,369 88,369 211,909
სომხეთი USD 12,717 12,717 30,496
უზბეკეთი USD 256 256 615
უკრაინა USD 234 234 561
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 66,602
ჩინეთი CNY 21,000 3,325 7,972
გერმანია EUR 245,504 270,423 648,475
იაპონია JPY 19,609,425 162,968 390,796
კუვეიტი KWD 5,008 16,549 39,685
ნიდერლანდები EUR 1,247 1,373 3,293
ამერიკა USD 28,142 28,142 67,485
საფრანგეთი EUR 48,350 53,258 127,712
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,199,000
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,199,000
გარანტირებული კრედიტები 2,236 5,362
გერმანია EUR 2,030 2,236 5,362
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 19,556 46,896
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 14,000 19,556 46,896
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,219,666 10,148,718
მთავრობის საგარეო ვალი 4,200,455 10,102,515
მრავალმხრივი კრედიტორები 2,992,897 7,198,216
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 875,798 1,201,744 2,890,315
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 621,066 621,066 1,493,725
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,119 28,979 69,697
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 109,774 264,016
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 75,940 80,442 193,471
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,593 25,477
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 174,050 174,050 418,607
SDR 387,676 531,957 1,279,410
EUR 19,892 21,071 50,678
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 201,287 213,222 512,819
ორმხრივი კრედიტორები 705,408 1,696,578
ავსტრია EUR 10,930 11,578 27,846
აზერბაიჯანი USD 10,806 10,806 25,990
თურქმენეთი USD 211 211 508
თურქეთი USD 20,668 20,668 49,708
ირანი USD 8,422 8,422 20,257
რუსეთი USD 88,369 88,369 212,537
სომხეთი USD 12,717 12,717 30,587
უზბეკეთი USD 256 256 616
უკრაინა USD 234 234 563
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 66,799
ჩინეთი CNY 21,000 3,284 7,899
გერმანია EUR 246,755 261,385 628,658
იაპონია JPY 20,025,505 163,353 392,880
კუვეიტი KWD 5,008 16,435 39,528
ნიდერლანდები EUR 1,247 1,321 3,176
ამერიკა USD 27,376 27,376 65,843
საფრანგეთი EUR 48,350 51,217 123,182
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,202,550
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,202,550
გარანტირებული კრედიტები 2,150 5,171
გერმანია EUR 2,030 2,150 5,171
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 19,210 46,203
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 14,000 19,210 46,203
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2015 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,314,909 10,333,776
მთავრობის საგარეო ვალი 4,295,509 10,287,315
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,071,041 7,354,836
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 875,227 1,212,828 2,904,601
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 633,150 633,150 1,516,331
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,119 29,265 70,087
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 110,858 265,495
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 76,084 83,137 199,105
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,927 26,169
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 183,149 183,149 438,624
SDR 398,866 552,720 1,323,710
EUR 19,892 21,735 52,054
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 213,482 233,271 558,660
ორმხრივი კრედიტორები 722,314 1,729,871
ავსტრია EUR 10,930 11,943 28,603
აზერბაიჯანი USD 10,695 10,695 25,613
თურქმენეთი USD 211 211 505
თურქეთი USD 20,471 20,471 49,025
ირანი USD 8,312 8,312 19,906
რუსეთი USD 86,823 86,823 207,932
სომხეთი USD 12,447 12,447 29,809
უზბეკეთი USD 242 242 581
უკრაინა USD 221 221 530
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 66,516
ჩინეთი CNY 21,000 3,236 7,750
გერმანია EUR 239,866 262,101 627,705
იაპონია JPY 20,824,709 172,874 414,016
კუვეიტი KWD 4,852 15,987 38,288
ნიდერლანდები EUR 1,189 1,299 3,112
ამერიკა USD 27,338 27,338 65,472
საფრანგეთი EUR 55,221 60,340 144,508
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,197,450
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,197,450
გარანტირებული კრედიტები 2,154 5,158
გერმანია EUR 1,971 2,154 5,158
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 19,400 46,462
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 14,000 19,400 46,462
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<აპრილი>
ორსაოთხუპაშაკვ
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა