კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.01.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,300,826 10,631,211
მთავრობის საგარეო ვალი 4,281,499 10,583,436
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,055,573 7,553,070
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 872,592 1,204,613 2,977,682
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 630,056 630,056 1,557,436
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 21,119 29,155 72,068
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 110,440 272,997
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 73,932 80,728 199,551
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,919 26,991
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 183,306 183,306 453,114
SDR 399,517 551,533 1,363,335
EUR 19,892 21,720 53,689
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 213,482 233,103 576,208
ორმხრივი კრედიტორები 723,774 1,789,096
ავსტრია EUR 10,930 11,935 29,501
აზერბაიჯანი USD 10,695 10,695 26,436
თურქმენეთი USD 211 211 522
თურქეთი USD 20,471 20,471 50,601
ირანი USD 8,312 8,312 20,546
რუსეთი USD 86,823 86,823 214,618
სომხეთი USD 12,447 12,447 30,768
უზბეკეთი USD 242 242 599
უკრაინა USD 221 221 547
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 68,655
ჩინეთი CNY 21,000 3,193 7,894
გერმანია EUR 240,804 262,937 649,954
იაპონია JPY 20,695,792 171,509 423,953
კუვეიტი KWD 4,719 15,545 38,426
ნიდერლანდები EUR 1,189 1,298 3,210
ამერიკა USD 27,338 27,338 67,577
საფრანგეთი EUR 57,534 62,822 155,290
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,235,950
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,235,950
გარანტირებული კრედიტები 2,152 5,320
გერმანია EUR 1,971 2,152 5,320
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 19,327 47,774
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 14,000 19,327 47,774
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
29.02.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,324,744 10,715,851
მთავრობის საგარეო ვალი 4,305,406 10,667,935
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,065,072 7,594,636
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 870,807 1,202,854 2,980,432
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 629,058 629,058 1,558,681
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,853 28,804 71,372
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 110,505 273,809
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 74,064 81,582 202,144
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,015 27,293
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 188,584 188,584 467,273
SDR 402,233 555,609 1,376,688
EUR 19,892 21,911 54,290
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 213,482 235,150 582,655
ორმხრივი კრედიტორები 738,162.53 1,829,019
ავსტრია EUR 10,930 12,039 29,831
აზერბაიჯანი USD 10,379 10,379 25,718
თურქმენეთი USD 211 211 523
თურქეთი USD 19,857 19,857 49,202
ირანი USD 8,082 8,082 20,026
რუსეთი USD 84,669 84,669 209,793
სომხეთი USD 12,169 12,169 30,152
უზბეკეთი USD 242 242 601
უკრაინა USD 221 221 549
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 68,818
ჩინეთი CNY 21,000 3,212 7,958
გერმანია EUR 243,118 267,795 663,542
იაპონია JPY 20,812,559 184,069 456,087
კუვეიტი KWD 4,719 15,700 38,901
ნიდერლანდები EUR 1,183 1,303 3,228
ამერიკა USD 26,956 26,956 66,791
საფრანგეთი EUR 57,634 63,484 157,300
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,238,900
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,238,900
გარანტირებული კრედიტები 2,171 5,380
გერმანია EUR 1,971 2,171 5,380
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 19,338 47,917
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 14,000 19,338 47,917
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.03.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,395,474 10,408,044
მთავრობის საგარეო ვალი 4,379,696 10,370,681
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,127,217 7,404,938
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 873,067 1,229,994 2,912,503
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 633,890 633,890 1,500,988
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,757 29,243 69,244
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,706 266,876
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 74,130 83,885 198,632
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,316 26,795
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 184,773 184,773 437,525
SDR 409,795 577,327 1,367,052
EUR 19,892 22,509 53,299
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 213,482 241,574 572,024
ორმხრივი კრედიტორები 750,248 1,776,512
ავსტრია EUR 10,930 12,368 29,287
აზერბაიჯანი USD 10,379 10,379 24,578
თურქმენეთი USD 211 211 500
თურქეთი USD 19,857 19,857 47,019
ირანი USD 8,082 8,082 19,137
რუსეთი USD 84,669 84,669 200,488
სომხეთი USD 12,169 12,169 28,815
უზბეკეთი USD 242 242 574
უკრაინა USD 221 221 524
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 65,766
ჩინეთი CNY 21,000 3,241 7,675
გერმანია EUR 243,485 275,526 652,417
იაპონია JPY 20,941,778 186,432 441,453
კუვეიტი KWD 4,719 15,627 37,004
ნიდერლანდები EUR 1,183 1,338 3,169
ამერიკა USD 26,956 26,956 63,829
საფრანგეთი EUR 57,577 65,154 154,278
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,183,950
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,183,950
გარანტირებული კრედიტები 2,230 5,281
გერმანია EUR 1,971 2,230 5,281
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 15,779 37,363
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 11,200 15,779 37,363
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.04.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,422,580 9,866,334
მთავრობის საგარეო ვალი 4,410,675 9,839,774
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,149,284 7,025,738
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 874,920 1,240,050 2,766,428
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 634,729 634,729 1,416,018
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,757 29,419 65,632
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 113,386 252,954
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 74,666 84,777 189,128
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,354 25,330
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 185,876 185,876 414,672
SDR 413,615 586,229 1,307,818
EUR 19,892 22,585 50,385
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 212,149 240,877 537,374
ორმხრივი კრედიტორები 759,152 1,693,593
ავსტრია EUR 10,930 12,410 27,686
აზერბაიჯანი USD 10,379 10,379 23,156
თურქმენეთი USD 211 211 471
თურქეთი USD 19,857 19,857 44,299
ირანი USD 8,082 8,082 18,030
რუსეთი USD 84,669 84,669 188,888
სომხეთი USD 12,169 12,169 27,148
უზბეკეთი USD 242 242 541
უკრაინა USD 221 221 494
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 61,961
ჩინეთი CNY 18,000 2,779 6,200
გერმანია EUR 244,372 277,464 618,994
იაპონია JPY 20,941,778 193,563 431,819
კუვეიტი KWD 4,719 15,658 34,932
ნიდერლანდები EUR 1,183 1,343 2,996
ამერიკა USD 26,956 26,956 60,136
საფრანგეთი EUR 57,577 65,374 145,843
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,115,450
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,115,450
გარანტირებული კრედიტები 2,238 4,993
გერმანია EUR 1,971 2,238 4,993
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 11,906 26,560
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 8,400 11,906 26,560
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.05.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,393,721 9,434,197
მთავრობის საგარეო ვალი 4,381,937 9,408,894
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,131,069 6,723,030
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 874,876 1,227,346 2,635,356
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 639,122 639,122 1,372,322
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,170 28,296 60,758
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 112,230 240,981
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 74,789 83,291 178,843
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,137 23,913
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 186,706 186,706 400,894
SDR 416,658 584,521 1,255,084
EUR 19,892 22,153 47,567
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 212,149 236,267 507,312
ორმხრივი კრედიტორები 748,673 1,607,550
ავსტრია EUR 10,930 12,173 26,137
აზერბაიჯანი USD 10,379 10,379 22,287
თურქმენეთი USD 211 211 453
თურქეთი USD 19,857 19,857 42,637
ირანი USD 8,082 8,082 17,354
რუსეთი USD 84,669 84,669 181,801
სომხეთი USD 12,169 12,169 26,129
უზბეკეთი USD 242 242 521
უკრაინა USD 221 221 475
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 59,636
ჩინეთი CNY 18,000 2,735 5,872
გერმანია EUR 245,029 272,884 585,937
იაპონია JPY 20,941,778 188,478 404,700
კუვეიტი KWD 4,719 15,607 33,510
ნიდერლანდები EUR 1,183 1,317 2,828
ამერიკა USD 26,956 26,956 57,880
საფრანგეთი EUR 58,291 64,918 139,392
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,073,600
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,073,600
გარანტირებული კრედიტები 2,195 4,713
გერმანია EUR 1,971 2,195 4,713
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 11,784 25,303
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 8,400 11,784 25,303
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.06.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,404,611 10,316,920
მთავრობის საგარეო ვალი 4,392,861 10,289,398
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,139,837 7,354,440
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 873,225 1,221,502 2,861,123
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 641,823 641,823 1,503,341
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,170 28,215 66,088
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,907 262,120
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 75,540 83,773 196,221
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,090 25,976
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 190,714 190,714 446,709
SDR 424,267 593,482 1,390,112
EUR 19,892 22,060 51,670
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 212,149 235,272 551,078
ორმხრივი კრედიტორები 750,903 1,758,841
ავსტრია EUR 10,930 12,121 28,392
აზერბაიჯანი USD 10,261 10,261 24,034
თურქმენეთი USD 211 211 494
თურქეთი USD 19,648 19,648 46,021
ირანი USD 7,965 7,965 18,656
რუსეთი USD 83,029 83,029 194,478
სომხეთი USD 11,882 11,882 27,832
უზბეკეთი USD 228 228 534
უკრაინა USD 208 208 487
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 65,055
ჩინეთი CNY 18,000 2,708 6,342
გერმანია EUR 238,737 264,758 620,143
იაპონია JPY 21,037,551 204,807 479,719
კუვეიტი KWD 4,564 15,117 35,409
ნიდერლანდები EUR 1,122 1,244 2,913
ამერიკა USD 26,918 26,918 63,049
საფრანგეთი EUR 55,929 62,025 145,282
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,171,150
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,171,150
გარანტირებული კრედიტები 2,121 4,967
გერმანია EUR 1,912 2,121 4,967
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 11,750 27,523
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 8,400 11,750 27,523
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.07.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,409,173 10,352,296
მთავრობის საგარეო ვალი 4,397,468 10,324,816
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,137,076 7,365,540
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 870,590 1,213,062 2,848,149
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 643,896 643,896 1,511,804
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,170 28,105 65,987
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,470 261,721
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 74,013 82,222 193,049
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,109 26,083
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 192,120 192,120 451,079
SDR 428,680 597,315 1,402,435
EUR 19,892 22,098 51,883
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 212,149 235,678 553,348
ორმხრივი კრედიტორები 758,268 1,780,338
ავსტრია EUR 10,930 12,142 28,509
აზერბაიჯანი USD 10,261 10,261 24,092
თურქმენეთი USD 211 211 496
თურქეთი USD 19,648 19,648 46,131
ირანი USD 7,965 7,965 18,700
რუსეთი USD 83,029 83,029 194,943
სომხეთი USD 11,882 11,882 27,898
უზბეკეთი USD 228 228 535
უკრაინა USD 208 208 488
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 65,211
ჩინეთი CNY 18,000 2,706 6,353
გერმანია EUR 241,126 267,868 628,928
იაპონია JPY 20,940,920 202,149 474,626
კუვეიტი KWD 4,431 14,663 34,427
ნიდერლანდები EUR 1,122 1,246 2,925
ამერიკა USD 26,918 26,918 63,200
საფრანგეთი EUR 62,445 69,371 162,876
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,173,950
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,173,950
გარანტირებული კრედიტები 2,124 4,988
გერმანია EUR 1,912 2,124 4,988
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 11,704 27,481
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 8,400 11,704 27,481
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.08.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,445,151 10,248,740
მთავრობის საგარეო ვალი 4,433,438 10,221,735
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,169,073 7,306,615
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 869,145 1,211,885 2,794,123
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 650,415 650,415 1,499,597
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,938 27,800 64,097
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,547 257,184
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 79,683 89,039 205,288
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,174 25,763
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 193,816 193,816 446,862
SDR 433,738 604,780 1,394,380
EUR 19,892 22,227 51,246
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 220,501 246,390 568,076
ორმხრივი კრედიტორები 762,228 1,757,394
ავსტრია EUR 10,930 12,213 28,159
აზერბაიჯანი USD 9,937 9,937 22,910
თურქმენეთი USD 211 211 487
თურქეთი USD 19,016 19,016 43,844
ირანი USD 7,728 7,728 17,818
რუსეთი USD 80,813 80,813 186,321
სომხეთი USD 11,596 11,596 26,736
უზბეკეთი USD 228 228 525
უკრაინა USD 208 208 480
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 64,036
ჩინეთი CNY 18,000 2,696 6,215
გერმანია EUR 242,781 271,286 625,478
იაპონია JPY 20,927,695 204,748 472,066
კუვეიტი KWD 4,431 14,682 33,852
ნიდერლანდები EUR 1,115 1,246 2,872
ამერიკა USD 26,535 26,535 61,180
საფრანგეთი EUR 63,819 71,312 164,416
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,152,800
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,152,800
გარანტირებული კრედიტები 2,137 4,926
გერმანია EUR 1,912 2,137 4,926
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 11,712 27,004
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 8,400 11,712 27,004
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.09.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,461,727 10,394,485
მთავრობის საგარეო ვალი 4,453,910 10,376,274
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,182,774 7,414,908
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 864,128 1,206,161 2,809,993
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 659,882 659,882 1,537,328
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 19,842 27,696 64,523
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 111,665 260,146
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 79,899 89,622 208,792
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 11,217 26,132
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 193,298 193,298 450,326
SDR 439,591 613,587 1,429,474
EUR 19,892 22,312 51,980
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 220,501 247,333 576,212
ორმხრივი კრედიტორები 768,992 1,791,520
ავსტრია EUR 10,930 12,260 28,562
აზერბაიჯანი USD 9,937 9,937 23,150
თურქმენეთი USD 211 211 492
თურქეთი USD 19,016 19,016 44,302
ირანი USD 7,728 7,728 18,004
რუსეთი USD 80,813 80,813 188,269
სომხეთი USD 11,596 11,596 27,016
უზბეკეთი USD 228 228 531
უკრაინა USD 208 208 485
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 64,705
ჩინეთი CNY 18,000 2,701 6,292
გერმანია EUR 244,119 273,825 637,931
იაპონია JPY 20,927,695 206,241 480,479
კუვეიტი KWD 4,431 14,702 34,251
ნიდერლანდები EUR 1,115 1,251 2,913
ამერიკა USD 26,535 26,535 61,819
საფრანგეთი EUR 65,942 73,966 172,319
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,164,850
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,164,850
გარანტირებული კრედიტები 2,145 4,997
გერმანია EUR 1,912 2,145 4,997
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 7,817 18,210
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 5,600 7,817 18,210
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.10.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,456,554 10,736,284
მთავრობის საგარეო ვალი 4,450,784 10,722,383
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,166,698 7,628,892
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 861,922 1,184,151 2,852,739
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 665,461 665,461 1,603,163
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,082 27,590 66,467
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 109,908 264,779
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,792 88,126 212,306
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,908 26,278
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 193,973 193,973 467,299
SDR 439,943 604,415 1,456,097
EUR 19,892 21,697 52,271
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 238,791 260,468 627,494
ორმხრივი კრედიტორები 782,000 1,883,916
ავსტრია EUR 10,930 11,922 28,722
აზერბაიჯანი USD 9,937 9,937 23,939
თურქმენეთი USD 211 211 508
თურქეთი USD 19,016 19,016 45,812
ირანი USD 7,728 7,728 18,618
რუსეთი USD 80,813 80,813 194,685
სომხეთი USD 11,596 11,596 27,936
უზბეკეთი USD 228 228 549
უკრაინა USD 208 208 501
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 66,910
ჩინეთი CNY 18,000 2,655 6,396
გერმანია EUR 244,866 267,095 643,458
იაპონია JPY 21,736,492 206,447 497,353
კუვეიტი KWD 4,431 14,595 35,161
ნიდერლანდები EUR 1,115 1,216 2,930
ამერიკა USD 25,777 25,777 62,100
საფრანგეთი EUR 86,893 94,781 228,338
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,204,550
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,204,550
გარანტირებული კრედიტები 2,086 5,025
გერმანია EUR 1,912 2,086 5,025
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 5,770 13,901
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 4,200 5,770 13,901
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
30.11.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,411,148 11,165,056
მთავრობის საგარეო ვალი 4,405,462 11,150,664
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,144,008 7,957,799
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 859,365 1,163,376 2,944,621
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 677,673 677,673 1,715,259
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,010 27,089 68,565
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 108,301 274,121
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,731 85,560 216,562
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,598 26,825
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 196,067 196,067 496,266
SDR 444,086 601,187 1,521,665
EUR 19,892 21,081 53,359
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 238,791 253,074 640,556
ორმხრივი კრედიტორები 759,427 1,922,186
ავსტრია EUR 10,930 11,584 29,320
აზერბაიჯანი USD 9,937 9,937 25,151
თურქმენეთი USD 211 211 534
თურქეთი USD 19,016 19,016 48,132
ირანი USD 7,728 7,728 19,561
რუსეთი USD 80,813 80,813 204,545
სომხეთი USD 11,596 11,596 29,351
უზბეკეთი USD 228 228 577
უკრაინა USD 208 208 526
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 70,299
ჩინეთი CNY 18,000 2,609 6,605
გერმანია EUR 245,277 259,949 657,957
იაპონია JPY 21,908,081 194,672 492,735
კუვეიტი KWD 4,431 14,528 36,773
ნიდერლანდები EUR 1,115 1,182 2,991
ამერიკა USD 25,012 25,012 63,307
საფრანგეთი EUR 87,167 92,381 233,825
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,265,550
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,265,550
გარანტირებული კრედიტები 2,027 5,130
გერმანია EUR 1,912 2,027 5,130
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 5,686 14,391
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 4,200 5,686 14,391
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
კრედიტორი კრედიტის
ვალუტა
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
31.12.2016 მდგომარეობით (ათასი)
კრედიტის
ვალუტაში
აშშ
დოლარში
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,515,717 11,952,199
მთავრობის საგარეო ვალი 4,510,071 11,937,255
მრავალმხრივი კრედიტორები 3,264,711 8,641,038
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) SDR 856,180 1,150,990 3,046,441
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) USD 681,409 681,409 1,803,555
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR 20,010 26,900 71,200
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 80,000 107,547 284,654
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 86,103 90,892 240,573
ევროგაერთიანება (EU) EUR 10,000 10,556 27,940
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD 253,145 253,145 670,024
SDR 486,761 654,369 1,731,983
EUR 19,892 20,998 55,577
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR 253,791 267,905 709,091
ორმხრივი კრედიტორები 743,403 1,967,639
ავსტრია EUR 10,930 11,538 30,538
აზერბაიჯანი USD 9,811 9,811 25,968
თურქმენეთი USD 211 211 559
თურქეთი USD 18,794 18,794 49,745
ირანი USD 7,604 7,604 20,126
რუსეთი USD 79,074 79,074 209,292
სომხეთი USD 11,292 11,292 29,888
უზბეკეთი USD 212 212 562
უკრაინა USD 194 194 513
ყაზახეთი USD 27,774 27,774 73,512
ჩინეთი CNY 18,000 2,592 6,861
გერმანია EUR 240,038 253,387 670,666
იაპონია JPY 22,293,694 190,787 504,974
კუვეიტი KWD 4,276 13,986 37,019
ნიდერლანდები EUR 1,050 1,109 2,934
ამერიკა USD 24,973 24,973 66,099
საფრანგეთი EUR 85,320 90,065 238,383
ფასიანი ქაღალდები 500,000 1,323,400
ევროობლიგაცია USD 500,000 500,000 1,323,400
გარანტირებული კრედიტები 1,957 5,178
გერმანია EUR 1,853 1,957 5,178
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 5,646 14,944
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR 4,200 5,646 14,944
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
<ივნისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა