ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრი

 ინტელექტუალური საკუთრებების ობიექტების რეესტრი
  სასაქონლო ნიშნის დასახელება ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი საკონტაქტო ინფორმაცია
 დასახელება სეს სნ-ის მიხედვით სეს სნ-ის11 ნიშნა კოდი
 

RUSSIAN ICE

ოაო "სინერგია კაპიტალ"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N43159

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)
 

GLAMOUR

„ბრუკსბერნეტ ინვესტმენტ ლტდ“ (BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD)

კლასი 25 - წინდები, მაღალყელიანი წინდები, კოლგოტები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N42080

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: თბილისი, ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

Dirko

„ერლინგკლინგერ აგ“-ს (ElringKlinger AG)

კლასი 17 - ჰერმეტიკული მასალა, კერძოდ, ჰერმეტიკები, ჰერმეტიკული შედგენილობები, მამჭიდროებული შედგენილობები ჰერმეტიზაციისათვის.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N41042

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)
 

elring

„ერლინგკლინგერ აგ“-ს (ElringKlinger AG)

კლასი 06,07, 12, კლასი 17 -შუასადებები და მამჭიდროებლები; მამჭიდროებლელი (შუასადებები) [არაძრავების ნაწილი], მთლიანად ან ძირითადათ დამზადებული ლითონისაგან; ჰერმეტული მასალა, კერძოდ, ჰერმეტული შედგენილობები, მათ შორის თხევადი ჰერმეტული შედგენილობები; მამჭიდროებელი შედგენილობები ჰერმეტიზაციისათვის; რეზინის რგოლები; ლატექსი [კაუჩუკი]; ცილინდრის მამჭიდროებლები; ნაწილები და სამარჯვეები ზემოხსენებული საქონლისთვის.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N41042

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)
 

„elring“

„ერლინგკლინგერ აგ“-ს (ElringKlinger AG)

კლასი 06,07, 12, კლასი 17 -შუასადებები და მამჭიდროებლები; მამჭიდროებლელი (შუასადებები) [არაძრავების ნაწილი], მთლიანად ან ძირითადათ დამზადებული ლითონისაგან; ჰერმეტული მასალა, კერძოდ, ჰერმეტული შედგენილობები, მათ შორის თხევადი ჰერმეტული შედგენილობები; მამჭიდროებელი შედგენილობები ჰერმეტიზაციისათვის; რეზინის რგოლები; ლატექსი [კაუჩუკი]; ცილინდრის მამჭიდროებლები; ნაწილები და სამარჯვეები ზემოხსენებული საქონლისთვის.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N41042

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)
 

P Pars Corporation

მეგი ვახტანგიშვილი

კლასი 27 - ნოხები, ჭილოფები, საგებები, ლინოლეუმი და იატაკის სხვა საფარი; კედლის შპალიერი და გადასაკრავი მასალა

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40527

ტელ.: 577158504
 

PARADIS

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

HENNESSY

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 32-ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, ხილის სასმელები და ხილის წვენები, ვაჟინები და სხვა შემოდგენლობები სასმელების დასამზადებლად. კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

PARADIS IMPERIAL

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

RICHARD HENNESSY

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

HENNESSY

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 6, 9, 21, 41, 43 (მათ შორის სათვალეები; იხ. დანართი)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 32, 33,34 

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"სოსიეტე ჟას ჰენესი & კო"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N40526

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

Sprite

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - უალკოჰოლო სასმელები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N39305

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

Fanta

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - უალკოჰოლო სასმელები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N39305

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

ამტასი Амтас Amtas

შპს "ავერსი-ფარმა"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები და სამკურნალო საშუალებები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N38425

ტელ.: 2987860, 2997970
 

ДИВНОЕ

ჩასტნოე აკციონერნოე ოშესტვო "კრეატივ"

კლასი 29 - საკვები ზეთი, მარგარინი, საკვები ცხიმი

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N38426

პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043

MOONLOC

შპს "ქაჰვეჯი პარკეტი" (მის.: თბილისი, ვანის ქ. 4, ბიმა 266)

კლასი 19 - ხის იატაკი, პარკეტი და პარკეტის ფილები, მათ შორის ლამინატის პარკეტი და პარკეტის ფილები; ხის მასალით მოპირკეთებული პარკეტი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37789

კახა ჩხეტია; ტელ.: 557911560, 577789339.
 

HP

ჰავლეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ.

კლასი 9 - ინფორმაციის, მონაცემთა და დიზაინის დამუშავებისა და შენახვის ხელსაწყოები და სისტემები, კომპიუტერული პროგრამები, სამეცნიერო,ელექტროტექნიკური, ელექტრონული, ოპტიკური, ოპტოელექტრონული, სიგნალიზაციის, გამზომი და გამომცდელი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, ანალიტიკური ინსტრუმენტები, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები. კლასი 16-ახალი ამბების ყოველკვირეული შენარჩევი, პერიოდული ბეჭვდითი გამოცემები, პამფლეტები, წიგნები, კატალოგები, სტატიების რეპრინტები, საინფორმაციო ფურცლები, ანოტაციები, ტექნიკური ბიულეტენები, სისტემათა მომსახურების სახელმძღვანელოები, ქაღალდები, საწერკალმები შეტანილი მე-16 კლასში; კლასი 42.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37223

პატენტრწმუნებული გიორგი სარაჯიშვილი 2470747, 591228868
 

HAWLETT PACKARD

ჰავლეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ.

კლასი 16-ახალი ამბების ყოველკვირეული შენარჩევი, პერიოდული ბეჭვდითი გამოცემები, პამფლეტები, წიგნები, კატალოგები, სტატიების რეპრინტები, საინფორმაციო ფურცლები, ანოტაციები, ტექნიკური ბიულეტენები, სისტემათა მომსახურების სახელმძღვანელოები, ქაღალდები, საწერკალმები შეტანილი მე-16 კლასში; შტამპების თავები. კლასი 42.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37223

პატენტრწმუნებული გიორგი სარაჯიშვილი 2470747, 591228868
 

hp

ჰავლეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ.

კლასი 9 - ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები სამეცნიერო მიზნებისათვის, საზღვაო, გეოდეზიური, ელექტრული (რადიომიმღების ჩათვლით), ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, აწონვის, გამზომი, სიგნალიზაციის, კონტროლის, სამაშველო, სასწავლო მიზნებისათვის; ავტომატები, რომლებიც მოქმედებაში მოიყვანებიან მონეტების ანჟეტონების ჩაშვებთ; ხმის აღმწარმოებელი მოწყობილობები; მარეგისტრირებალი სალაროები, საანგარიშო მანქანები, ცეცხლმქრობები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37223

პატენტრწმუნებული გიორგი სარაჯიშვილი 2470747, 591228868
 

hp

ჰავლეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ.

კლასი 16-ახალი ამბების ყოველკვირეული შენარჩევი, პერიოდული ბეჭვდითი გამოცემები, პამფლეტები, წიგნები, კატალოგები, სტატიების რეპრინტები, საინფორმაციო ფურცლები, ანოტაციები, ტექნიკური ბიულეტენები, სისტემათა მომსახურების სახელმძღვანელოები, ქაღალდები, საწერკალმები შეტანილი მე-16 კლასში; შტამპების თავები; კლასები 37, 41, 42.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37224

პატენტრწმუნებული გიორგი სარაჯიშვილი 2470747, 591228868
 

hp

ჰავლეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ.

კლასი 2 - კარტრიჯის ტონერები, ჭავლიანი კარტრიჯის ტონერები, ტიპოგრაფიული საღებავები, ტონერები; კლასი 7 - საბეჭდი მანქანები და დაზგები და მათთვის განკუთვნილი დეტალები და ნაწილები. კლასი 9 _ კომპიუტერები, კომპიუტერების აპარატული მოწყობილობა, კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა, კომპიუტერული და საკომუნიკაციო ქსელური აპარატული საშუალებები და პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა (ინფორმაციის) დამუშავებისა და შენახვის სისტემები, პრინტერები, ფაქსიმილური აპარატები, აპარატული საშუალებები და პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსახულების ფორმების დამუშავებისა და ჩაწერისათვის, სკანერები, ფოტო ასლგადამღები აპარატები, საპროექციო აპარატები, კალკულატორები, ტელეფონები, ნაწილები და საკუთნოები ზემოთ მითითებული საქონლისათვის, ჩასაწერი და გადასაწერი ცარიელი ოპტიკური ინფორმაციის მატარებლები, ჩასაწერი და გადასაწერი ცარიელი კომპაქტ-დისკები და DVD დისკები და მათთვის განკუთვნილი დისკამძრავები და მათთვის განკუთვნილი ჩამწერი მოწყობილობა. კლასი 16 - ქაღალდი, საბეჭდი თავაკები პრინტერისა და მრუდჩამწერისათვის; ბროშურები, ბუკლეტები, სახელმძღვანელოები (ინსტრუქციები), ტექნიკური ბიულეტენები, მონაცემთა ცხრილები, საქონლის კატალოგები, ინსტრუქციები საქონლის ექსპულატაციისა და მომსახურების შესახებ. კლასები 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N37224

პატენტრწმუნებული გიორგი სარაჯიშვილი 2470747, 591228868
 

LEVI’S

"ლევაი სტროს & კო" (Levi Strauss & co.) მის.: ლევაი'ს პლაზა, პ.ო. ბოქს 7215, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94120, აშშ

კლასი 25 - ტანსაცმელი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36315

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

LEVI’S

"ლევაი სტროს & კო" (Levi Strauss & co.) მის.: ლევაი'ს პლაზა, პ.ო. ბოქს 7215, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94120, აშშ

კლასი 25 - მამაკაცების, ქალის და ბავშვის სამოსი, ფეხსაცმლის ჩათვლით.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36315

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"ლევაი სტროს & კო" (Levi Strauss & co.) მის.: ლევაი'ს პლაზა, პ.ო. ბოქს 7215, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94120, აშშ

კლასი 25 - მამაკაცის, ქალის და ბავშვის შარვლები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36315

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

LEVI’S 501

"ლევაი სტროს & კო" (Levi Strauss & co.) მის.: ლევაი'ს პლაზა, პ.ო. ბოქს 7215, სან-ფრანცისკო, კალიფორნია 94120, აშშ

კლასი 25 - შარვლები, ქურთუკები, პერანგები და მაისურები მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვებისათვის.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36316

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

COCA-COLA გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - სასმელები, კერძოდ სასმელი წყლები, არომატიზებული წყლები, მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები, ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორცმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების დასამზადებლად.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

BURN

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - ლუდი; მინერალურო და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შემადგენლობები.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

COCA-COLA ZERO

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა შემსადგენლობები სასმელების დასამზადებლად.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

Fanta გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - სასმელები, კერძოდ სასმელი წყლები, არომატიზებული წყლები, მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ, უალკოჰოლო სასმელები, ენერგეტიკული და სპორტსმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები, კონცენტრატები და სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერალური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების, სპორცმენებისათვის განკუთვნილი სასმელების, ხილის სასმელებისა და წვენების დასამზადებლად.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

COKE ZERO

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა შემსადგენლობები სასმელების დასამზადებლად.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშანი (ბოთლის ფორმა)

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები, ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები, მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები, სანელებლები, საკვები ყინული. კლასი 32 - ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სხვა პრეპარატები სასმელების დასამზადებლად.

35363

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

SCHWEPPERS

"ატლანტიკ ინდასტრიზ"

კლასი 32 - ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სხვა შემსადგენლობები სასმელების დასამზადებლად.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 34685

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

COCA-COLA

„ზე კოკა-კოლა კომპანი“ (The Coca-Cola Company)

კლასი 32 - უალკოჰოლო სასმელები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 34687

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

алейна

შპს "მეტალპრო"; მის.: თბილისი, მოსკოვის გამზ. N31 ა.

კლასი 6-თუნუქის საკონსერვო ხუფი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 34209

მანონ ლორია 2303656, 577536060.

TOYOTA RAV4

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12- ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერში და ლიანდაგზე მავალი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

LANDCRUISER PRADO

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12- ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერში და ლიანდაგზე მავალი სატრანსპორტო საშუალებები და მათი ნაწილები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

COROLLA

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - სატრანსპორტო საშუალებანი; ჰაერში, მიწაზე და წყალში გადაადგილების საშუალებები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

TOYOTA

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 7 - მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); ქუროები და შეერთებები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა; სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, ინკუბატორები. კლასი 12 - გადაადგილების საშუალებანი; ჰაერში, მიწაზე და წყალზე გადაადგილების საშუალებანი, აგრეთვე ამ კლასის ყველა საქონელი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

LEXUS (კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი)

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - მოტოკარები, მათი ნაწილები და საკუთნო.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

HILUX

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - სატრანსპორტო საშუალებები, მათი ნაწილები და საკუთნო.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

LANDCRUISER

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - სატრანსპორტო საშუალებები, ხმელეთზე, წყალზე და ჰაერში გადაადგილების აპარატები ავტომობილების, მათი ნაწილების და საკუთნოების ჩათვლით.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

CAMRY

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - სატრანსპორტო საშუალებები, ხმელეთზე, წყალზე და ჰაერში გადაადგილების აპარატები ავტომობილების, მათი ნაწილების და საკუთნოების ჩათვლით.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე აგრეთვე, როგორც ტოიოტა მოტორ კორპორეიშენ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTAMOTOR CORPORATION)

კლასი 12 - ავტომობილები და მათი ნაწილები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 32056

პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)

WYBOROWA

WYBOROWA S.A

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 29852

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

ODDKA

WYBOROWA S.A

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 29852

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

MALIBU & bottle

The Absolut Company Aktiebolag

კლასი 33 - ღვინო, სპირტიანი სასმელები და ლიქიორები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 29851

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

MALIBU

The Absolut Company Aktiebolag

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები ლუდის გარდა

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 29851

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

NIKAI

"ნიკაი გალფ ფზკო"

კლასები 7, 9, 11

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 28512

გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755); Kishor Kumar 558509400

nIKAI

"ნიკაი გალფ ფზკო"

კლასები 7, 9, 11

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 28512

გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755); Kishor Kumar 558509400

ABSOLUT

The absolut Company Aktiebolag

კლასი 33 - არაყი

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 27418

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

АБСОЛЮТ

The absolut Company Aktiebolag

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა) და სხვა საქონელი შეტანილი ამ კლასში

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 27418

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

აბსოლუტი

The absolut Company Aktiebolag

კლასი 33 - ღვინისა და სპირტის წარმოება და რეალიზაცია

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 27418

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

KAHLUA

KAHLUA AG

კლასი 30 - ყავა, ჩაი, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. კლასი 32- კლასი - ლუდი; მინერელური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შემადგენლობა; 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 27417

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

СВЕТЛАНА ДОМАШНИЙ ЗАПАС

შპს "ვალო-ქრისტი"

კლასი 6 - ბოთლის დასაცობი თალფაქები, სახურავები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 26199

ტელ.: 593399661
 

GeKa

GEDIK HOLDING ANONIM ȘIRKETI

კლასი 9 - შესადუღებელი ელექტროდები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 26203

ვახტანგ ტოროტაძე. ტელ: 593 269307
 

JAMESON

IRISH DISTILLERS LIMITED (Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland)

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები, სახელდობრ ირლანდიური ვისკი

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 25064

გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 

МОЯ Семья

შპს "სანტრეიდი"

კლასი 29-ხორცი, თევზი და მათი ნაწარმი, მათ შორის ძეხვეული, ხორცისა და თევზის კონსერვები; ბულიონები, ბულიონის კონცენტრენტები და მათი დასამზადებელი შედგენილობები, ყველი, დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; მათ შორის დაკონსერვებული ზეთის ხილი; კარტოფილისა და ხილის ჩიპსები. კლასი 30 - ყავა, მაკარონის ნაწარმი, სპაგეტი, ვერმიშელი, ატრია, წიწიბურა, ბრინჯი, მუხუდო, ბურღულეული: ფქვილი, სიმინდის ბურღული, სიმინდის ღერღილი, მოხალული სიმინდი, სუფრის მარილი, შვრია, წიწაკა.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 25129

ზურაბ შამოიანი (ტელ.: 579555545)
 

ჩემი ოჯახი MY FAMILI МОЯ СЕМЬЯ

შპს "სანტრეიდი"

კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული; ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, მათ შორის კვერცხის ფხვნილი, კვერცხის გული, კვერცხის ცილა, რძე, სოიას რძე, რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემცველობით, ნაღები, ათქვეფილი, ყველი, თვითნამჟავი მაწონი, კეფირი, კუმისი (რძის სასმელი), ხაჭო, არაჟანი, შრატი, დო, იოგურტი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 25129

ზურაბ შამოიანი (ტელ.: 579555545)
 

МОЯ СЕМЬЯ

შპს "სანტრეიდი"

კლასი 3 - მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდი, გაპრიალები, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; საპნები, პარფუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის ლოსიონები, კბილის ფხვნილები და პასტები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 25129

ზურაბ შამოიანი (ტელ.: 579555545)
 

Хлебный Дар

სვიატოსლავ იგორევიჩ ნეჩიტაილოს (მის.: უკრაინა, 01001, კიევი, ქუჩა ზანკოვეცკა 4, ბ.27) და შპს „არყის ეროვნული კომპანიის“

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა; აპერიტივები; არაყი; ბრენდი, ღვინო; ვისკი, ანისულის ლიქიორი; თაფლის სასმელი (თაფლუჭი); კირშვასერი (ალუბლის ნაყენი); მსხლის ღვინო (სიდრი); ჯინი; კოქტეილი, კურასაო;

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 22933

პატენტრწმუნებული ვახტანგ ტოროტაძე (თბილისი, ზაქ. ქურდიანის ქ. 12; ტელ.: 593269307)
 

ХЛIБНИЙ ДАР

სვიატოსლავ იგორევიჩ ნეჩიტაილოს (მის.: უკრაინა, 01001, კიევი, ქუჩა ზანკოვეცკა 4, ბ.27)

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა; აპერიტივები; ბრენდი, მწარე ნაყენები, არაყი, კოქტეილი, ლიქიორი, ღვინო, ვისკი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 22934

პატენტრწმუნებული ვახტანგ ტოროტაძე (თბილისი, ზაქ. ქურდიანის ქ. 12; ტელ.: 593269307)
 

Хлiбний Дар

სვიატოსლავ იგორევიჩ ნეჩიტაილოს (მის.: უკრაინა, 01001, კიევი, ქუჩა ზანკოვეცკა 4, ბ.27)

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა; აპერიტივები; ბრენდი, მწარე ნაყენები, არაყი, კოქტეილი, ლიქიორი, ღვინო, ვისკი.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 22935

პატენტრწმუნებული ვახტანგ ტოროტაძე (თბილისი, ზაქ. ქურდიანის ქ. 12; ტელ.: 593269307)

SONASHI

SONASHI LIMITED; (მის.: RM 1606, PENINSULA SQUARE, 18 SUNG ON STREET, HUNGHOM, The Hong Kong Special Administrative Region of the people's republic of China)

კლასი 7 - მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღებისგან; ინკუბატორები; ჭურჭლის სარეცხი მანქანები; ელექტრონული მანქანები დამოწყობილობები დალაგებისა და დასუფთავებისათვის; საშრობი მანქანები; საუთოებელი მანქანები; მიქსერები; სარევები(მანქანები); ხელის ინსტრუმენტები; სარეცხი მანქანები; სამსხვრეველები; ხორცსაკეპები (მანქანები); მინერალური წყლის დასამზადებელი მანქანები; საკერავი მანქანები; ორთქლის კალანდრები ქსოვილებისათვის; სამზარეულო მანქანები, ელექტრონული, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრო სათქვებები და სადღვებლები; სამზარეულოს პროცესორები (ელექტრონული); ჰაერის გამწმენდები; მტვერსასრუტები; ელექტრონული სამსხვრეველები (საშინაო); მიქსერები; სარევები (მანქანები), კონსერვის გამხსნელები ელექტრონული, ყავის საფქვავები, ხელის საფქვავების გარდა; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტროწვენსაწურები; ბლენდერები; სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; კლასი 9 - ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოებიან ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები; ხმის ცამწერი დისკები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და კომპიუტერები; კლასი 11 - განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები. ფრიტურის ჭურჭელი, ელექტრული; ელექტრონათურები; ამწოვები სამზარეულოსათვის; გასაყინი კამერები; საკვების თბური დამუშავების ჭურჭელი; ელექტრული; ღუმლები; აირის სანთურები; ტოსტერები; ყავის მადუღარები, ელექტრული ჩაიდნები; მიკროტალღური ღუმლები (სამზარეულოს საკუთნო); სანათები; ავარიული სანათები, ჭერის სანათი პლაფონები; ჯიბის ფანრები, ელექტრული სანთებელები; მაცივრები; სამაცივრო აღჭურვილობა და დანადგარები; სამაცივრო კონტეინერები; გამოსაშრობი აპარატები; ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და მანქანები; კონდიცირების დანადგარები; წყალგამანიაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები; ჩირაღდნები განათებისათვის; გამახურებელი ფილები; წყლის გამაცხელებელი ელექტრონული გრილები (სამზარეულოს საკუთნო); მაყალი; სამაცივრე ხელსაწყოები და დანადგარები; ჰაერის სტერილიზატორები; გამათბობელი ხელსაწყოები, ელექტრული, საშრობები (თმის) ელექტრული, ელექტროვენტილატორები; საყოფაცხოვრებო, ჰაერის კონდიცირების აპარატები; გათბობების ფილები; ორთქლწარმომქმნელი დანადგარები; სასმელი წყლის მოწყობილობები; წყლის გამანაწილებლები, რადიატორები (გათბობა).

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 22275

წარმომადგენლები: მიხეილ მათიაშვილი 555555009; 577328558 და ზვიად ღვინერია 558 799 969

m MEITO SANGYO

გიორგი შოთაძე (მის.: თბილისი, დიღმის მასივი, VI კვ.ბ.21; ფაქტ.: ბაკურციხის ქ. N5

კლასი 1 - პეპსინი -საკვები პროდუქტების დაკონსერვებული ქიმიური ნივთიერებები (მიკრობიალური რენინი, ფერმენტი, ენიზმა.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 20736

ტელ.: 599437023

ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ

Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Oussouriiski Balsam" (ოტკრიტოე აკციონერნოე ობსჩესტვო “მარიინსკიი ლიკიორო-ვოდოჩნიი ზავოდ რუსეთი, 652150, კემეროვის რუსეთი, 652150, კემეროვის ოლქი, ქ. მარიინსკი, ულიცა პალჩიკოვა, 28)

კლასი 33- ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 20743

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

Myagkov

CYHILL COMMERCIAL LIMITED “ საიჰილ კომერშიალ ლიმიტედ“ (რიგა ფერაიუ 2, ლიმასოლ ცენტრ, ბლოკ B, 3rd ფლორ, ოფისი 309, 3095, ლიმასოლი, კვიპროსი)

კლასი 33- არაყი (ვოდკა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 20740

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

Мягков

CYHILL COMMERCIAL LIMITED “ საიჰილ კომერშიალ ლიმიტედ“ (რიგა ფერაიუ 2, ლიმასოლ ცენტრ, ბლოკ B, 3rd ფლორ, ოფისი 309, 3095, ლიმასოლი, კვიპროსი)

კლასი 33- არაყი (ვოდკა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 20740

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

Русский лед

Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Synergiya kapital" ოაო “სინერგია კაპიტალ“ რესეთის ფედერაცია, 143090, მოსკოვსკაია ობლ., კრასნოზნამენსკ, ულიცა პობედი, დომ 26

კლასი 32-ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები, ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შემადგენლობები; კლასი 33- ალკოჰოლიანი სასამელები (ლუდის გარდა); ღვინო, ვოდკა, მწვანე ნაყენები; ჯინი; კოკტეილები; ლიქიორები, ხილის ალკოჰოლიანი ექსტრაქტები; კლასი 34 - სიგარები, სიგარეტები, ასანთი, თამბაქო; კლასი 35, კლასი 43.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 20742

თამარ კოჭლამაზაშვილი (ტელ.2-93-55-67, მობ.ტელ. 599-574-462)

YENI RAKI

"მეი ალქოლლუ იჯქილერ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი"

კლასი 33 - რაკი (თურქული ალკოჰოლიანი სასმელი)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 17617

გიორგი სარაჯიშვილი (ტელ.: 2470747; 591228868)

TEKIRDAG

"მეი ალქოლლუ იჯქილერ სანაიი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი"

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი, მათ შორის რაკი (თურქული ალკოჰოლიანი სასმელი)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N 17617

გიორგი სარაჯიშვილი (ტელ.: 2470747; 591228868)
 

БЕЛЕНЬКАЯ

Synergy Market, LLC; (მის.: Room 410, 40A, Proleterskaya street, Zvenigorod, RU-143810, Moscow region, RU

კლასი 33 - არაყი (ვოდკა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N12099

პატენტრწმუნებული თამარ კოჭლამაზიშვილი (ტელ.: 2935567, 599574462; e-mail: gugapatmark@gmail.com))
 

Belenkaya

Synergy Market, LLC; (მის.: Room 410, 40A, Proleterskaya street, Zvenigorod, RU-143810, Moscow region, RU

კლასი 33 - არაყი (ვოდკა)

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N12099

პატენტრწმუნებული თამარ კოჭლამაზიშვილი (ტელ.: 2935567, 599574462; e-mail: gugapatmark@gmail.com))
 

CRICKET

სვედიშ მეჩ ლაიტერს ბვ; AHG ფოკერსტრაატ 5, 9403 AM ასენი, ნიდერლანდები (SWEDISH MATCH LIGHTERS BV, AHG Fokkerstraat 5, 9403 AM Assen, THE NETHERLANDS)

კლასი 34 - დამუშავებული ან დაუმუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი, სიგარები და სიგარეტები, ბურნუთი, მოსაწევისათვის საჭირო საგნები, სანთებელები, აბედი და ავტომატური სანთებელები ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებულის გარდა, ერთჯერადი სანთებელები და სანთებელას ნაწილები და ფიტინგები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N10133

შპს "სიგარის სახლი ფიესტა"; დირექტორი ლევან ბერძენიშვილი, ტელ.: 2223464; 577441053

OMEGA

ომეგა სა (ომეგა სა) (ომეგა ლტდ); მის.: იაკობ-სტემფლი-შტრასე 96, CH-2502 ბიელ/ბიენნ, შვეიცარია ((OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH))

კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული ან დაფარული ნაწარმი, სხვა კლასებში შეტანილი გარდა; საიუვილერო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6887

პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043

T TISSOT Swiss Watches since 1853

კომპანია ტისსო ს.ა., შემინ დე ტურელლ17, CH-2400 ლე ლოკლე, შვეიცარია (Tissot S.A., Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle (CH))

კლასი 14 _ ყველა ტიპის საიუვილერო ნაწარმი, ყველა ტიპის საათები, საათის ბუდეები, საათის სამაჯურები, საათის სამაჯურის შესაკრავები, ციფერბლატები დასხვა საათის ნაწილები; ყველა ზემო ჩამოთვლილი საქონელი შვეიცარული წარმოშობისაა. საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6889 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

HAMILTON

ჰამილტონ ინტერნაციონალ აგ (ჰამილტონ ინტერნაციონალ სა) (ჰამილტონ ინტერნაციონალ ლტდ) (Hamilton International AG) (Hamilton International SA) (Hamilton International Ltd) Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne (CH))

კლასი 14 - საათები, საათის მექანიზმები და მათი ნაწილები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6879 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043

Breguet

მონტრე ბრეგე სა, მის.: CH-1344 ლ'აბბაიი, შვეიცარია (MONTRES BREGUET SA; CH_1344 L"ABBAYE (CH))

კლასი 9 _ სათვალეები და მზის სათვალეები; სათვალისჩარჩოები, სათვალის ბუდეები, პატარა ძეწკვები სათვალეებისათვის; ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწერელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებელი და ხმის ჩამწერი დისკები. კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და ამ მასალებისაგან დამზადებული ან დაფარული ნაკეთობები სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; საიუვილერო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები; კლასი 16 - ნაბეჭდი მასალები და პერიოდული გამოცემები; წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, სახელდობრ, ფანქრები, კალმისტრები, ავტოკალმები; კლასი 18 - ტყავი და ტყავის იმიტაცია, ამ მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; სკივრები, ჩემოდნები, ქოლგები; კლასი 25 - ტანსაცმელი. საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6886 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043

LONGINES

კომპანია დე მონტრე ლონგინე, ფრანკილლონ ს.ა. (ლონგინე ვოტჩ კო. ფრანკილლონ ლტდ), მისამართი 2610 სან-ლმიერ, შვეიცარია (Compagnie des Montres Longines, Francillon S>A ((Longines Watch Co. Francillon ltd.) 2610 Saint-Imier, Switzerland)

კლასი 14 _მაჯის საათები და ყველა სახის კედლის, მაგიდის საათებისა და მაჯის საათების მექანიზმები, ბუდეები, ციფერბლატები, სამაჯურები, ისევე როგორც მარაგნაწილები და სათადარიგო ნაწილები მაგიდის, კედლის საათებისა და მაჯის საათებისათვის, დროის გამზომი და მარეგისტრირებელი აპარატურა, მრიცხველები და სპორტთან დაკავშირებული დროის აღმრიცხველი აპარატურა. საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6892 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

CERTINA

კომპანიის სერტინა აგ ((სერტინა სა) (სერტინა ლტდ) შემინ დე ტურელლ 17, CH-2400 ლე ლოკლე, შვეიცარია ((Certina AG) (Certina SA) (Certina Ltd) Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le Locle (CH))

კლასი 14 - საათები და საათის ნაწილები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6888 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043

RADO

კომპანია რადო ურენ აგ (რადო ვოტც კო ლტდ, მონტრე რადო სა) მის.: ბიელშტრასე 45, 2543 ლენგნო BE შვეიცარია) (Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres Rado SA))

კლასი 14 - საათები, საათის მექანიზმები. საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6890 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

FLIK FLAK

ეტა ს.ა. მანუფაქტურ ჰორლოჟერი სუისს, შილდ რუსტ-შტრასე 17, CH-2540 გრეკენი, შვეიცარია (ETA SA Manufacture Horlogere Suisse, Schild-Rust-Strasse 1, CH-2540 Grenchen (CH))

კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და ამ მასალებისაგან დამზადებული ან დაფარული ნაწარმი, სხვა კლასში შეტანილის გარდა, საიუვილირო ნაწარმი, ძვიფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ინსტრუმენტები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6857 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

JAQUET DROZ

მონტრე ჟაკე დროზ სა (მონტრე ჟაკე დროზ აგ) (მონტრე ჟაკე დროზ ლტდ) ალლეე დიუ ტრუბილონ 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH))

კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და ამ მასალებისაგან დამზადებული ან ამ მასალებით მიტკეცილი ნაწარმი, შეტანილი ამ კლასში, საიუვილირო ნაწარმი, ძვიფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ინსტრუმენტები; კლასი 28 - თამაშები და სათამაშოები, ავტომატური სათამაშოები, სათამაშო მხატვარი - ავტომატი, ანიმაციური ავტომატი სათამაშოები, განსაკუთრებით ავტომატი, სათამაშოები სახელად "ანდროიდები" (კერძოდ: ავტომატი-სათამაშო მწერალი, მდივანი და მუსიკოსი), ასევე ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლის ნაწილები და კომპონენტები შეტანილი ამ კლასში. საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6885 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

UNION GLASHÜTTE/SA.

კომპანია უნიონ უჰრენფაბრიკ გმბჰ (Union Uhrenfabrik GmbH, Fruhlingsweg 5, 01768 Glashütte (DE))

კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და ამ მასალებისაგან დამზადებული ან დაფარული ნაწარმი, სხვა კლასში შეტანილის გარდა, საიუვილირო ნაწარმი, ძვიფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ინსტრუმენტები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6891 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

PIERRE BALMAIN

კომპანია ზე სვოჩ გრუპ მენეჯმენტ სერვისიზ ლტდ), სიივორშტადტ 6, CH-2502 ბიელლ/ბიენნე, შვეიცარია ((THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG) (The Swatch Group Management Services SA) (The Swatch Group Management Services Ltd), Seevorstadt 6, CH-2502 Bienne (CH))

კლასი 14 - საათები და სხვა ქრონომეტრული ინსტრუმენტები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6868 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

swatch

კომპანია სვოჩ აგ (სვოჩ სა) (სვოჩ ლტდ), იაკობ-სტემფლი-შტრასე 94, CH-2502 ბიელ/ბიენნ, შვეიცარია (Swatch SA (Swatch Ltd), (Swatch Ltd), jakob-Stampfli-Strasse 94, CH -2502 Biel/Bienne (CH)

კლასი 14 - კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები და ამ მასალებისაგან დამზადებული ან დაფარული ნაწარმი (მჭრელი საგნების გარდა), საიუვილირო ნაწარმი, ძვიფასი ქვები; მაგიდის, კედლის და მაჯის საათები და სხვა ქრონომეტრული ინსტრუმენტები საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N6862 პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233; ელ. ფოსტა: info@gvaramadze.com; 599975043
 

VIKO

"ვიკო ელექტრონიკ ვე ელექტრონიკ ენდუსტრისი სანაი ვე თოჯარეთ ანონიმ შირქეთი" VIKO ELEKTRIK VE ELEKTRONIK ENDÜSTRISI SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI

კლასი 9, 11, 35 (იხ.დანართი)

საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის ბრძანება N5919

პატენტრწმუნებული ხათუნა იმნაძე, ტელ.: 2374849; 599540807; პატენტრწმუნებული ვახტანგ ტოროტაძე (თბილისი, ზაქ. ქურდიანის ქ. 12; ტელ.: 593269307)
 

Сомнол Somnol სომნოლი

შპს "ავერსი-ფარმა"

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები და სამკურნალო საშუალებები

საქპატენტის ბრძ.N1695/03

შპს "ავერსი-ფარმა" ტელ.: 2987860, 2997970
 

BIC

კომპანია "სოსიეტე ბიკი" (SOCIETE BIC)

კლასი 8 -ხელის ინსტრუმენტები, კერძოდ, მექანიკური და ელექტრული სამართებლები, უსაფრთხო სამართებლები; დანები, ჩანგლები, კოვზები, ცივი იარაღი; კლასი-23ძაფები. კლასი 24-ქსოვილები, გადასაფარებლები, სუფრები, საფეიქრო ნაწარმი (სხვა კლასებში შეტანილის გარდა). სამოსი, ჩექმები, ფეხსაცმლისა და საშიანო ფეხსაცმლის ჩათვლით; ტრიკოტაჟის ნაწარმი, კერძოდ, მაღალყელიანი წინდები, წინდები, მაღალყელიანი აბრეშუმის წინდები, კოლგოტკები, კომბინაციები, აზღუდები.

საქპატენტის ბრძ.N1251/03

პავლე მეიფარიანი, გიორგი მეიფარიანი meipariani_ip@hotmail.com; grmiplaw@gmail.com; 234 15 75
 

BIC

კომპანია "სოსიეტე ბიკი" (SOCIETE BIC)

კლასი 14 - ძვირფასი ლითონები და მათი შენადნობები, ძვირფასი ლითონებისაგან ან მათი შენადნობებისაგან დამზადებული ან მიტკეცილი ნაწარმი, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა; საიუვილერო ნაწარმი, ბიჟუტერია, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები. კლასი 16 -ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი, მუყაო და მუყაოს ნაწარმი; მწებავი ნივთიერებები საწერი ქაღალდის ნაწარმისათვის, კერძოდ, საკანცელარიო წებო; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და საკანცელარიო საქონელი (ავეჯის გარდა); ფანქრები; საშლელები; კალმისტრები, მათი ღეროები და სხვა საწერი ნაწარმი და საკუთნო; სასწავლო ინვენტარი (ხელსაწყოების გარდა); ბანქო; შრიფტები; კლიშე, საწერი მელანი. კლასი 21 - მცირე ზომის საოჯახო ჭურჭლეული და პორტატიული ჭურჭელი საოჯახო მეურნეობისა და სამზარეულოსათვის (ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებულის ან მიტკეცილის გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაწარმისათვის; ინსტრუმენტები და მასალები დალაგებისათვის; რკინის ნამჯა; მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაწარმი, სხვა კლასებში შეტანილის გარდა. კლასი 28 -თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის (ტანსაცმელის გარდა); ნაძვის ხის მორთულობა.Dკლასი 34 -დამუშავებული და დაუმუშავებელი თამბაქო; სიგარები, სიგარეტები, გაზის სანთებლები, სანთებლები, მათი ნაწილები და საკუთნო; მოსაწევი საშუალებები; ასანთი. საქპატენტის ბრძ.N1250/03 პავლე მეიფარიანი, გიორგი მეიფარიანი meipariani_ip@hotmail.com; grmiplaw@gmail.com; 234 15 75
 

Conte

კომპანია "სოსიეტე ბიკი" (SOCIETE BIC)

კლასი 16 -ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი, მუყაო და მუყაოს ნაწარმი; ნაბეჭდი პროდუქცია, გაზეთები და ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემები; წიგნები; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები, საკანცელარიო საკუთნოები, მწებავი მასალები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები ფერწერისათვის; საბეჭდი მანქანები და საკანცელარიო საქონელი (ავეჯის გარდა), სახელდობრ: სახვრეტელები, კავები, საშლელები, წებოები, მექანიკური ფანქრები, ფლომასტერები, ფანქრები; ფერადი ფანქრები; ავტოკალმები, ბურთულიანი კალმები, კალმისტრები და მათი ნაწილები; სასწავლო მასალები და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); ბანქო; შრიფტები და კლიშეები. საქპატენტის ბრძ.N1249/03 პავლე მეიფარიანი, გიორგი მეიფარიანი meipariani_ip@hotmail.com; grmiplaw@gmail.com; 234 15 75
 

Conte

კომპანია "სოსიეტე ბიკი" (SOCIETE BIC)

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები;სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფტის დასამზადებელი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; კლასი 35 - რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური, მათ შორის საქონლით მომარაგება, რეალიზაციის ჩათვლით. საქპატენტის ბრძ.N1444/03 პავლე მეიფარიანი, გიორგი მეიფარიანი meipariani_ip@hotmail.com; grmiplaw@gmail.com; 234 15 75
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

გრიგოლ დიდია

კლასი 3- აბრაზივები, ზუმფარა, სახეხი ქვაბი, აბრაზიული ტილო, აბრაზიული ქაღალდი ზუმფარის ტილო, ზუმფარის ქაღალდი; კლასი-8-სალესი ქვები, სალესი ძელაკები, საპრიალებელი ხელსაწყოები, ზუმფარიანი ქოლგები, აბრაზული დამუშავების საშუალებები, ასალესი ინსტრუმენტები, ქარგოლები, ქვები სალესი, ქარგოლები ზუმფარიანი. საქპატენტის ბრძ.N1248/03 გრიგოლ დიდია
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული. საქპატენტის ბრძ.N1162/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

შპს "რუსთავის აზოტი"

1- სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლასტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენილობები, ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონსერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ.N1255/03 ნაირი გერგაია +995341 229099; +995341 270999;
 

SAMSUNG

სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ

კლასი 9- სატელეფონო აპარატურა, მათ შორის, მობილური ტელეფონები საქპატენტის ბრძ.N1254/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 2611308; 595307755)
 

მზეკაბანი MZEKABANI Мзекабан

ვლადიმერ ბიძინაშვილი

კლასი - 30 - ყავა, ჩაი, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. საქპატენტის ბრძ.N1689/03 ტელ.: 579404840
 

NDC 53746-464-05 Ibuprofen Tablets, USP, 400 mg pharmacist Rx oonly 500 tablets amneal

სს "ჯი პი სი" (მარჯანიშვილის ქ. 26)

კლასი 5-ფარმაცევტული პრეპარატები; საქპატენტის ბრძ.N1690/03 ტელ.: 2987860, 2997970
 

IMBREX

შპს "INTERMETAL GEORGIA"

კლასი 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდეგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავრთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. საქპატენტის ბრძ.N1691/03 ნატო ფიფია (ტელ.: 591917787)
 

METEBOND

შპს "INTERMETAL GEORGIA"

კლასი 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდეგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავრთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. საქპატენტის ბრძ.N1692/03 ნატო ფიფია (ტელ.: 591917787)
 

YILDIZBOND

შპს "INTERMETAL GEORGIA"

კლასი 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდეგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავრთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. საქპატენტის ბრძ.N1693/03 ნატო ფიფია (ტელ.: 591917787)
 

METEHE+

შპს "INTERMETAL GEORGIA"

კლასი 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდეგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავრთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. საქპატენტის ბრძ.N1688/03 ნატო ფიფია (ტელ.: 591917787)
 

MAXAM

შპს "მაქსამ აგრო საქართველო" (თბილისი, წერეთლის გამზირი 142

კლასი 1 _ აგროქიმიკატები, სასუქები, მათ შორის მინერალური. საქპატენტის ბრძ.N1694/03 ეზეკ უღრელიძე 555288883
 

WACK JACK STREET FAVORITE

თამაზ პაპუნაშვილი (მგალობლიშვილის ქ.3

კლასი 25 - ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი საქპატენტის ბრძ.N1772/03 ტელ.: 599924340
 

Rūsan Эднок-H 8/2 Бупренорфин+Налоксона Таблетки (ПодЪязычные)

შპს "დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი"

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ.N1770/03 დავით ზურაბიშვილი (მის.: ნაფარეულის ქ. 18, ბ.7, 0179, თბილისი)ტელ.: 5995570921
 

Rūsan Эднок-H 2/0,5 Бупренорфин+Налоксона Таблетки (ПодЪязычные)

შპს "დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი"

კლასი 5-ფარმაცევტული პრეპარატები; საქპატენტის ბრძ.N1771/03 ტელ.: 5995570921
 

SATAVADO

სოზაშვილი გოგიტა

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ.N1843/03 სოზაშვილი გოგიტა
 

MATANI vineyards
მატანის ვენახები

სოზაშვილი გოგიტა

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ.N1844/03 სოზაშვილი გოგიტა
 

ARISTON

M&B Marchi e Brevetti srl

კლასი 7, 9, 11, 20, 37 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ.N1842/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
  გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი  მე-9 კლასი; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველყოფა); კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობა; მიკროპროცესორები; Ddna-Cipebi, diskebi, magnituri; eleqtronuli publikaciebi; CatvirTvadi; integraluri sqemebi; interfeisebi kompiuterisaTvis; informaciis magnituri matareblebi; informaciis optikuri matareblebi; optikuri diskebi; mexsierebis baraTebi mikroprocesoriT; saidentifikacio magnituri baraTebi; Strix-kodis amiomkiTxevli mowyobiloba   შპს "იბერ-ინფო"-ს გენერალური დირექტორი მაია ცერცვაძე; tel.: 599191257 საქპატენტის ბრძ. N358/03
  ХУМУЛИН

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  HUMULIN

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

ადამიანის რეკომბინატული დნმ ინსულინი

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  ГЕМЗАР

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  CIALIS

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5; სექსუალური დისფუნქციის მკურნალობისა და პროფილაქტიკისათვის განკუთვნილი ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  ZYPREXA

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5-ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, საკვები ბავშვებისათვის, სალბუნები, გადასახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზენფიცირებელი საშუალებები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. ფუნგიციდები; ჰერბიციდები.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  ЗИПРЕКСА

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  LILLY

"ელი ლილი ენდ კომპანი" (მის.: ლილი კორპორეიტ სენტერი, ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46285, აშშ)

კლასი-5-ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური პრეპარატები, სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, საკვები ბავშვებისათვის, სალბუნები, გადასახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზენფიცირებელი საშუალებები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. ფუნგიციდები; ჰერბიციდები. ყველა საქონელი შეტანილი მე-5 კლასში. კლასი-10-ქირურგიული, სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; კიდურების პროთეზები, თვალისა და კბილის პროთეზები; ორთოპედიული ნაწარმი; ნაკერის დასადები მასალები; ყველა საქონელი შეტანილი მე-10 კლასში.

საბაჟო დეპარტამენტის ბრძანება N36421 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  Granini

Eckes-Granini Group GmbH (mis.: Ludwig-Eckes-Plats 1, 55268 Nieder-Olm, DE)

კლასი-29-ე. 30-ე და 32-ე

საქპატენტის ბრძ. N972/03 ირაკლი ფიფია
  VELO

შპს "ენგადი" სოფელ დიღომში,მიწის ნაკვეთი 034/546, 0131 თბილისი

კლასი-29-ე. 30-ე და 32-ე კლასი (კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; თევზები და საკვები ცხიმები. 30-ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობიფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 32-ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

საქპატენტის ბრძ. N919/03 ვასილ მაისურაძე 2242324
HP და hp (4 სასაქონლო ნიშანი)

ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ

კლასი 2,7,9,16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

საქპატენტის ბრძ. N1046/03, N1047/03,N1048/03,N1049/03 „გიორგი ჯაბაური (თბილისი, ად. მიცკევიჩის 25,. ბინა N26, ტელl.: 577909899)“.
  BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM

"რ & ა ბეილი & კო (ნენგორ ხაუზი, ვესტერნ ისტეიტი, დუბლინი 12, ირლანდიიდ რესპუბლიკა)

კლასი 33-ღვინო, სპირტიანი სასმელები და ლიქიორები

საქპატენტის ბრძ. N1183/03

ბრძანება ვადის გაგრძელების შესახებ N29222
თამარ კოჭლამაზაშვილი 2935567
  "GORDON`S"

"დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ." მის.: მოლენვერფ 10-12, 1014 ამსტერდამი, ნიდერლანდების სამეფო)

კლასი 33 - ვისკი

საქპატენტის ბრძ. N1186/03

ბრძანება ვადის გაგრძელების შესახებ N29284
თამარ კოჭლამაზაშვილი 2935567
  J & B RARE JUSTERINI & BROOKS

""დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ." მის.: მოლენვერფ 10-12, 1014 ამსტერდამი, ნიდერლანდების სამეფო)

კლასი 33 - ვისკი

საქპატენტის ბრძ. N1185/03

ბრძანება ვადის გაგრძელების შესახებ N29284
თამარ კოჭლამაზაშვილი 2935567
  "JOHNNIE WALKER"

"დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ." მის.: მოლენვერფ 10-12, 1014 ამსტერდამი, ნიდერლანდების სამეფო)

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები

საქპატენტის ბრძ. N1184/03

ბრძანება ვადის გაგრძელების შესახებ N29284
თამარ კოჭლამაზაშვილი 2935567
  "SMIRNOFF"

დიაჯეო ნორთ ამერიკა, ინკ

კლასი 33 _ ღვინო, სპირტიანი სასმელები და ლიქიორები

საქპატენტის ბრძ. N1260/03

ბრძანება ვადის გაგრძელების შესახებ N29224
თამარ კოჭლამაზაშვილი 2935567
  ZIPEL, Samsung GALAXY Tab, SAMSUNG, HAUZEN, SmartCode, eco, SYNCMASTER, NAVIBOT, ECO BUBBLE, Samsung GALAXY Fit, Samsung GALAXY Ace, Samsung GALAXY mini, Samsung GALAXYS

"სამსუნგ ელექტრონიკს კო., ლტდ"–ს ((mis.: 416, მაეტან–დონგი, იენგტონგ–გუ, სუვონ–სი, გიეონგი–დო, კორეის რესპუბლიკა) (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD; 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea))

კლასი 7,9,11,14,37,42 ტელევიზორები, მაცივრები, კონდიციონერები, მტვერსასრუტები, ელექტრო აპარატურა და სხვა (იხ. თანდართული დოკუმენტაცია)

საქპატენტის 25 oqtombris ბრძ. N1408/03, N1409/03, N1410/03, N1411/03, N1412/03, N1413/03, N1414/03, N1415/03, N1416/03, N1417/03, N1418/03, N1419/03, „გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 577402529; ნიკოლოზ გოგილიძე 595384142; სოფიო მუჯირი 555955550".
  LONGVIE

ლონგვი ს.ა. (მის.: ლაპრიდა 4851-(B1603ABI) ბუენოს–აირესი, არგენტინა (LONGVIE S.A. Laprida 4851, (B1603ABI) Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina. ))

გაზის გამათბობლები(ოთახის),წყალგამაცხელებლები, გაზქურები, ჩასაშენებელი ღუმელები, გამწოვები, სარეცხი მანქანები

საქპატენტის ბრძ. N1423/03 შ.პ.ს "საგა იმპექსი"(ტელ.: (+995 32)540747(17)) კობა ჯანიკაშვილი
  "MONTECAUCASO SPRING WATER"

შპს "უოთერ ფორს ქორფორეიშენი" (ჭავჭვაძის გამზ. 26, 0179, თბილისი, საქართველო)

კლასი 32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასამელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები.

საქპატენტის ბრძ. N1483/03 ნინო კიკილაშვილი 599928001
  "RALLY TRANSMISSION BELTS"

ელვირ გასანოვი

კლასი 12 - ღვედები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ტრანსმისიები სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.

საქპატენტის ბრძ. N1480/03 ელვირ გასანოვი ტელ.: 593934050
  HEWLETT PACKARD

ჰიულეტ-პაკარდ დიველოპმენტ კომპანი, ლ.პ

კლასი 16-ახალი ამბების ყოველკვირეული შენარჩევი, პერიოდული ბეჭვდითი გამოცემები, პამფლეტები, წიგნები, კატალოგები, სტატიების რეპრინტები, საინფორმაციო ფურცლები, ანოტაციები, ტექნიკური ბიულეტენები, სისტემათა მომსახურების სახელმძღვანელოები, ქაღალდები, საწერკალმები შეტანილი მე-16 კლასში; შტამპების თავები.

საქპატენტის ბრძ. N1506/03 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.)
  ადაპტოლი Адаптол Adaptol, “ნოოფენი Hooфен Noofen”, “ნეირომიდინი Нейромидин, Neiromidin”, “ფენკაროლი Фенкарол Fencarol”

შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”

ფარმაცევტული პრეპარატები (სამკურნალო საშუალებები)

საქპატენტის ბრძ. N1568/03-dan 1571/03_ჩათვლით 987860, 997970 შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
  Food Line GEORGIA

შპს "ფუდლაინი"

კლასი: 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებულიბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები; ქათამი; დამუშავებული ქათმის პროდუქცია.

საქპატენტის ბრძ. N1608/03 ირაკლი უთრაშვილი 599322601
  ფარნავაზი ФАРНАвАЗИ PARNAVAZI

შპს "ფარნავაზი"

კლასი 33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა)

საქპატენტის ბრძ. N1596/03 შოთა მეტრეველი 593944901
 

STOLICHNAYA

სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ. (7, რიუ ნიკოლას ბოვე, L-1253 ლუქსემბურგი)LL L

32-ე კლასი; ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები (რუსული წარმოშობის); 33 - alkoholuri sasmelebi (ludis garda) საქპატენტის ბრძ. N1624/03, N1625/03 დავით ზურაბიშვილი; 599 570921
 

MOSKOVSKAYA

სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ. (7, რიუ ნიკოლას ბოვე, L-1253 ლუქსემბურგი)LL L

32-ე კლასი; ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები (რუსული წარმოშობის); 33 - alkoholuri sasmelebi (ludis garda) საქპატენტის ბრძ. N1622/03, N1623/03, დავით ზურაბიშვილი; 599 570921
 

RA ROYAL ARMENIA

"ჯვ როიალ არმენია ლტდ" (მის.: 38 აპპ/26 დავიდაშენ 2, ერევანი, სომხეთი)

კლასი 30 - პილპილი, დაფქული პილპილი საქპატენტის ბრძ. N1616/03 დავით ზურაბიშვილი; 599 570921
 

ЧЁРНЫЙ МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ Open here ALWAYS FRESH THANKS TO ZIP LOCK RECLOSEABLE PEPPER Black ground

"ჯვ როიალ არმენია ლტდ" (მის.: 38 აპპ/26 დავიდაშენ 2, ერევანი, სომხეთი)

კლასი - 30 - ყავა, ჩაი, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 32-ე კლასი; ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები საქპატენტის ბრძ. N1614/03 დავით ზურაბიშვილი; 599 570921
 

RA ROYAL ARMENIA RECLOSABLE Black Pepper Ground დაფქული შავი პილპილი МОЛОТЫЙ ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ

"ჯვ როიალ არმენია ლტდ" (მის.: 38 აპპ/26 დავიდაშენ 2, ერევანი, სომხეთი)

კლასი 30 - პილპილი, დაფქული პილპილი საქპატენტის ბრძ. N1615/03 დავით ზურაბიშვილი; 599 570921
 

perfex

შპს "პროპუსი" (მის.: შევარდენიძის ქ. N9, ბინა 4, თბილისი, საქართველო)

კლასი-9, მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები, მათ შორის, დამარბილებლები; წმენდის, გაპრიალების, მათ შორის, ტყავის, ვინილის, ლითონის, ხისათვის და ა.შ. განკუთვნილი, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები, მათ შორის, ზუმფარის ტილო, მინის ზუმფარა, "ბათის აგური", აბრაზიული პასტები; საპნები, პარფუმერია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, არომატული ნივთიერებები პერსონალური მოხმარებისათვის (ადამიანებისა და ცხოველების დეზედოპანტების ჩათვლით), თმის ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები; მათ შორის, სარეცხი ფხვნილები, ანტისტატიკი, ნადების მოსაშორებელი ფხვნილები, ჭურჭლის სარეცხი ჟელე, მათეთრებელი საშუალებები, უნივერსალური სითხეები, ზედაპირის სახეხი და საწმენდი ფხვნილები და მინის საწმენდი სითხეები. საქპატენტის ბრძ. N1795/03 გიორგი თაქთქიშვილი (ი.ევდოშვილის ქ. 2/10. კორპ. ბინა 10 (595 307755)
 

„АДЬЮТОР“

"შსპ "იმპრექსპარმი"

კლასი 10- სამედიცინო და ვეტერინარული ხელსაწყოები, ხელსაწყოები არტერიული წნევის გასაზომად. საქპატენტის ბრძ. N02/03 ნუგზარ ქსოვრელი
 

„GIAM GROUP აჭარის ნობათი Дары Аджарии Gifts of Ajara“

"შპს „Georgian Industrial Asset Managment Group“"

კლასი -3, 29, 30, 31, 32, 33 (საკვები პროდუქტები, საასმელი და ჰიგიენური ნაწარმი. იხ დანართი ვებგვერდზე) საქპატენტის ბრძ. N99/03 ირაკლი თვბერიძე 577908006
 

„SHJ“

გიორგი ჯანაშვილი

კლასი -3, 29, 30, 33, 35 (საკვები პროდუქტები, საასმელი და ჰიგიენური ნაწარმი. იხ დანართი ვებგვერდზე) საქპატენტის ბრძ. N100/03 გიორგი ჯანაშვილი 577000777
 

EUROSTAR

შპს "ფემაშ"

კლასი 11- განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაციებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილებები, მათ შორის გაზქურები, ელექტროღუმელები. საქპატენტის ბრძ. N109/03 რაზიმ ასლანოვი (ტელ.: 599917219)
 

Sarino

შპს "INCEPTION POINT CO"

კლასი-29-ე. 30-ე და 31-ე კლასი (კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. 30-ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობიფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. 31-სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომლებიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხოველთა საკვები; ალაო.) საქპატენტის ბრძ. N186/03 დირექტორი: ალი შამლუმონთაზერ მაყდამს (598470042)
 

Ate

"Continental Teves AG&Co.oHG"

კლასი 1, 7, 9, 12, 16. სამუხრუჭე სითხეები და პასტები, მექანიკური საშუალებები სატრანსპორტო საშუალებების მონტაჟისათვის, ელექტრონული ხელსაწყოები, სატრასპორტო საშუალებების ნაწილები და ა.შ (სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში). საქპატენტის ბრძ. N178/03 გიორგი თაქთქიშვილი (tel.:595 307755)
 

Bone baby ბონ ბეიბი

შ.პ.ს"Europharma Georgia ევროფარმა ჯორჯია"

მე-5 კლასი. ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N197/03 ალისა ახვერდოვი (ტელ.: 2472002)
 

Euromag B6 ევრომაგი B6

შ.პ.ს"Europharma Georgia ევროფარმა ჯორჯია"

მე-5 კლასი. ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N196/03 ალისა ახვერდოვი (ტელ.: 2472002)
 

Colispas/კოლისპასი

შ.პ.ს"Europharma Georgia ევროფარმა ჯორჯია"

მე-5 კლასი. ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N195/03 ალისა ახვერდოვი (ტელ.: 2472002)
 

ხევისბერი

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

კლასი 32 - ლუდი და უალკოჰოლო სასმელბი საქპატენტის ბრძ.N172/03 ირინე ჯანელიძე 577451504
 

სახევისბრო

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

კლასი 32 - ლუდი და უალკოჰოლო სასმელბი საქპატენტის ბრძ.N173/03 ირინე ჯანელიძე 577451504
 

ხევისბერის ლუდი

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

კლასი 32 - ლუდი და უალკოჰოლო სასმელბი საქპატენტის ბრძ.N174/03 ირინე ჯანელიძე 577451504
 

SAIRME 1893 საირმე

შპს "საირმე მინერალ ვოთერს'

კლასი 32 - მინერალური და გაზიანი წყალი, მტკნარი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები საქპატენტის ბრძ.N171/03 აგნესა ბართაია 577771075
 

AKFIX

"AKDEMIR MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI"

კლასი 1,2,17 -მათ შორის წებოები, საღებავები, ლაქები - მრეწველობაში გამოსაყენებელი. რეზინის, პლასტმასის, არამეტალის შესაფუთი მასალები (სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში). საქპატენტის ბრძ.N131/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

RODEX

"AKDEMIR MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI"

კლასი 6, 8, 9 - მათ შორის მეტალის სამუშაო ხელსაწყოები, სამართებლები და ელექტრო ხელსაწყოები (სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში). საქპატენტის ბრძ.N132/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

RTRMAX

"AKDEMIR MAKINA PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI"

კლასი 3,6, 7 - მათ შორის საწმენდი და სახეხი საშუალებები, მეტალის ხელსაწყოები, მექანიკური ხელსაწყოები საქპატენტის ბრძ.N133/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

Art Craft

შ.პ.ს "აეა"

კლასი 21-საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი საქპატენტის ბრძ.N136/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

Sarayli

შ.პ.ს "აეა"

საუთოვებელი მაგიდები, კიბეები, საშრობები საქპატენტის ბრძ.N135/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

GURAL PORSELEN

შ.პ.ს "აეა"

კლასი 21-საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი საქპატენტის ბრძ.N134/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

KUTAHYA PORSELEN

შ.პ.ს "აეა"

კლასი 21, 35 საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი, სავარცხლები და ღრუბლები, ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა), მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის, სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის, ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი და ნახევრადდაუმუშავებელი მინა; მინა, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. საქპატენტის ბრძ.N138/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

PORLAND PORSELEN

შ.პ.ს "აეა"

კლასი 21, 35 საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი, სავარცხლები და ღრუბლები, ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა), მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის, სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის, ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი და ნახევრადდაუმუშავებელი მინა; მინა, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. საქპატენტის ბრძ.N137/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

COFFEE GEORGIA

შპს "ყავა ჯორჯია"

კლასი 30 - ყავა საქპატენტის ბრძ.N228/03 შპს "ყავა ჯორჯია" (ტელ.:2313208, 2313209)
 

ხევსურული TRADITIONAL BEER

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

კლასი 32 - ლუდი საქპატენტის ბრძ.N232/03 ანა ვაჩაძე (ტელ.: 599640068)
 

შირნჰოფერი საუკეთესო ავსტრიიდან

კომპანია "შირნჰოფერ გეზელშაფტ მბზ"

კლასი: 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებულიბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები; კლასი - 30 - ყავა, ჩაი, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. საქპატენტის ბრძ.N320/03 კობა მეტრეველი 599642600
 

ბათაბოლილი Batabolil Батаболил

შპს "ვეისმარკი" (თბილისი, ბარათშვილის ქ.6-8-10)

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის, დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფტის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები საქპატენტის ბრძ.N471/03 დ.ებრალიძე 2430707, 591154477
 

მექსიბათი Mexibat Мексибат

შპს "ვეისმარკი" (თბილისი, ბარათშვილის ქ.6-8-10)

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის, დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფტის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები საქპატენტის ბრძ.N473/03 დ.ებრალიძე 2430707, 591154477
 

ანოდინ-დუალი Анодин-Дуал Anodyne-Dual

შპს "ვეისმარკი" (თბილისი, ბარათშვილის ქ.6-8-10)

კლასი 5-ფარმაცევტული ნაწარმი საქპატენტის ბრძ.N472/03 დ.ებრალიძე 2430707, 591154477
 

Queen

შპს "დანი" (ალ. ყაზბეგის გამზ.19ა)

კლასი 14-კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დაფარული ნაკეთობი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საიუვილერო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები. საქპატენტის ბრძ.N474/03 2377237; 599213777
 

NIVEA

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი -3, 5, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43, 44 საქპატენტის ბრძ.N346/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

8X4

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი - 3 მადეზოდირებელი საპნები, პირადი მოხმარების დეზედორანტები საქპატენტის ბრძ.N363/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

ATRIX

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი 3-კოსმეტიკური საქონელი საქპატენტის ბრძ.N364/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

BDF

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასები 1-სამრეწველო დანიშნულების ქიმიური ნაწარმი, სამრეწველო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 3-საპნები, სუნამოები, ეთერზეთები, ჰიგიენური საშუალებები სხეულისათვის, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის დასაბანი და გალამაზების საშუალებები, თმის მოვლის საშუალებები, დეზედორანტები; 5-ფარმაცევტული და ჯანდაცვისათვის განკუთვნილი პრეპარატები, სალბუნები, სახვევი მასალები, მადეზინფიცირებელი საშუალებები; 10 - ქირურგიული, სამკურნალო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული დანიშნულების ინსტრუმენტები და აპარატები, ხელოვნური მასალისაგან დამზადებული კიდურების ჩათვლით საქპატენტის ბრძ.N355/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

NIVEA

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი 3-სხეულის მოვლისა და სილამაზის შენარჩუნების საშუალებები. საქპატენტის ბრძ.N356/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

NIVEA Crème

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი 3-კოსმეტიკური საქონელი, სახელდობრ კანის კრემი. საქპატენტის ბრძ.N357/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

BEIERSDORF

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასები 3,5,7,9,10,16 (იხ.დანართი) საქპატენტის ბრძ.N358/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

ELASTOPLAST

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასი 5 - ბინტები (სამედიცინო და ქირურგიული) და ქირურგიული გადასახვევი მასალები (არასტერილური) საქპატენტის ბრძ.N359/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

EUCERIN

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

3-საპნები, სუნამოები, ეთერზეთები, ჰიგიენური საშუალებები სხეულისათვის, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის დასაბანი და გალამაზების საშუალებები, თმის მოვლის საშუალებები, დეზედორანტები; 5-ფარმაცევტული და ჯანდაცვისათვის განკუთვნილი პრეპარატები, სალბუნები, სახვევი მასალები, მადეზინფიცირებელი საშუალებები (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ.N360/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

HANSAPLAST

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასები -3, 5, 8,9,10, 21 (იხ. დანართი). საქპატენტის ბრძ.N361/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

LABELLO

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

კლასები -1, 3, 5 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ.N362/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

НИВЕЯ

კომპანია "ბაიერსდორფ აგ" (მის.: უნაშტრასე 48, D-ჰამბურგი, გერმანია)

3-საპნები, სუნამოები, ეთერზეთები, ჰიგიენური საშუალებები სხეულისათვის, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის დასაბანი და გალამაზების საშუალებები, თმის მოვლის საშუალებები, დეზედორანტები საქპატენტის ბრძ.N363/03 გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.:595 307755)
 

ЗЕЛЕНАЯ МАРКА ВОДКА Главспирттреста

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

კლასი 33 _ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა), მათ შორის არაყი. საქპატენტის ბრძ. N345/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

ЖУРАВЛИ

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

კლასი -32, 33 - სასამელები ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N347/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

ЖУРАВЛИ

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

კლასი - 32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N348/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

YAMSKAYA

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

კლასი - 32 - ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა), მათ შორის არაყი. საქპატენტის ბრძ. N349/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

ЗЕЛЕНАЯ МАРКА ВОДКА РЖАНАЯ Главспирттреста

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა), მათ შორის არაყი. საქპატენტის ბრძ. N350/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

ЗЕЛЕНАЯ МАРКА ВОДКА Особая КЕДРОВАЯ Главспирттреста

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა), მათ შორის არაყი. საქპატენტის ბრძ. N351/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

МАРУСЯ

VLAKTOR TRADING LIMITED (Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, Flat/Office 102, P.C. 3021, Limassol, Cyprus)

კლასი -32, 33 - სასამელები ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N352/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

ARSHIA

შპს "ევროლუქსის"

კლასი 9 (სხვადასხვა სახის აღჭურვილობები, კომპიუტერები), იხ დანართი. საქპატენტის ბრძ. N364/03 დირექტორი: ელდრი აბაზ ოღლი
 

ORVICA

შპს "ევროლუქსის"

კლასი 7 (მანქანები, ჩარხები), კლასი 9 (სხვადასხვა სახის აღჭურვილობები, კომპიუტერები), იხ დანართი. საქპატენტის ბრძ. N365/03 დირექტორი: ელდრი აბაზ ოღლი 599915021, 599513861
 

SAGA საგა

შპს "საგა იმპრექსი"

კლასი -11 განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები. საქპატენტის ბრძ. N505/03 კობა ჯანიკაშვილი (ჩაჩავას 2-4-6-8-10)
 

Молочна краплинка Молочная капля

"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ" (უკრაინა, კიევი, პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8)

კლასი 30 - საკონდიტრი ნაწარმი, პურ-ფუნთუშეული, ნაზუქები, ბისკვიტები, კრეკერები, კანფეტები, შოკოლადი, თაფლი, შაქარი, პური, ნაყინი, საკაზმები საქპატენტის ბრძ. N504/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

Молоко

"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ" (უკრაინა, კიევი, პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8)

კლასი 30 - რძეზე დამზადებული კანფეტები; რძიანი შოკოლადი საქპატენტის ბრძ. N502/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

Молоко

"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ" (უკრაინა, კიევი, პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8)

კლასი 30 - რძეზე დამზადებული საკონდიტრო ნაწარმი; რძეზე დამზადებული კანფეტები; რძიანი შოკოლადი საქპატენტის ბრძ. N503/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

Nougaut Нуга ванильная ванiльна

"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ" (უკრაინა, კიევი, პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8)

კლასი 30 - ნუგა საქპატენტის ბრძ. N501/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

Nougaut Hyra с изюмом 3 родзинками

"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ" (უკრაინა, კიევი, პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8)

კლასი 30 - ნუგა საქპატენტის ბრძ. N500/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

DURACELL

“DURACELL BATTERIES BVBA”

კლასი 9- პირველადი და მეორადი ელექტროქიმიური ელემენტები და ბატარეები; საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და დასამუხტი მოწყობილობა ბატარეებისათვის;სიმძლავრის მაკონტროლებელი და მადოზირებელი მოწყობილობები. კლასი 11 - ბატერეების ენერგიაზე მომუშავე ჯიბის ფარნები და ფარნები. საქპატენტის ბრძ. N566/03  
 

Wella

“WELLA AG”

სარეცხი და მათეთრებელი საშუალებები; გასაწმენდი, გასაპრიალებელი, გაუცხიმოვნებისა და გასახეხი საშუალებები; საპონი; პარფიუმერია, ეთერზეთები, სხეულის მოსავლელი და სახის გასალამაზებელი საშუალებები, განსაკუთრებით, თმის დასაბანი სასუალებები, თმის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კბილის საწმენდი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N563/03  
 

WELLA

“WELLA AG”

სარეცხი და მათეთრებელი საშუალებები; გასაწმენდი, გასაპრიალებელი, გაუცხიმოვნებისა და გასახეხი საშუალებები; საპონი; პარფიუმერია, ეთერზეთები, სხეულის მოსავლელი და სახის გასალამაზებელი საშუალებები, განსაკუთრებით, თმის დასაბანი სასუალებები, თმის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები; კბილის საწმენდი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N564/03  
 

FUSION

“THE GILLETTE COMPANY” (მის.: უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასჩუსეტსი)

კლასი 8 - სამართებლები და სამართებლის პირები; მჭრელი პირების გამანაწილებლები, კასეტები, დამჭერები და კატრიჯები; ნაწილები და საკუთნო ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის. საქპატენტის ბრძ. N553/03  
 

VENUS

“THE GILLETTE COMPANY” (მის.: უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასჩუსეტსი)

კლასი 8 -უსაფრთხო სამართებლები და სამართებლის პირები, მჭრელი პირების გამანაწილებლები, კასეტები, დამჭერები დაკართრიჯები; ნაწილები და საკუთნო ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის. საქპატენტის ბრძ. N549/03  
 

MACH3

“THE GILLETTE COMPANY” (მის.: უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასჩუსეტსი)

კლასი 8 -უსაფრთხო სამართებლები და სამართებლის პირები, მჭრელი პირების გამანაწილებლები, კასეტები, დამჭერები დაკართრიჯები; ნაწილები და საკუთნო ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის. საქპატენტის ბრძ. N550/03  
 

GILLETTE

“THE GILLETTE COMPANY” (მის.: უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასჩუსეტსი)

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის; კლასი 16 - კანცელარიის საკუთნო, საწერი ნივთები. საქპატენტის ბრძ. N551/03  
 

GILLETTE

“THE GILLETTE COMPANY” (მის.: უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასჩუსეტსი)

კლასი 8 - უსაფრთხო სამართებლები და პირები უსაფრთხო სამართებლებისათვის. საქპატენტის ბრძ. N552/03  
 

ARIEL ЭЙРИЛ

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის საქპატენტის ბრძ. N556/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

HEAD & SHOULDERS

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის საქპატენტის ბრძ. N557/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

MAX FACTOR

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის; კლასი 26 პარიკები საქპატენტის ბრძ. N558/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

PAMPERS

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 16 - ერთჯერადი სახვევი ბავშვებისათვის ქაღლდის ან ქაღალდისმაგვარი მასალისაგან საქპატენტის ბრძ. N559/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

PANTENE

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის; კლასი 26 პარიკები საქპატენტის ბრძ. N560/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

TIDE

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის; კლასი 26 პარიკები საქპატენტის ბრძ. N561/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

WASH & GO

“THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”

კლასი 3 -კოსმეტიკა, სუნამო, სატუალეტო პრეპარატები, საპნები, თმის მოსავლელი პრეპარატები, ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები და დეზედორანტები პირადი მოხმარებისათვის; კლასი 26 პარიკები საქპატენტის ბრძ. N554/03 დავით კაკაბაძე (ტელ.; 2438975) აკაკი ნარსია (ტელ.: 577434400)
 

“ORAL-B”

“PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY”

klasi 3 - კბილის ფხვნილები და პასტები, ბუნებრივი და ხელოვნური კბილების საწმენდი და საპრიალებელი პრეპარატები და ნივთიერებები; პირის ღრუს საწმენდი და სუნთქვის გასახალისებელი არასამედიცინო დანიშნულების პრეპარატები. klasi 5 _ სტომატოლოგიაში გამოსაყენებელი ან კბილის ჰიგიენური მოვლისათვის განკუთვნილი პრეპარატები და ნივთიერებები; კბილის საწმენდი და სუნთქვის გასახალისებელი სამედიცინო პრეპარატები; დიაგნოსტიკური რეაქტივები და დიაგნოსტიკაში გამოსაყენებელი სხვა ნივთიერებები; klasi 10 - სტომატოლოგიური ცვილები, კბილის ტვიფრის ასაღები პრეპარატები, კბილის დასაბჟენი პრეპარატები, კბილის კარიესული დაშლის საწინააღმდეგო და ღრძილების დაავადების გამოსავლენი პრეპარატები; ფტორის შემცველი პრეპარატები და ნივთიერებები. სტომატოლოგიური აპარატები და ინსტრუმენტები; დიაგნოსტიკური საშუალებები; აბრეშუმის ძაფები კბილთაშორისი ადგილების საწმენდად; საყრდენები და კონტეინერები ამ საწმენდების დასამაგრებლად; სტომატოლოგიური სარკეები. klasi - 21 კბილისა და კბილის პროტეზების საწმენდები, მათი ნაწილები და ფირფიტები; კბილის ჯაგრისები; მასალები და ინსტრუმენტები ბუნებრივი და ხელოვნური კბილების გაწმენდისა და გაპრიალებისათვის, ამპულების ჩასაწყობი ბუდეები, საყრდენები და ტვიფრის ასაღები კოვზები. საქპატენტის ბრძ. N565/03  
 

“ Blend-a-med ”

“PROCTER & GAMBLE HOLDING GmbH”

კლასები -3,5,21 საპარფიუმერო ნაწარმი, კოსმეტიკა, ეთერზეთები, საპნები, სარეცხი და მათეთრებელი საშუალებანი, და აგრეთვე სახამებელი და სახამებლის პრეპარატები კოსმეტიკური მიზნებისათვის. მედიკამენტები, ქიმიური პროდუქტები სამედიცინო და ჰიგიენური დანიშნულების. ცხენის ძუა, ჯაგარი, თმა ჯაგრისებისათვის, ჯაგრისები, სავარცხლები, ღრუბლები, ტუალეტის საკუთნო. საქპატენტის ბრძ. N562/03  
 

WILDER ENERGY DRINK

სს "ქართული ლუდის კომპანია"

კლასი 32- უალკოჰოლო ენერგეტიკული სასმელი საქპატენტის ბრძ. N568/03 ანა ვაჩაძე (ტელ.: 591005365)
 

"S"

"ანდრეას სტილ აგ & კო კგ"

კლასი 7, 8 (საჭრელი ხელსაწყოები და სხვ. იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N579/03 მარტინ ველკერი და გიუნტერ სტოლს (მის.: 115, ბადშტრასე, 71336 ვაიბლინგერი, გერმანია)
 

REAMBERIN

ეკოფარმ პატენტ მენეჯმენტ აგ (შვეიცარია)

კლასი 5-ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური ნაწარმი. პრეპერატები ფარმაცევტული და ვეტერინარული დანიშნულების საქპატენტის ბრძ. N588/03 ხათუნა იმნაძე, tel.: 2374849; 599540807
 

CYCLOFERON

ეკოფარმ პატენტ მენეჯმენტ აგ (შვეიცარია)

კლასი 1,5,35,39,42. საქპატენტის ბრძ. N590/03 ხათუნა იმნაძე, tel.: 2374849; 599540807
 

CYTOFLAVIN

ეკოფარმ პატენტ მენეჯმენტ აგ (შვეიცარია)

კლასი 5-ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური ნაწარმი. პრეპერატები ფარმაცევტული და ვეტერინარული დანიშნულების. საქპატენტის ბრძ. N592/03 ხათუნა იმნაძე, tel.: 2374849; 599540807
 

Dophia HOMETEXTILE

შპს "ისტამბულ-ტექსტილი"

კლასი 20- ბალიშები, ლეიბები, ქვეშაგები; 24 - ქსოვილები დასაფეიქრო ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს, საწოლისა და მაგიდის გადასაფარებლები, საბანი, თეთრეული, პირსახოცები. საქპატენტის ბრძ. N585/03 ნინო ცატუროვა, ტელ.: 591 999897
 

“ოლიგოვიტი Олиговит Oligovit”

შპს "ავერსი-ფარმა"

სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული პრეპარატები, მედიკამენტი). საქპატენტის ბრძ. N593/03 ტელ: 987860, 997970
 

"ქართული"

ივერია ოილ ინტერნეიშენალი

კლასი 29 -მზესუმზირის რაფინირებული და არარაფინირებული ზეთი და სხვა მცენარეული ზეთები საქპატენტის ბრძ. N587/03 დირექტორი თეიმურაზ ნარიმანიძე (ტელ.: 2250302; ელ.ფოსტა office@iveriaoil.com)
 

HetLine

Hetline International

კლასი - 6 (ლითონები და მათი შენადნობები, იხ. დანართი), 20-ავეჯი (იხ.დანართი) საქპატენტის ბრძ. N584/03 გიორგი სელიპანიშვილი; ტელ.: 599169068
 

"BACARDI"

ბაკარდი & კომპანი ლიმიტედ

კლასი 33- ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ. N574/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

"DEWAR"

ბაკარდი & კომპანი ლიმიტედ

კლასი 33- ღვინოები, ალკოჰოლური სასმელები, ლიქიორი საქპატენტის ბრძ. N575/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

"MARTINI"

ბაკარდი & კომპანი ლიმიტედ

კლასი 33- ვაჟინები და უალკოჰოლო სასმელები, ვერმუტი, ლიქიორები, შუშხუნა ღვინოები, ღვინო, სპირტი, ალკოჰოლური სასმელები საქპატენტის ბრძ. N576/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

"BOMBAY SAPPHIRE"

ბაკარდი & კომპანი ლიმიტედ

კლასი 33- ალკოჰოლური სასმელები, განსაკუთრებით ჯინი საქპატენტის ბრძ. N577/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

"GREY GOOSE"

ბაკარდი & კომპანი ლიმიტედ

კლასი -32, ლუდი, მინერალური, გაზიანი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები. ხილის წვენები, სეროფები და სხვა ალკოჰოლური სასმელები; 33 -ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ. N578/03 პატენტრწმუნებული გიორგი თაქთაქიშვილი (ტელ.: 595 307755)
 

FAVORITE condoms

შპს "გეო ლატექსის"

კლასები 10 - რეზინის ლატექსის პრეზერვატივი საქპატენტის ბრძ. N684/03  
 

OMEX

შპს "ომექსი"

კლასი 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდეგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავრთული (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. კლასი 30- ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები, სანელებლები, საკვები ყინული. კლასი 35 - რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. საქპატენტის ბრძ. N720/03 ომეხ კიკალიშვილი (ტელ.: 555212959)
 

სახელი, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ THE NAME YOU CAN TRUST

შპს "სანტე ჯი ემ თი პროდუქტების"

კლასი: 29 -რძე და რძის პროდუქტები; 32 - უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. საქპატენტის ბრძ. N721/03 გიორგი გეწაძე (ტელ.: 2241241)
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

შპს "გაგა 1"

კლასი 30 - კლასი 30- ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები, სანელებლები, საკვები ყინული. საქპატენტის ბრძ. N722/03 შპს "გაგა 1" (ტელ.: 599568800)
 

TURBO

"ზე ჯილეტ კომპანის"

კლასი 8 - სამართებლები და სამართებლის პირები; საპარსი ინსტრუმენტები; მჭრელი პირების გამანაწილებლები, კასეტები და კარტრიჯები; ნაწილები და საკუთნოები ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის; ყველა ეს საქონელი შეტანილი მე-8 კლასში. საქპატენტის ბრძ. N682/03  
 

ოქროს ცვარი golden dew золотая роса

მამუკა გაბრიჭიძე

კლასი 14-კეთილშობილი ლითონები და მათი შენადნობები, მათგან დაფარული ნაკეთობი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საიუვილერო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწყოები, ტიხრული მინანქარი; კლასი 21 _ საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და ჭურჭლეული;, სავარცხლები და ღრუბლები, ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა), მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის, სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის, ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი და ნახევრად დაუმუშავებელი მინა; მინა, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N723/03 ტელ.: 599153373
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

კომპანია "დიურასელ ბატერიზ ბვბა"

კლასი 9 - ელექტროქიმიური ელემენტები და ბატარეები; ტესტერები ბატარეებისათვის; მოწყობილობები სიმძლავრის კონტროლისა და რეგულირებისათვის; კლასი 11 -აპარატები განათებისათვის; ჩირაღდნები და ჯიბის ფანრები. საქპატენტის ბრძ. N683/03  
 

FLOORPAN

შპს "იონფაშ ჯორჯია"

კლასი 19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; (მერქანი - ბურბუშელოვანი ლამინირებული ფილები; მდფ - მერქან-ბოჭკოვანი ლამინირებული ფილა; მერქან-ბოჭკოვანი ფილა; ლამინირებული პაკეტი; კარის პანელები; ხის პროფილები; პლინტუსები; ლამინატის პლინტუსები; ლამინირებული პარკეტის ქვეშ დასაგები (გუბკა); კლასი 35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში ; საოფისე სამსახური; აგრეთვე, საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით. საქპატენტის ბრძ. N719/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

yonpaş GEORGIA

შპს "იონფაშ ჯორჯია"

კლასი 19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; (მერქანი - ბურბუშელოვანი ლამინირებული ფილები; მდფ - მერქან-ბოჭკოვანი ლამინირებული ფილა; მერქან-ბოჭკოვანი ფილა; ლამინირებული პაკეტი; კარის პანელები; ხის პროფილები; პლინტუსები; ლამინატის პლინტუსები; ლამინირებული პარკეტის ქვეშ დასაგები (ღრუბელი); კლასი 35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში ; საოფისე სამსახური; აგრეთვე, საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით. საქპატენტის ბრძ. N718/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

KASTAMONU ENTEGRE AĞAC SANAYI ve TICARET A.Ș"

შპს "იონფაშ ჯორჯია"

კლასი 19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; (მერქანი - ბურბუშელოვანი ლამინირებული ფილები; მდფ - მერქან-ბოჭკოვანი ლამინირებული ფილა; მერქან-ბოჭკოვანი ფილა; ლამინირებული პაკეტი; კარის პანელები; ხის პროფილები; პლინტუსები; ლამინატის პლინტუსები; ლამინირებული პარკეტის ქვეშ დასაგები (ღრუბელი); კლასი 35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში ; საოფისე სამსახური; აგრეთვე, საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით. საქპატენტის ბრძ. N717/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

ARTFLOOR CLICK LAMINAT PARKE LAMINATED FLOORING

შპს "იონფაშ ჯორჯია"

კლასი 19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; (მერქანი - ბურბუშელოვანი ლამინირებული ფილები; მდფ - მერქან-ბოჭკოვანი ლამინირებული ფილა; მერქან-ბოჭკოვანი ფილა; ლამინირებული პაკეტი; კარის პანელები; ხის პროფილები; პლინტუსები; ლამინატის პლინტუსები; ლამინირებული პარკეტის ქვეშ დასაგები (ღრუბელი); კლასი 35 _ რეკლამა, მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში ; საოფისე სამსახური; აგრეთვე, საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვლით. საქპატენტის ბრძ. N716/03 თამილა გორნაკაშვილი ტელ: 295 35 78;   599 78 32 80
 

okami

შპს "ახალშენი 2005"

ალკოჰოლიანი სასმელი საქპატენტის ბრძ. N487/03 გოჩა ცხენოსანიძე
 

ზურაბ წერეთლის ღვინო

ზურაბ წერეთელი

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები (ღვინო სხვადასხვა სახეობის) საქპატენტის ბრძ. N777/03 პატენტრწმუნებული კონსტანტინე ქორქია (ტელ.: 599752933)
 

FINE GEORGIAN WINE BARAKIANI

შპს "პრემიერ გრუპ"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელი (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ. N763/03 ომეხ კიკალიშვილი (ტელ.:555212595)
 

LEADER ლიდერი

შპს "იბერია"

კლასი 33 - ალკოჰოლური სასმელები საქპატენტის ბრძ. N778/03 ვასილ სიდამონიძე (599928222)
 

იბერია

შპს "ივერია ოილ ინტერნეიშენალ"

კლასი 29 _ მზესუმზირის რაფინირებული და არარაფინირებული ზეთი და სხვა მცენარეული ზეთები. საქპატენტის ბრძ. N765/03 თეიმურაზ ნარიმანიძე (მის.: ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი, საქართველო; ტელ.: 250302)
 

იბერია

შპს "ივერია ოილ ინტერნეიშენალ"

კლასი 29 _ მზესუმზირის რაფინირებული და არარაფინირებული ზეთი და სხვა მცენარეული ზეთები. საქპატენტის ბრძ. N764/03 თეიმურაზ ნარიმანიძე (მის.: ნონეშვილის ქ. 65, ბათუმი, საქართველო; ტელ.: 250302)
 

WHISKEY "SUNSET"

შპს "GEO ALKO COMPANY"

კლასი 33 _ ვისკის სპირტი 62-65; და ვისკი 40-45 (გრ) . საქპატენტის ბრძ. N797/03 ტელ.: ავთანდილ მღვდელაძე 599425333
 

Novator Pharma

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N830/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Rovinoprost

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N829/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Fernicsil

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N828/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Ornicsil

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N827/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Cerebrovin

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N826/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Novanefron

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N825/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Clocsacin

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N824/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Chondrocsil

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N823/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Probiocsin

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N822/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Novarest

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N821/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Novasan Plus

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N820/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

Osteohard

შპს "Novator Pharma"

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ. N831/03 იუსიფ იადიგაროვი (599499723)
 

IVERIA

შპს "ქართული ტრადიციული მეღვინეობა " (მის.: თბილისი, საბურთალოს 32)

კლასი - 33 საქპატენტის ბრძ. N876/03 შპს "ქართული ტრადიციული მეღვინეობა " ; ტელ.: 2237700
 

PEDRO

შპს "ქართული სადისტრიბუციო-მარკეტინგული კომპანია"

კლასი 30 - ხილის ჟელეები, ჟელეები, კარამელები, კანფეტები, ძირტკბილას კანფეტები, პიტნის კანფეტები, შაქარყინული, მარციპანი; რძიანი კაკაოს სასმელები, რძიანი ყავის სასმელები, ყავის სასმელები, ჩაიზე დამზადებული სასმელები, რძიანი შოკოლადი სასმელები, შოკოლადიანი სასმელები, კაკაოს სასმელები, არასამკურნალო ნაყენები, პასტილები, ბადაგი, პომადურები, ნაყინის ფხვნილები, პრალინე, საღეჭი რეზინები (არასამედიცინო დანიშნულების); სოდა ცხობისთვის; ათქვეფილი ნაღების სტაბილიზატორი; სუში, ნუშის პასტა, ფერმენტები ცომისთვის; ჰალვა, ვარდკაჭაჭა (ყავის შემცველი); შოკოლადი; საკვები ალაოს ექსტრაქტი. საქპატენტის ბრძ. N877/03 პატენტრწმუნებული ვახტანგ ტოროტაძე (ტელ.: 593269307)
 

BOSCH

"რობერტ ბოშ გმბჰ"

კლასები - 7,9,11, 12 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N878/03 ირაკლი გვილია 599971140
 

BOSCH

"რობერტ ბოშ გმბჰ"

კლასები - 7,9,11, 12, 17, 21 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N879/03 ირაკლი გვილია 599971140
 

BOSCH

"რობერტ ბოშ გმბჰ"

კლასები - 7,9,11 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N880/03 ირაკლი გვილია 599971140
 

Geo Past

შპს "ჯეოპასტი "

კლასი-30-ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა, საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობიფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული, საკვები სოდა; კლასი-35 (მომსახურება) საქპატენტის ბრძ. N913/03 გიზო მალანიას, ტელ.: 577726111
 

ამტასი Амтас, Amtas

შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”

ფარმაცევტული პრეპარატები და სამკურნალო საშუალებები საქპატენტის ბრძ.N920/03 2987860, 2997970 შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
 

Schirnhofer Genieße ein besseres Leben

კომპანია "Schirnhofer Gesellschaft m.b.H"

კლასი: 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებულიბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები; კლასი - 30 - ყავა, ჩაი, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელბი; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. კლასი -31, 35 საქპატენტის ბრძ.N939/03 კობა მეტრეველი 599642600
 

ბანა

შპს "ჩაქსდერი 22"

კლასი -28 - სათამაშოები, 35-სათამაშოებით ვაჭრობა, 41-აღზრდა, სასაწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა, სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების უზრუნველყოფა, სადღესასწაულო ცენტრი, ფოტორეპორტირება, ფოტორეპორტაჟი საქპატენტის ბრძ.N945/03 აკაკი ლოლაძე 2398813
 

SERVIER

"ლე ლაბორატუარ სერვიე"

კლასები 1, 3, 5, 10, 16, 35, 41,42 საქპატენტის ბრძ. N992/03 შელვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233
 

SERVIER

"ლე ლაბორატუარ სერვიე"

კლასები 5, 35 საქპატენტის ბრძ. N991/03 შელვა გვარამაძე; ტელ.: 2367233
 

ალაზნური

შპს "ქიმერიონი"

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N993/03 მალხაზ სიხარულიძე 599211236
 

მარულა

შპს "ქიმერიონი"

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N994/03 მალხაზ სიხარულიძე 599211236
 

ანგური

შპს "ქიმერიონი"

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N995/03 მალხაზ სიხარულიძე 599211236
 

ჩქერა

შპს "ქიმერიონი"

კლასი 33-ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ. N996/03 მალხაზ სიხარულიძე 599211236
 

Хлiбнии дар На пророщеному зернi СПРАВЖНЯ УКРАIНСЬКА Тобi Cправжньами

ფიზიკური პირი  Sviatoslav Igorovych NECHYTAILO

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ. N944/03 ვახტანგ ტოროტაძე 593269307
 

'KRUG

კომპანია "მჰკს" (MHCS)

კლასი 33 - შუშხუნა ღვინო; ფრანგული წარმოშობის ღვინო, კერძოდ შამპანური. საქპატენტის ბრძ.N998/03 გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 595384142
 

DOM PERIGNON

კომპანია "მჰკს" (MHCS)

კლასი 32 - ლუდი, მინარალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 42-სასტუმროების, რესტორნებისა და მებაღეობის მომსახურებანი. საქპატენტის ბრძ. N999/03 გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 595384142
 

MOET & CHANDON

კომპანია "მჰკს" (MHCS)

კლასი 32 - ლუდი, მინარალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები; 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 42-სასტუმროების, რესტორნებისა და მებაღეობის მომსახურებანი. საქპატენტის ბრძ.N1000/03 გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 595384142
 

RUINART

კომპანია "მჰკს" (MHCS)

კლასი 33 - ღვინოები, შუშხუნა ღვინოები; ფრანგული წარმოშობის ღვინოები, კერძოდ შამპანური, სპირტიანი სასმელები და ლიქიოები; კლასი 41 - სატელევიზიო და რადიოფონური გართობები, სატელევიზიო და რადიოფონური პროგრამენის მონტაჟი, ფილმების ჩვენება, გართობები, სპექტაკლებისა და კონკურსების ორგანიზაცია,პრიზების გადაცემა; კლასი 42 - სასტუმროებისა და რესტორნების სამსახური. საქპატენტის ბრძ.N1001/03 გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 595384142
 

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

კომპანია "მჰკს" (MHCS)

კლასი 33 - ღვინო, შუშხუნა ღვინო; ფრანგული წარმოშობის ღვინო, კერძოდ, შამპანური, სიდრი, მადის მომგვრელი სასმელები (აპერიტივები), სპირტიანი სასმელები და არაყი, ლიქიორები და სხვადასხვა სახის სპირტიანი სასმელები. საქპატენტის ბრძ.N1002/03 გიორგი თაქთაქიშვილი 595307755; 595384142
 

ARIFON

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები ბავშვებისა და ავადმყოფებისათვის, სალბუნები, სახვევი მასალა, კბილის დასაბჟენი და პროთეზის დასამზადებელი ნივთიერებები, მადეზინფიცირებელი საშუალებები, სარეველების, მავნე მწერებისა და ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ.N960/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

АРИФОН

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ.N961/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

БИОПАРОКС

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური სუბსტანციები სამედიცინო გამოყენებისათვის, საკვები ბავშვებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; პესტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები საქპატენტის ბრძ.N962/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

BIOPAROX

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები; სალბუნები; სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ.N963/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

BIVALOS

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური სუბსტანციები სამედიცინო გამოყენებისათვის, საკვები ჩვილებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ.N964/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

БИВАЛОС

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური სუბსტანციები სამედიცინო გამოყენებისათვის, საკვები ჩვილებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; პარაზიტების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ.N965/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

COAXIL

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები; სალბუნები; სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N966/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

KOAKCИЛ

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური სუბსტანციები სამედიცინო გამოყენებისათვის, საკვები ბავშვებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ. N967/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

CORAXAN

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 - კარდიოვასკულარული ფარმაცევტული პროდუქტები. საქპატენტის ბრძ. N968/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

CORAXAN

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური სუბსტანციები სამედიცინო გამოყენებისათვის, საკვები ჩვილებისათვის; პლასტირები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ. N969/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

КОРАКСАН

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 - კარდიოვასკულარული ფარმაცევტული პროდუქტები. საქპატენტის ბრძ. N970/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

CORAXAN

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 - კარდიოვასკულარული ფარმაცევტული პროდუქტები. საქპატენტის ბრძ. N971/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

DETRALEX

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები; სალბუნები; სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N972/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ДЕТРАЛЕКС

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ. N973/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

DIABETON

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები ბავშვებისა და ავადმყოფებისათვის, სალბუნები, სახვევი მასალა, კბილის დასაბჟენი და პროთეზის დასამზადებელი ნივთიერებები, მადეზინფიცირებელი საშუალებები, სარეველების, მავნე მწერებისა და ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N974/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ДИАБЕТОН

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთ კვებას; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ. N975/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ЭРЕСПАЛ

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები სამედიცინო გამოყენებისა და პირადი ჰიგიენისათვის; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთ კვებას; სალბუნები, სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. საქპატენტის ბრძ. N976/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

EURESPAL

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული ნაწარმი რესპირატორული სისტემისათვის საქპატენტის ბრძ. N977/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

MELITOR

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პროდუქტები, ჰიგიენური საშუალებები სამედიცინო გამოყენებისათვის; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ. N978/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

МЕЛИТОР

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პროდუქტები, ჰიგიენური (სანიტარული) საშუალებები სამედიცინო გამოყენებისათვის დიეტური; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ. N979/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

NOLIPREL

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული ანტიჰიპერტენზიული მზა სამკურნალო საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N980/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

NOLIPREL

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული ანტიჰიპერტენზიული მზა სამკურნალო საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N981/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

НОЛИПРЕЛ

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული ანტიჰიპერტენზიული მზა სამკურნალო საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N982/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ПРЕДУКТАЛ

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები. საქპატენტის ბრძ. N983/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

PREDUCTAL

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები ბავშვებისა და ავადმყოფებისათვის, სალბუნები, სახვევი მასალა, მადეზინფიცირებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N984/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

PRESTANCE

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. საქპატენტის ბრძ. N985/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ПРЕСТАНС

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული პრეპარატები. საქპატენტის ბრძ. N986/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ПРЕСТАРИУМ

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები; სალბუნები; სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N987/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

PRESTARIUM

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 _ ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიენური საშუალებები; დიეტური პროდუქტები; სალბუნები; სახვევი მასალები; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; სარეველებისა და მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები. საქპატენტის ბრძ. N988/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

PRONORAN

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 - ფარმაცევტული პრეპარატები გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებების სამკურნალოდ საქპატენტის ბრძ. N989/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

ПРОНОРАН

კომპანია “ბიოფარმა”

კლასი 5 - კარდიოვასკულარული ფარმაცევტული პროდუქტები. საქპატენტის ბრძ. N990/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 

"ROYAL CHAMPION როიალ ჩემპიონი РОИАЛ ЧЕМПИОН"

შპს "იმედი 2010"

კლასი: 7 - სასოფლო-სამეურნეო იარაღები საქპატენტის ბრძ. N1057/03 იმედო ხელაია 593606255
 

"I ilitek lucky choice…"

ილია უხურგუნაშვილი

კლასი: 7- მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადაცემის ელემენტები ( მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღისაგან; ინკუბატორები. კლასი: 9 -სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომპაქდისკები, დივიდი და სხვა ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლმქრობები. კლასი: 11- განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები. საქპატენტის ბრძ. N1064/03 ილია უხურგუნაშვილი 599509507
 

„პროტონი ПРОТОН PROTON"

შპს"ზაზა"

კლასი: 11 - გათბობის მოწყობილობა. საქპატენტის ბრძ. N1059/03 ზაზა წოწორია 599757333
 

"გამმა ГAMMA GAMMA"

შპს"ზაზა"

კლასი: 11 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N1059/03 ზაზა წოწორია 599757333
 

"fermo"

შპს "ფერმო ფენსი"

კლასი: 6 - ჩვეულებრივი ლითონები და მათი შენადნობები; ლითონის სამშენებლო მასალა; ლითონის მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; ლითონის მასალა ლიანდაგებისათვის; ჩვეულებრივი ლითონის გვარლები და მავთულები (არა ელექტრული); რკინა-კავეული და საკეტი ნაწარმი; ლითონის მილები და მილსადენები; სეიფები; ჩვეულებრივი ლითონის ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; მადანი. კლასი:19 - არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები. კლასი: 37 - მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების დაყენება. საქპატენტის ბრძ. N1063/03 სალიჰ სელმან აპაიდინი 577994503
 

კომპანია 'ნეჩიტაილო"

შპს"ზაზა"

კლასი: 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები(ლუდის გარდა) საქპატენტის ბრძ. N1065/03 ვახტანგ ტოროტაძე +995-32- 2945835, +995-593-269307
 

CHERIE

შპს "შერი"

კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული. საქპატენტის ბრძ. N1087/03 ტელ.: 2205045; 2205046
 

Kenwood

ფ/პ შორენა რაზმაძე

კლასები 7, 11 (იხ. დანართი) საქპატენტის ბრძ. N1088/03 შორენა რაზმაძე; ტელ.: 599904906
 

მინერალური წყალი "ქლიბულა 10" მაღალმთიანი ხეობიდან

შპს "იგრიკა 97"

კლასი 32 - მინერალური წყალი. საქპატენტის ბრძ. N1109/03 გიორგი საყვარელიძე (ტელ.: 571330143)
 

Bravery

ფ/პ შორენა რაზმაძე

კლასი 12 - სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი აპარატები, მათ შორის, ველოსიპედები, საბავშო ეტლები. საქპატენტის ბრძ. N1100/03 შორენა რაზმაძე; ტელ.: 599904906
 

KORI ERISTAVI VODKA KORI ERISTAVI VODKA ერისთავი

ტარიელ მიქაბაძე

კლასი 33 - არაყი საქპატენტის ბრძ. N1086/03 ტარიელ მიქაბაძე; ტელ.: 555330909; 555333380
 

ЕЛИСЕЕВСКОЕ

სს "ტმ ელისეევსკიე"

კლასი - 29,30,35 (იხ.დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ. N1143/03 შპს "ჯეოიმპორტის" დირექტორი თენგიზ ხუდოიანი (ტელ.: 599913992)
 
 

ЕЛИСЕЕВСКОЕ

სს "ტმ ელისეევსკიე"

კლასი - 29,30,35 (იხ.დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ. N1144/03 შპს "ჯეოიმპორტის" დირექტორი თენგიზ ხუდოიანი (ტელ.: 599913992)
 
 

Lay's

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1168/03 Salva gvaramaZe 236 72 3
 
 

DORITOS

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1167/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

LAY'S

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1166/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

FRITO LAY

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1165/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

LAYS

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
 
საქპატენტის ბრძ. N1164/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Lays

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
 
საქპატენტის ბრძ. N1163/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Lays

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1162/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Lay's Шашлык

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
 
საქპატენტის ბრძ. N1161/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Яркие моменты вкуснее с LAY'S!

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები.
 
საქპატენტის ბრძ. N1160/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

LAY'S MAX

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1159/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

ХРУСТАЙМ

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1158/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

ХрусTeam

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1157/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Doritos

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1156/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

Frito Lay

ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის კორპორაცია "პეპესიკო, ინკ"

კლასები 29, 30; კლასი 29-ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი, კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები. კლასი 30 - ყავა, ჩაი, კაკაო, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკმაზები; სანელებლები; საკვები ყინული.
 
საქპატენტის ბრძ. N1155/03 Salva gvaramaZe 236 72 33
 
 

STIHL

"ანდრეას სტილ აგ & კო კგ" (115, ბადშტრასე, 71336 ვაიბლინგენი, გერმანია

კლასი 7, 8 (საჭრელი ხელსაწყოები და სხვ. იხ. დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ. N1194/03 შპს "ელექტრონის" დირექტორი ჯემალ ხადური (571039964; 599291122)
 
 

S

"ანდრეას სტილ აგ & კო კგ" (115, ბადშტრასე, 71336 ვაიბლინგენი, გერმანია

კლასი 7, 8 (საჭრელი ხელსაწყოები და სხვ. იხ. დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ. N1193/03 შპს "ელექტრონის" დირექტორი ჯემალ ხადური (571039964; 599291122)
 
 

MT XXI MODERN TECHNICS - XXI

შპს "MODERN TECHNICS - XXI" (ქ. ბათუმი, სვიშევსკის 166/3)

კლასი: 7- მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადაცემის ელემენტები ( მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); სასოფლო სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღისაგან; ინკუბატორები, ჯაჭვური ხერხი. სათიბელა, კულტივატორის ძრავი, მიწის საბურღი აპარატი, კულტივატორი, შესაწამლი აპარატი.
 
საქპატენტის ბრძ. N1208/03 შპს "MODERN TECHNICS - XXI" (ტელ.: 557118830)
 
 

ORO OPO ორო

ვასილ სულხანიშვილი (ირ. აბაშიძის ქ. 72, 51; 0162, თბილისი, საქართველო)

კლასი 32 - უალკოჰოლო სასმელები, კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები
 
საქპატენტის ბრძ.N1207/03 ვასილ სულხანიშვილი 577541686
 
 

CHÂTEAU MUKHRANI RÉSERVE DU PRINCE

სს "შატო მუხრანის" (ჭავჭავაძის გამზ. 11, 0179 თბილისი, საქართველო

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები
 
საქპატენტის ბრძ.N1206/03 შოთა მეტრეველი (ტელ.: 577222038)
 
 

სასადილო კახელები

შპს "სავაჭრო სახლი კახელების"

კლასი 29 _ ხილი თბურად დამუშავებული, 31 - ცოცხალი ხილი, 43 - საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
 
საქპატენტის ბრძ.N1205/03 შპს "სავაჭრო სახლი კახელების"; ტელ.: 557545252
 
 

PROFERTIL

Fapa Vital Anstalt

კლასი 5
 
საქპატენტის ბრძ.N1231/03 დანიელ ვალინგერი (მის.: Bendererstrasse 29, FL-9494 Schaan; www.fapavital.com)
 
 

წყაროს წყალი ზედა დიმი მაღალმთიან ხეობიდან

შპს "იგრიკა 97"

კლასი 32
 
3საქპატენტის ბრძ.N1239/0
 
 

GRADUS BLACK ГРАДУС БЛЭК

სპირიტს პროდაქტ ინტერნაციონალ ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ"

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა)
 
საქპატენტის ბრძ.N1239/03 დავით ზურაბიშვილი (ტელ.: 599570921)
 
 

GRADUS ICE

სპირიტს პროდაქტ ინტერნაციონალ ინტელექტუალ პროპერტი ბ.ვ"

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა)
 
საქპატენტის ბრძ.N1243/03 დავით ზურაბიშვილი (ტელ.: 599570921)
 
 

რუმბო RUMBO РУМБО

შპს "ნობლექსის"

კლასი 5 - ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები, ბავშვთ კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები
 
საქპატენტის ბრძ.N1241/03
 
 

შატო შოთა Shato Shota Шато Шота Chateau Chota

სს "მცირე და საშუალო ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალის"

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა)
 
საქპატენტის ბრძ.N1244/03 გიორგი ერიქაშვილს (ტელ.: 593955885; 570103555)
 
 

NEMIROFF

Nemiroff Intellectual Property

კლასი 32, 33
 
საქპატენტის ბრძ.N1246/03 შალვა გვარამაძე 236 72 33
 
 

EZGİ ÇAMAŞIRLARI

“ელიფ ტეკსტილი” (მის.: ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი "GS", მაღაზია N1.

ტანსაცმელი,მათ შორის ქვედა ტანსაცმელი
 
საქპატენტის ბრძ.N1347/03 რომან კვიციანს
 
 

UMUT Tekstil First Quality

“ელიფ ტეკსტილი” (მის.: ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი "GS", მაღაზია N1.

ტანსაცმელი,მათ შორის ქვედა ტანსაცმელი
 
საქპატენტის ბრძ.N1346/03 რომან კვიციანს
 
 

ÖN yildiz SizRahatiniza bakin, Kaliteyi bize birakin

“ელიფ ტეკსტილი” (მის.: ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი "GS", მაღაზია N1.

ტანსაცმელი,მათ შორის ქვედა ტანსაცმელი
 
საქპატენტის ბრძ.N1345/03 რომან კვიციანს
 
 

BOXER P PAŞALAR

“ელიფ ტეკსტილი” (მის.: ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი "GS", მაღაზია N1.

ტანსაცმელი,მათ შორის ქვედა ტანსაცმელი
 
საქპატენტის ბრძ.N1344/03 რომან კვიციანს
 
 

ilke iç giyim

“ელიფ ტეკსტილი” (მის.: ლილოს ბაზრობა, სავაჭრო ცენტრი "GS", მაღაზია N1.

ტანსაცმელი,მათ შორის ქვედა ტანსაცმელი
 
საქპატენტის ბრძ.N1343/03 რომან კვიციანს
 
 

NAIL ART NAIL THERAPY SUPERSHINE SUPERMATTE ფლორა

შპს "კომპანია ვიპლაინ ჯორჯია"

კლასი 3- კოსმეტიკური საშუალებანი
 
საქპატენტის ბრძ.N1342/03 ბადრი იაშვილი (ტელ.: 599721218)
 
 

LUXE

შპს "სანტრეიდი"

კლასი 30 - კაკაო, ყავა, ყავის ექსტრაქტები, ყავის შემცველები, ყავის სასმელები და ასეთი სასმელების დასამზადებლად განკუთვნილი შემადგენლობები, შაქარი, ბრინჯი, საგო, ტაპიოკა, ფქვილი, წიწაკა, წიწაკა (საკმაზი), პილპილი, დაფქული პილპილი, ტკბილეული, საკონდიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ვანილი, ვანილინი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, მარილი, მდოგვი, ძმარი, საკაზმები, სანელებლები.
 
საქპატენტის ბრძ.N1359/03 ზურაბ შამოიანი (ტელ.: 579555545; 2628000)
 
 

DOUBLESIX

შპს "BTM TEXTILE"

კლასი 25-ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი
 
საქპატენტის ბრძ.N1341/03 დავით ჩავლეიშვილი (ტელ.: 599504752)
 
 

DON COM

შპს "BTM TEXTILE"

კლასი 25-ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი
 
საქპატენტის ბრძ.N1340/03 დავით ჩავლეიშვილი (ტელ.: 599504752)
 
 

IN LINE

შპს "BTM TEXTILE"

კლასი 25-ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი
 
საქპატენტის ბრძ.N1339/03 დავით ჩავლეიშვილი (ტელ.: 599504752)
 
 

SILEN BRILLIANT სილენ ბრილიანტი СИЛЕН БРИЛЛИАНТ

შპს "პაუერ თულს ჯორჯია" (მის.: ბათუმი 600, გაგარინის ქ. 30)

კლასი 7-მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადამცემი ელემენტები; სასოფლო სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღისაგენ; ინკუბატორები.
 
საქპატენტის ბრძ.N1404/03 ედუარდ ფუტკარაძე; ტელ.: 577410610
 
 

K-PAX კ-პაქსი К-ПАКС

შპს "პაუერ თულს ჯორჯია" (მის.: ბათუმი 600, გაგარინის ქ. 30)

კლასი 7-მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარდა); შეერთებები და გადამცემი ელემენტები; სასოფლო სამეურნეო იარაღები, განსხვავებულნი ხელის იარაღისაგენ; ინკუბატორები.
 
საქპატენტის ბრძ.N1403/03 ედუარდ ფუტკარაძე; ტელ.: 577410610
 
 

PEARSON

"პირსონ პი.ელ.სის" (მის.: გაერთიანებული სამეფო, WC2R ORL, ლონდონი, სტრანდ 80)

კლასი 16 - ნაბეჭდი პროდუქცია, მათ შორის, საგანმანათლებლო წიგნები, სახელმძღვანელოები, სავარჯიშო წიგნები, საგანმანათლებლო შეფასებები, გამოცემები, ენციკლოპედიური წიგნები და დამატებითი ნაბეჭდი პროდუქცია.
 
საქპატენტის ბრძ.N1462/03 გიორგი სარაჯიშვილი (თბილისი, რუსთაველის გამზ. N18, მე-2 სართ.) (ტელ.: 2470747; 591228868)
 
 

FINLANDIA

ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ (მის.: პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი, ფინეთი)

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები დისტილირებული სპირტის ჩათვლით.
 
საქპატენტის ბრძ.N1493/03 გიორგი თაქთქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 
 

FINLANDIA VODKA OF FINLAND

ფინლანდია ვოდკა უორლდვაიდ ლტდ (მის.: პორკალანკატუ 24, 00180 ჰელსინკი, ფინეთი)

კლასი 33 - არაყი
 
საქპატენტის ბრძ.N1492/03 გიორგი თაქთქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 
 

JACK DANIEL'S

"ჯეკ დანიელ'ზ პროპერტიზ, ინკ"

კლასი 33 - ვისკი
 
საქპატენტის ბრძ.N1495/03 გიორგი თაქთქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 
 

JACK DANIEL'S OLD N 7 BRAND Jennessee SOUR MASH WHISKEY

"ჯეკ დანიელ'ზ პროპერტიზ, ინკ"

კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელები დისტილირებული სპირტის ჩათვლით.
 
საქპატენტის ბრძ.N1494/03 გიორგი თაქთქიშვილი (მის.: ლუბლიანას ქ. 11, II სადარბაზო, ოფისი 38. ტელ.: 595307755)
 
 

RED BULL

"Red Bull GmbH"

კლასი 25, 28, 30, 32,33,34 (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა. ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი. (იხ.დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ.N1457/03 ლილიანა დარახველიძე (ტელ.: 2226515)
 
 

Red Bull ENERGY DRINK

"Red Bull GmbH"

კლასი 32 (იხ.დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ.N1458/03 ლილიანა დარახველიძე (ტელ.: 2226515)
 
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"Red Bull GmbH"

კლასი 25, 28, 30, 32,33,34 (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა. ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული. ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი (იხ.დანართი).
 
საქპატენტის ბრძ.N1456/03 ლილიანა დარახველიძე (ტელ.: 2226515)
 
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

"Red Bull GmbH"

კლასი 32 (იხ.დანართი)
 
საქპატენტის ბრძ.N1455/03 ლილიანა დარახველიძე (ტელ.: 2226515)
 
 

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

სს "ობოლონი" (ულ. ბაგატირსკაია, 3 ქ. კიევი, უკრაინა)

კლასი 21 - ბოთლები, 32 _ ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; დასალევი წყალი. საქპატენტის ბრძ.N1461/03 დავით ზურაბიშვილი (ტელ.: 599570921)
 

VINIDA ВИНИДА ვინიდა

შპს "ივერთა"

კლასი 5 - ფარმავეცტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა. კლასი 32 _ ლუდი; მინერელური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები. კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ.N1464/03 სალომე ჯანელიძე (ტელ.: 2911900; 555939090)
 

V VINIDA

შპს "ივერთა"

კლასი 5 - ფარმავეცტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები, სახვევი მასალა. კლასი 32 _ ლუდი; მინერელური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები. კლასი 33 - ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა). საქპატენტის ბრძ.N1463/03 სალომე ჯანელიძე (ტელ.: 2911900; 555939090)
 

IVERIAPHARMA

შპს "ივერიაფარმა"

კლასი 5 - ფარმავეცტული პრეპარატები საქპატენტის ბრძ.N1465/03 შპს "ივერიაფარმა"; 2528819; 2528719
 

პროსტა-ზი Prosta-zi Проста-зи

შპს "პრიმა-ვიტა"

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები;სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფტის დასამზადებელი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები საქპატენტის ბრძ.N1459/03 ალექსანდრე ამაშუკელი (ტელ.: 2197070; 579448099)
 

აციკლორი Acyclor Ациклор

შპს "პრიმა-ვიტა"

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები;სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფტის დასამზადებელი საშუალებები; მადეზინფიცირებელი საშუალებები, მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები საქპატენტის ბრძ.N1454/03 ალექსანდრე ამაშუკელი (ტელ.: 2197070; 579448099)
 

უნიფლექსი Uniflex Унифлекс

შპს "პრიმა-ვიტა"

კლასი 5-ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები;სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; დიეტური ნივთიერებები სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება, სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშ